Įeiti
Publikuota: 2023-04-06. Atnaujinta: 2023-04-13

Tarybos posėdis (nuotoliniu būdu)


​​​​2023-04-13

9:30 val.

I DALIS

1. Dėl UAB „Šilutės vandenys“ išduotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijos Nr. L7-GVTNT-10 pakeitimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Vandens skyriaus vyr. specialistė Vida Žilėnienė
Dalyvauja: UAB „Šilutės vandenys“, Šilutės rajono savivaldybės administracijos atstovai.

2. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Evecon UAB pakeitimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus patarėja Daiva Krivickienė
Dalyvauja: Evecon UAB atstovai.

3. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB „Ignitis renewables projektai“ išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Leidimų skyriaus patarėjas Rolandas Pakalka
Dalyvauja: UAB „Ignitis renewables projektai“ atstovai.

4. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus AB Vilniaus šilumos tinklai išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Leidimų skyriaus patarėjas Rolandas Pakalka
Dalyvauja: AB Vilniaus šilumos tinklų atstovai.

5. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus G. S. išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Aurelija Dubokienė
Dalyvauja: G. S.

6. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB „Vėjo blykstė“ patikslinimo (papildomas klausimas)APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus patarėja Daiva Krivickienė
Dalyvauja: UAB „Vėjo blykstė“ atstovai.

7. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB „Vėjo lašas“ patikslinimo (papildomas klausimas)APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus patarėja Daiva Krivickie​nė
Dalyvauja: UAB „Vėjo lašas“ atstovai.

8. Kiti klausimai.

II DALIS

1. Dėl UAB „Kuršėnų vandenys“ 2019–2023 metų investicijų. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Investicijų skyriaus vedėjas Domantas Rimkus
Dalyvauja: Šiaulių rajono savivaldybės administracijos, UAB „Kuršėnų vandenys“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

2. Dėl UAB „Akmenės energija“ karšto vandens kainų dedamųjų nustatymo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Šilumos kainų skyriaus patarėja Sandra Grinienė
Dalyvauja: Akmenės rajono savivaldybės administracijos, UAB „Akmenės energija“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

3. Dėl UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ šilumos kainų dedamųjų perskaičiavimo ir vienašališko nustatymo. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Šilumos kainų skyriaus vedėjas Aivaras Ciesiūnas
Dalyvauja: Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos, UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

4. Dėl UAB „Pakruojo šiluma“ šilumos kainų dedamųjų nustatymo. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Šilumos bazinių kainų skyriaus vyriausiasis specialistas Algis Bujenauskas
Dalyvauja: Pakruojo rajono savivaldybės administracijos, UAB „Pakruojo šiluma“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

5. Dėl UAB „Ukmergės katilinė“ šilumos gamybos kainos dedamųjų perskaičiavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus patarėja Vilija Janickienė
Dalyvauja: UAB „Ukmergės katilinė“, UAB „Ukmergės šiluma“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

6. Dėl UAB „Orion Global Pet“ šilumos gamybos kainos dedamųjų ir rezervinės galios užtikrinimo paslaugos kainos (mėnesio užmokesčio) perskaičiavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus patarėja Vilija Janickienė
Dalyvauja: UAB „Orion Global Pet“, UAB „Miesto energija“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

7. Dėl Laikino atjungimo nuo (prijungimo prie) geriamojo vandens tiekimo tinklų paslaugų kainų nustatymo metodikos pakeitimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Vandens skyriaus vedėja Indrė Musvicienė
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos, UAB „Aukštaitijos vandenys“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

8. Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2018 m. sausio 12 d. nutarimo Nr. O3E-6 „Dėl Deklaracijos formos nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklai ar nepriklausomo elektros energijos paklausos telkėjo veiklai vykdyti tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vedėja Ramunė Laukevičienė
Posėdžio medžiaga

9. Dėl vartojimo ginčo tarp E. M. ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ nagrinėjimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vyr. specialistė Renata Šeškevičienė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama

10. Dėl vartojimo ginčo tarp V. G. ir „Enefit“, UAB nagrinėjimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vyr. specialistė Irena Zaliauskienė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama

11. Dėl vartojimo ginčo tarp J. M. ir UAB „Ignitis“ nagrinėjimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vyr. specialistė Irena Zaliauskienė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama

12. Kiti klausimai.

Kilus klausimams dėl posėdžio organizavimo, kreipkitės į Veiklos valdymo skyriaus vyr. specialistes: Gražiną Songailaitę-Šilinskienę, el. paštu [email protected], tel. 8 (682) 70 309 arba Jurgitą Ramanavičienę, el. paštu [email protected], tel. 8 (636) 94 474, dėl medžiagos turinio – į rengėjus (pranešėjus).