Įeiti
Publikuota: 2023-01-20. Atnaujinta: 2023-01-26

Tarybos posėdis (nuotoliniu būdu)


2023-01-26

13:30 val.

I DALIS


1. Dėl UAB „Tauragės vandenys“ išduotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijos Nr. L7-GVTNT-18 pakeitimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Vandens skyriaus vyr. specialistė Vida Žilėnienė
Dalyvauja: Tauragės rajono savivaldybės administracijos, UAB „Tauragės vandenys“ atstovai.

2. Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2005 m. rugpjūčio 25 d. nutarimu Nr. O3-45 „Dėl šilumos tiekimo licencijos uždarajai akcinei bendrovei „Anykščių šiluma“ išduotos energetikos veiklos licencijos pakeitimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Šilumos kainų skyriaus vyr. specialistė Oksana Statkevič
Dalyvauja: Anykščių rajono savivaldybės administracijos, UAB „Anykščių šiluma“ atstovai.

3. Dėl leidimo gaminti elektros energiją UAB IDAVANG išdavimo (pažymos Nr. O5E-62). APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Rita Valauskienė
Dalyvauja: UAB IDAVANG atstovai.

4. Dėl leidimo gaminti elektros energiją UAB IDAVANG išdavimo (pažymos Nr. O5E-63). APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Rita Valauskienė
Dalyvauja: UAB IDAVANG atstovai.

5. Dėl leidimo gaminti elektros energiją UAB IDAVANG išdavimo (pažymos Nr. O5E-64). APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Rita Valauskienė
Dalyvauja: UAB IDAVANG atstovai.

6. Kiti klausimai.


II dalis

1. Dėl UAB Kretingos šilumos tinklų karšto vandens kainų dedamųjų nustatymo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Šilumos kainų skyriaus vyr. specialistė Roma Skliaustienė
Dalyvauja: UAB Kretingos šilumos tinklų, Kretingos rajono savivaldybės administracijos atstovai.
Posėdžio medžiaga, elektroninis dokumentas*
*Elektroninį dokumentą atsidaryti galite pasinaudoję nuoroda https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/view.

2. Dėl UAB „Trakų energija“ šilumos kainų dedamųjų perskaičiavimo ir vienašališko nustatymo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Šilumos kainų skyriaus patarėja Sandra Grinienė
Dalyvauja: Trakų rajono savivaldybės administracijos, UAB „Trakų energija“ atstovai.
Posėdžio medžiaga, elektroninis dokumentas*
*Elektroninį dokumentą atsidaryti galite pasinaudoję nuoroda https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/view.

3. Dėl Energijos išteklių rinkos įstatyme įtvirtinto įpareigojimo gamtines dujas įsigyti gamtinių dujų biržoje vykdymo 2021 m. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vyr. specialistas Lauras Puslys
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, AB „Kauno energija“, AB „Klaipėdos energija“, AB „Panevėžio energija“, AB „Šiaulių energija“, AB „Vilniaus šilumos tinklai“, UAB „Litesko“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

4. Dėl UAB „Plungės bioenergija“ šilumos gamybos bazinės kainos (kainos dedamųjų) nustatymo. NESVARSTYTA
Pranešėja – Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus patarėja Vilija Janickienė
Dalyvauja: UAB „Plungės bioenergija“, UAB „Plungės šilumos tinklai“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

5. Dėl UAB Vilniaus kogeneracinės jėgainės investicijų derinimo ir šilumos gamybos bazinės kainos (kainos dedamųjų) nustatymo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus patarėja Vilija Janickienė
Dalyvauja: UAB Vilniaus kogeneracinės jėgainės , AB „Vilniaus šilumos tinklai“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, 1 nutarimo projektas, 2 nutarimo projektas, priedas

6. Dėl UAB „Pakruojo vandentiekis“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Vandens skyriaus vyr. specialistė Lina Jakimčikienė
Dalyvauja: UAB „Pakruojo vandentiekis“ atstovai.
Posėdžio medžiaga, elektroninis dokumentas*
*Elektroninį dokumentą atsidaryti galite pasinaudoję nuoroda https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/view.

7. Dėl UAB „Mažeikių vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Vandens skyriaus vyr. specialistė Lina Jakimčikienė
Dalyvauja: UAB „Mažeikių vandenys“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

8. Dėl UAB „Skuodo vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Vandens skyriaus patarėja Asta Rimkevičiūtė
Dalyvauja: UAB „Skuodo vandenys“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

9. Dėl UAB „Utenos vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Vandens skyriaus patarėja Asta Rimkevičiūtė
Dalyvauja: UAB „Utenos vandenys“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

10. Dėl perkrovos pajamų panaudojimo prognozės 2023 metais derinimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Elektros skyriaus vyr. specialistė Asta Girdžiušaitė
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, LITGRID AB atstovai.
Posėdžio medžiaga

11. Dėl Suskystintų gamtinių dujų terminalo, jo infrastruktūros, jungties įrengimo bei pastoviosioms eksploatavimo sąnaudoms ir paskirtojo tiekėjo būtinojo suskystintų gamtinių dujų kiekio tiekimo pagrįstoms sąnaudoms kompensuoti skirtų lėšų administravimo tvarkos aprašo pakeitimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Dujų skyriaus patarėja Lina Karpavičiūtė
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, AB „Amber Grid“, AB „Klaipėdos nafta“, UAB „Ignitis“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

12. Dėl 2022 m. liepos 2 d. įvykio, kurio metu AB „Ignitis gamyba“ Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė buvo nepasiekiama siurblio režimu, tyrimo akto patvirtinimo. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Kauno teritorinio skyriaus vyr. specialistas Juozas Naujokas
Dalyvauja: AB „Ignitis gamyba“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

13. Dėl ginčo tarp A. B. ir UAB „Ignitis“ bei AB „Energijos skirstymo operatorius“ nagrinėjimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus patarėja Sandra Grabauskaitė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama

14. Dėl vartojimo ginčo tarp K. P. ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ nagrinėjimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus patarėja Sandra Grabauskaitė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama

15. Dėl vartojimo ginčo tarp B. Z. ir UAB „Ignitis“ nagrinėjimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vyr. specialistė Rūta Barysaitė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama

16. Dėl vartojimo ginčo tarp R. I. ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ nagrinėjimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vyr. specialistė Rūta Barysaitė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama

17. Dėl vartojimo ginčo tarp K. K. ir „Enefit“, UAB nagrinėjimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vyr. specialistė Irena Zaliauskienė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama

18. Kiti klausimai.Kilus klausimams dėl posėdžio organizavimo, kreipkitės į Veiklos valdymo skyriaus vyr. specialistes: Gražiną Songailaitę-Šilinskienę, el. paštu [email protected], tel. 8 (682) 70 309 arba Jurgitą Ramanavičienę, el. paštu [email protected], tel. 8 (636) 94 474, dėl medžiagos turinio – į rengėjus (pranešėjus).