Įeiti
Publikuota: 2023-02-17. Atnaujinta: 2023-02-22

Tarybos posėdis (nuotoliniu būdu)


​​2023-02-23

9:30 val.

I DALIS​

1. Dėl UAB „Šakių vandenys“ išduotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijos Nr. L7-GVTNT-65 pakeitimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Vandens skyriaus vyr. specialistė Vida Žilėnienė
Dalyvauja: Šakių rajono savivaldybės administracijos, UAB „Šakių vandenys“ atstovai.

2. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB „Eurosteka“ pakeitimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Rita Valauskienė
Dalyvauja: UAB „Eurosteka“ atstovai.

3. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB Pirmas vėjas pakeitimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Zita Lukšienė
Dalyvauja: UAB Pirmas vėjas atstovai.

4. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB INIKTI pakeitimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Zita Lukšienė
Dalyvauja: UAB INIKTI atstovai.

5. Kiti klausimai.

II DALIS

1. Dėl UAB Kretingos šilumos tinklų šilumos kainų dedamųjų perskaičiavimo ir vienašališko nustatymo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Šilumos kainų skyriaus patarėja Sandra Grinienė
Dalyvauja: Kretingos rajono savivaldybės administracijos, UAB Kretingos šilumos tinklų atstovai.
Posėdžio medžiaga, elektroninis dokumentas*
*Elektroninį dokumentą atsidaryti galite pasinaudoję nuoroda https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/view.

2. Dėl UAB „Plungės bioenergija“ šilumos gamybos kainos dedamųjų. APSVARSTYTA
Pranešėja – Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus patarėja Vilija Janickienė
Dalyvauja: UAB „Plungės bioenergija“, UAB „Plungės šilumos tinklai“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

3. Dėl UAB Vilniaus kogeneracinės jėgainės šilumos gamybos kainos dedamųjų. APSVARSTYTA
Pranešėja – Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus patarėja Vilija Janickienė
Dalyvauja: AB „Vilniaus šilumos tinklai“, UAB Vilniaus kogeneracinės jėgainės atstovai.
Posėdžio medžiaga

4. Dėl Energijos išteklių biržos operatoriaus 2022 m. veiklos ataskaitos derinimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus patarėja Renata Bartašiūtė-Černevičė
Dalyvauja: BALTPOOL UAB atstovai.
Posėdžio medžiaga

5. Dėl UAB „Šilalės vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA​​
Pranešėja – Vandens skyriaus vyriausioji specialistė Lina Jakimčikienė
Dalyvauja: UAB „Šilalės vandenys“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

6. Dėl UAB „Trakų vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Vandens skyriaus vyriausioji specialistė Lina Jakimčikienė
Dalyvauja: UAB „Trakų vandenys“ atstovai.
Posėdžio medžiaga​​​
​ ​
7. Dėl AB „Litgrid“ investicijų projekto „330/110/10 kV Jonavos transformatorių pastotės rekonstravimas“ derinimo. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Elektros skyriaus patarėjas Giedrius Blagnys
Dalyvauja: LITGRID AB atstovai.
Posėdžio medžiaga

8. Dėl teisės aktų pakeitimo projektų. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Elektros skyriaus patarėjas Giedrius Blagnys
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, AB „Energijos skirstymo operatorius“, AB „Panevėžio energija“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

9. Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2022 m. gruodžio 30 d. nutarimo Nr. O3E-1811 „Dėl Rinkos pajamų nustatymo ir pajamų perviršio skaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėjas – Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus vedėjas Ignas Kazakevičius
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, Atsinaujinančios energijos gamintojų asociacijos, Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos, Lietuvos biodujų asociacijos, Lietuvos biomasės energetikos asociacijos „LITBIOMA“, Lietuvos hidroenergetikų asociacijos, Lietuvos saulės energetikos asociacijos, Lietuvos vėjo elektrinių asociacijos, „Enefit Wind“, UAB, „Vydmantai wind park“, UAB, AB „Akmenės cementas“, AB „Dolomitas“, AB „Energijos skirstymo operatorius“, AB „Ignitis gamyba“, AB „Kauno energija“, AB „Klaipėdos baldai“, AB „Klaipėdos mediena“, AB „Lifosa“, AB „ORLEN Lietuva“, AB „Panevėžio energija“, AB „Šiaulių energija“, AB „Vilniaus degtinė“, AB Vilniaus šilumos tinklų, FuseBox OU, LITGRID AB, MB „Birštono Elektra“, UAB „9 sparnai“, UAB „Alytaus šilumos tinklai“, UAB „Alungu“, UAB „Amberwind“, UAB BALTPOOL, UAB „Bevielės technologijos“, UAB „Bio energija“, UAB „Biovela-Utenos mėsa“, UAB „BOGVILA“, UAB „CONTINENTAL AUTOMOTIVE LITHUANIA“, UAB „Dainavos elektra“, UAB „DALIS GERO“, UAB „Danpower Baltic Biruliškių“, UAB „Degaičių vėjas“, UAB „EE Emerald Holding“, UAB „Egto energija“, UAB „Eko energija“, UAB „EKORESURSAI“, UAB „Elektrum Lietuva“, UAB „Enefit“, UAB „Eurakras“, UAB „Foksita“, UAB „GRANULITA“, UAB „Gren Klaipėda“, UAB „Hidroenergija“, UAB „Hidrogreen“, UAB „Horreum“, UAB „Idex Taikos elektrinė“, UAB „Ignitis“, UAB „Imlitex“, UAB „Kauno kogeneracinė jėgainė“, UAB „Kauno termofikacijos elektrinė“, UAB „Kietaviškių gausa“, UAB „Klaipėdos biokuras“, UAB „Kurana“, UAB „L-VĖJAS“, UAB „Megatronas“, UAB „Miko ir Tado leidyklos“ spaustuvės, UAB „Pamario jėgainių energija“, UAB „Pramonės energija“, UAB „RELIT“, UAB „Renerga“, UAB „RETAL Lithuania“, UAB „Revelita“, UAB „Scener“, UAB „Solarbank“, UAB „Solis spectrum“, UAB „SPG Energija“, UAB „Šilalės mediena“, UAB „Terra Fortis“, UAB „Toksika“, UAB „Utenos šilumos tinklai“, UAB „Vakarų Beržas“, UAB „Vėjo gūsis“, UAB „VĖJO VATAS“, UAB „Vėjų spektras“, UAB „Ventus industria“, UAB „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“, UAB „Vilniaus vandenys“, UAB „VVP Investment“, VŠĮ Energetinių tyrimų agentūros atstovai.
Posėdžio medžiaga​

9. Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ energetikos įrenginių avarijos tyrimo akto patvirtinimo. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Kauno teritorinio skyriaus patarėjas Saulius Vaitkevičius
Dalyvauja: AB „Energijos skirstymo operatorius“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

10. Dėl vartojimo ginčo tarp A. V. ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ nagrinėjimo (papildomas klausimas). ​APSVARSTYTA
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus patarėja Rūta Barysaitė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.
​Posėdžio medžiaga neskelbiama.

11. Kiti klausimai.


Kilus klausimams dėl posėdžio organizavimo, kreipkitės į Veiklos valdymo skyriaus vyr. specialistes: Gražiną Songailaitę-Šilinskienę, el. paštu [email protected], tel. 8 (682) 70 309 arba Jurgitą Ramanavičienę, el. paštu [email protected], tel. 8 (636) 94 474, dėl medžiagos turinio – į rengėjus (pranešėjus).