Įeiti
Publikuota: 2022-11-14. Atnaujinta: 2022-11-17

Tarybos posėdis (nuotoliniu būdu)


​​​​2022-11-18

10:45 val.

I DALIS​

1.    Dėl leidimo gaminti elektros energiją Zeoland, UAB išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Žydrė Juodikienė
Dalyvauja: Zeoland, UAB atstovai.
 
2.    Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus N. P. išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Aurelija Dubokienė
Dalyvauja: N. P.
 
3.    Dėl UAB „SUNERGUS“ leidimo verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais pakeitimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Vilita Juzėnė
Dalyvauja: UAB „SUNERGUS“ atstovai.
 
4.    Dėl UAB „Transoila“ leidimo verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais pakeitimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Vilita Juzėnė
Dalyvauja: UAB „Transoila“ atstovai.
 
5.    Dėl leidimo gaminti elektros energiją K. S. išdavimo ir  anksčiau išduoto leidimo gaminti elektros energiją  pripažinimo netekusiu galios (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Rita Valauskienė
Dalyvauja: K. S.
 
6.    Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB „Saulės grąžos parkai“ išdavimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Rita Valauskienė
Dalyvauja: UAB „Saulės grąžos parkai“ atstovai.
 
7.    Kiti klausimai.

II dalis

1. Dėl UAB „SDG“ energetikos darbuotojų neformaliojo mokymo programos derinimo. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Koordinavimo ir analizės skyriaus specialistas Edmundas Tunaitis
Dalyvauja: UAB „SDG“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

2. DėlInspekta, UAB Energetikos darbuotojų kategorijų sertifikavimo schemos Elektros energetikos sektoriaus darbuotojų atestavimo programos derinimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėjas – Koordinavimo ir analizės skyriaus specialistas Edmundas Tunaitis
Dalyvauja: Inspekta, UAB atstovai.
Posėdžio medžiaga

3. Dėl AB „Ignitis gamyba“ 2022 metų investicijų sąrašo derinimo. APSVARSTYTA
​Pranešėjai – Elektros skyriaus vyr. specialistė Asta Girdžiušaitė ir Investicijų skyriaus patarėjas Mindaugas Bernotas
Dalyvauja: AB „Ignitis gamyba“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

4. Dėl UAB „Ukmergės vandenys“ 2021 metų investicijų. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Investicijų skyriaus vedėjas Domantas Rimkus
Dalyvauja: Ukmergės rajono savivaldybės administracijos, UAB „Ukmergės vandenys“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

5. Dėl AB „GRIGEO“ šilumos gamybos kainos dedamųjų perskaičiavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus patarėja Vilija Janickienė
Dalyvauja: AB „GRIGEO“, AB „Vilniaus šilumos tinklai“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

6. Dėl UAB „Trakų energija“ karšto vandens kainų dedamųjų nustatymo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Šilumos kainų skyriaus patarėja Sandra Grinienė
Dalyvauja: Trakų rajono savivaldybės administracijos, UAB „Trakų energija“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

7. Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2020 m. rugpjūčio 31 d. nutarimo Nr. O3E-761 „Dėl AB „Kauno energija“ šilumos kainų dedamųjų perskaičiavimo“ ir 2020 m. rugsėjo 25 d. nutarimo Nr. O3E-880 „Dėl AB „Kauno energija“ šilumos kainų dedamųjų vienašališko nustatymo“ pakeitimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Šilumos kainų skyriaus patarėja Sandra Grinienė
Dalyvauja: Jurbarko rajono savivaldybės administracijos, Kauno miesto savivaldybės administracijos, Kauno rajono savivaldybėsadministracijos, AB „Kauno energija“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

8. Dėl AB „Prienų šilumos tinklai“ šilumos kainų dedamųjų. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Šilumos kainų skyriaus vyr. specialistas Erikas Švabauskas
Dalyvauja: Prienų rajono savivaldybės administracijos, AB „Prienų šilumos tinklai“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

9. Dėl UAB „Akmenės energija“ šilumos kainų dedamųjų. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Šilumos kainų skyriaus vyr. specialistas Erikas Švabauskas
Dalyvauja: Akmenės rajono savivaldybės administracijos, UAB „Akmenės energija“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

10. Dėl UAB „Šilutės šilumos tinklai“ šilumos kainų dedamųjų. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Šilumos kainų skyriaus vyr. specialistas Erikas Švabauskas
Dalyvauja: Šilutės rajono savivaldybės administracijos, UAB „Šilutės šilumos tinklai“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

11. Dėl UAB „Birštono šiluma“ šilumos kainų dedamųjų. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Šilumos bazinių kainų skyriaus vyr. specialistas Algis Bujenauskas
Dalyvauja: Birštono savivaldybės administracijos, UAB „Birštono šiluma“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

12. Dėl UAB „Anykščių šiluma“ šilumos bazinės kainos ir karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Šilumos bazinių kainų skyriaus vyr. specialistas Algis Bujenauskas
Dalyvauja: Anykščių rajono savivaldybės administracijos, UAB „Anykščių šiluma“ atstovai.
Posėdžio medžiaga, elektroninis dokumentas*
*Elektroninį dokumentą atsidaryti galite pasinaudoję nuoroda https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/view.

13. Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimo „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. O3E-231 „Dėl Pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto ir Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimo ,,Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. rugpjūčio 2 d. nutarimo Nr. O3E-301 „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos teikiamų energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo ir pažymų apie energetikos įrenginių techninę būklę išdavimo paslaugų kainų ir mokėjimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Koordinavimo ir analizės skyriaus patarėja Aistija Vaišnorienė
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybų inspekcijos prie Aplinkos ministerijos, Lietuvos elektros energetikos asociacijos, Lietuvos naftos produktų prekybos įmonių asociacijos, Lietuvos pramonininkų konfederacijos, Lietuvos saulės energetikos asociacijos, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos, Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos, Lietuvos vėjo energetikų asociacijos, Nacionalinės Lietuvos energetikos asociacijos, AB „Amber Grid“, AB „Energijos skirstymo operatorius“, AB „Ignitis gamyba“, AB „Klaipėdos nafta“, LITGRID, AB, UAB „Litesko“, UAB „Litgas“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

14. Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2010 m. spalio 4 d. nutarimo Nr. O3-202 „Dėl Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Šilumos ir vandens departamento vyr. patarėja Rasa Valatkevičienė
Dalyvauja: AB „Kauno energija“, AB „Klaipėdos energija“, AB „Panevėžio energija“, AB „Šiaulių energija“, AB „Vilniaus šilumos tinklai“, Idex Baltic UAB, UAB „Alytaus šilumos tinklai“, UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“, UAB „Karlų katilinė“, UAB „Kirtimų katilinė“, UAB „Litesko“, UAB „Plungės šilumos tinklai“, UAB „Ukmergės šiluma“, UAB „Visagino energija“ atstovai.
Posėdžio medžiaga, elektroninis dokumentas*
*Elektroninį dokumentą atsidaryti galite pasinaudoję nuoroda https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/view.

15. Dėl prekybos su dažnio reguliavimu nesusijusiomis papildomomis paslaugomis tvarkos aprašo patvirtinimo (papildomas klausimas). ATIDĖTA
Pranešėjas – Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus vyr. specialistas Adas Zakarauskas
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, AB „Energijos skirstymo operatorius“, AB „Ignitis gamyba“, AB „Litgrid“ atstovai.
Posėdžio medžiaga, elektroninis dokumentas*
*Elektroninį dokumentą atsidaryti galite pasinaudoję nuoroda https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/view.

16. Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2015 m. liepos 17 d. nutarimo Nr. O3-435 ,,Dėl Elektros energiją gaminančių vartotojų naudojimosi elektros tinklais paslaugų kainos ir neatgautos elektros energijos kainos skaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Elektros skyriaus patarėja Laima Kasparavičiūtė
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, Atsinaujinančios energijos gamintojų asociacijos, Elektrą iš saulės gaminančių vartotojų asociacijos, Lietuvos saulės energetikos asociacijos, AB ,,Achema“, AB ,,Akmenės cementas“, AB „Energijos skirstymo operatorius“, AB „Lifosa“, UAB ,,Dainavos elektra“ atstovai.
Posėdžio medžiaga, elektroninis dokumentas*
*Elektroninį dokumentą atsidaryti galite pasinaudoję nuoroda https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/view.

17. Dėl atsisakymo išduoti UAB „AE saulės vatas“ leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Zita Lukšienė
Dalyvauja: UAB „AE saulės vatas“ atstovai.
​Posėdžio medžiaga neskelbiama.

18. Dėl atsisakymo išduoti I. G. leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Vilita Juzėnė
Dalyvauja: I. G. atstovai.
Posėdžio medžiaga neskelbiama.

19. Dėl vartojimo ginčo tarp M. D. ir UAB „Perlas energija“ nagrinėjimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus patarėja Sandra Grabauskaitė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama.

20. Dėl vartojimo ginčo tarp L. G. ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ nagrinėjimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus patarėja Sandra Grabauskaitė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama.

21. Dėl vartojimo ginčo tarp J. P.-V. ir UAB „Elektrum Lietuva“ nagrinėjimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus patarėja Sandra Grabauskaitė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama.

22. Dėl ginčo tarp Vilniaus rajono Paberžės „Verdenės“ gimnazijos ir UAB „Enefit“ bei AB „Energijos skirstymo operatorius“ nagrinėjimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus patarėja Sandra Grabauskaitė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama.

23. Dėl ginčo tarp MB Barosa ir UAB „Ignitis“ nagrinėjimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus patarėja Sandra Grabauskaitė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama.

24. Dėl vartojimo ginčo tarp V. G. ir UAB „Perlas energija“ nagrinėjimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vyr. specialistė Renata Šeškevičienė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama.

25. Dėl vartojimo ginčo tarp A. S. ir UAB „Ignitis“ bei AB „Energijos skirstymo operatorius“ nagrinėjimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vyr. specialistė Renata Šeškevičienė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama.

26. Kiti klausimai.


Kilus klausimams dėl posėdžio organizavimo, kreipkitės į Veiklos valdymo skyriaus vyr. specialistes: Gražiną Songailaitę-Šilinskienę, el. paštu [email protected], tel. 8 (682) 70 309 arba Jurgitą Ramanavičienę, el. paštu [email protected], tel. 8 (636) 94 474, dėl medžiagos turinio – į rengėjus (pranešėjus).​