Įeiti
Publikuota: 2022-10-10. Atnaujinta: 2022-10-14

Tarybos posėdis (nuotoliniu būdu)


​2022-10-14

13:30 val.

I dalis

1. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Tauragės rajono savivaldybės administracijai išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Vilita Juzėnė
Dalyvauja: Tauragės rajono savivaldybės administracijos atstovai.

2. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB „Geniva“ išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Leidimų skyriaus patarėjas Rolandas Pakalka
Dalyvauja: UAB „Geniva“ atstovai.

3. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB INIKTI išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Rita Valauskienė
Dalyvauja: UAB INIKTI atstovai.

4. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB Agresyvus kapitalas išdavimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Justina Jarašienė
Dalyvauja: UAB Agresyvus kapitalas atstovai.

5. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB „Eurosteka“ išdavimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Vilita Juzėnė
Dalyvauja: UAB „Eurosteka“ atstovai.

6. Dėl leidimo gaminti elektros energiją V. S. išdavimo ir anksčiau išduoto leidimo gaminti elektros energiją pripažinimo netekusiu galios (pažymos Nr. O5E-1190), (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Rita Valauskienė
Dalyvauja: V. S.

7. Dėl leidimo gaminti elektros energiją V. S. išdavimo ir anksčiau išduoto leidimo gaminti elektros energiją pripažinimo netekusiu galios (pažymos Nr. O5E-1191), (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Rita Valauskienė
Dalyvauja: V. S.

8. Kiti klausimai.

II dalis

1. Dėl atsisakymo išduoti UAB „Cedronas“ leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus (pažymos Nr. O5E-1179), (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Vilita Juzėnė
Dalyvauja: UAB „Cedronas“ atstovai.
Posėdžio medžiaga neskelbiama

2. Dėl atsisakymo išduoti UAB „Cedronas“ leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus (pažymos Nr. O5E-1183), (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Vilita Juzėnė
Dalyvauja: UAB „Cedronas“ atstovai.
Posėdžio medžiaga neskelbiama

3. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Gotartas“ leidimo galiojimo panaikinimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Zita Lukšienė
Dalyvauja: UAB „Gotartas“ atstovai.
Posėdžio medžiaga neskelbiama

4. Dėl UAB „Šakių vandenys“ 2019‒2021 metų investicijų. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Investicijų skyriaus vyr. specialistas Laurynas Jočys
Dalyvauja: UAB „Šakių vandenys“, Šakių rajono savivaldybės administracijos atstovai.
Posėdžio medžiaga

5. Dėl AB „Vilniaus šilumos tinklai“ 2018–2020 metų investicijų. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Investicijų skyriaus patarėjas Mindaugas Bernotas
Dalyvauja: AB „Vilniaus šilumos tinklai“, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atstovai.
Posėdžio medžiaga

6. Dėl šilumos kainų dedamųjų koregavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus patarėja Vilija Janickienė
Dalyvauja: VĮ „Visagino energija“, AB „Kauno energija“, AB „Klaipėdos energija“, AB „Panevėžio energija“, AB „Simega“, UAB „BIO zona“, UAB „Ekopartneris“, UAB Gren Klaipėda, UAB „Kurana“, UAB „Litesko“, UAB „Miesto energija“, UAB „Orion Global Pet“, UAB „Ukmergės katilinė“, UAB „Ukmergės šiluma“, UAB „Visagino linija“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

7. Dėl UAB „Kaišiadorių šiluma“ šilumos kainų dedamųjų perskaičiavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Šilumos kainų skyriaus patarėja Sandra Grinienė
Dalyvauja: UAB „Kaišiadorių šiluma“, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos atstovai.
Posėdžio medžiaga, elektroninis dokumentas*
*Elektroninį dokumentą atsidaryti galite pasinaudoję nuoroda https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/view.

8. Dėl UAB „Radviliškio šiluma“ šilumos kainų dedamųjų. APSVARSTYTA
Pranešėja – Šilumos kainų skyriaus vyr. specialistė Roma Skliaustienė
Dalyvauja: UAB „Radviliškio šiluma“, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos atstovai.
Posėdžio medžiaga

9. Dėl UAB „Utenos šilumos tinklai“ šilumos kainų dedamųjų. APSVARSTYTA
Pranešėja – Šilumos bazinių kainų skyriaus vyr. specialistė Tatjana Žilinska
Dalyvauja: UAB „Utenos šilumos tinklai“, Utenos rajono savivaldybės administracijos atstovai.
Posėdžio medžiaga

10. Dėl UAB Gren Švenčionys šilumos kainų dedamųjų vienašališko nustatymo bei valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo darbų plano. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Šilumos bazinių kainų skyriaus vyr. specialistas Dominykas Beleckas
Dalyvauja: UAB Gren Švenčionys, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos atstovai.
Posėdžio medžiaga

11. Dėl UAB „Dzūkijos vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Vandens skyriaus vyr. specialistė Lina Jakimčikienė
Dalyvauja: UAB „Dzūkijos vandenys“, Alytaus miesto savivaldybės administracijos atstovai.
Posėdžio medžiaga

12. Dėl UAB „Molėtų vanduo“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Vandens skyriaus vyr. specialistė Vida Žilėnienė
Dalyvauja: UAB „Molėtų vanduo“, Molėtų rajono savivaldybės administracijos atstovai.
Posėdžio medžiaga

13. Dėl UAB „Klaipėdos rajono energija“ perskaičiuotos paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos bazinės kainos derinimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Vandens skyriaus vyr. specialistė Vida Žilėnienė
Dalyvauja: UAB „Klaipėdos rajono energija“, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos atstovai.
Posėdžio medžiaga, elektroninis dokumentas*
*Elektroninį dokumentą atsidaryti galite pasinaudoję nuoroda https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/view.

14. Dėl 2021 metų geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų lyginamųjų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos rodiklių. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Ekonominės analizės skyriaus vedėjas Martynas Maksimovas
Dalyvauja: Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos atstovai.
Posėdžio medžiaga

15. Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Elektros skyriaus vedėja Anastasija Skunčikaitė
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, UAB „Elektrum Lietuva“, UAB „Ignitis“, UAB „Perlas Energija“ atstovai.
Posėdžio medžiaga, elektroninis dokumentas*
*Elektroninį dokumentą atsidaryti galite pasinaudoję nuoroda https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/view.

16. Dėl AB „Litgrid“ papildomų paslaugų įsigijimo dedamosios prie perdavimo paslaugos kainos nustatymo 2023 m. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Elektros skyriaus patarėjas Giedrius Blagnys
Dalyvauja: AB „Litgrid“, Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

17. Dėl prognozuojamos elektros energijos rinkos kainos 2023 metams ir 2023 metų pirmajam pusmečiui nustatymo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėjas – Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus vyr. specialistas Adas Zakarauskas
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, Atsinaujinančios energijos gamintojų asociacijos, Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos, Lietuvos biodujų asociacijos, Lietuvos biomasės energetikos asociacijos LITBIOMA, Lietuvos hidroenergetikų asociacijos, Lietuvos saulės energetikos asociacijos, Lietuvos vėjo elektrinių asociacijos, ​MB „Birštono elektra“, AB „Achema“, AB „Akmenės cementas“, AB „Energijos skirstymo operatorius“, AB „Lifosa“, LITGRID AB, UAB „Baltpool“, UAB „Dainavos elektra“, UAB „EGTO energija“, UAB „Elektrum Lietuva“, UAB „Enefit“, UAB „Ignitis“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas, priedas, elektroninis dokumentas*
*Elektroninį dokumentą atsidaryti galite pasinaudoję nuoroda https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/view.

18. Dėl vartojimo ginčo tarp S. C. ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ nagrinėjimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vyr. specialistė Violeta Butkutė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama

19. Dėl vartojimo ginčo tarp T. D. ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ nagrinėjimo. APSVARSTYTA​
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vyr. specialistė Violeta Butkutė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama

20. Dėl ginčo tarp M. P. ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ nagrinėjimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vyr. specialistė Violeta Butkutė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama

21. Dėl ginčo tarp UAB „REPRO-PET“ ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ nagrinėjimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vyr. specialistė Renata Šeškevičienė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama

22. Dėl vartojimo ginčo tarp L. K. ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ bei UAB „Ignitis“ nagrinėjimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vyr. specialistė Sigita Kuzmickienė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama

23. Dėl vartojimo ginčo tarp J. S. ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ bei UAB „Enefit“ nagrinėjimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vyr. specialistė Sigita Kuzmickienė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama

24. Dėl vartojimo ginčo tarp O. S. ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ nagrinėjimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vyr. specialistė Sigita Kuzmickienė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama

25. Dėl vartojimo ginčo tarp O. M. ir akcinės bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ nagrinėjimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus patarėja Elmyra Vaišnorė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama

26. Dėl vartojimo ginčo tarp M. S. ir akcinės bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ nagrinėjimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus patarėja Elmyra Vaišnorė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama

27. Dėl vartojimo ginčo tarp V. V. ir akcinės bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ nagrinėjimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus patarėja Elmyra Vaišnorė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama

28. Dėl ginčo tarp UAB „Talša“ ir akcinės bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ nagrinėjimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus patarėja Elmyra Vaišnorė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.

29. Dėl vartojimo ginčo tarp R. M. ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ nagrinėjimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vyr. specialistė Rūta Barysaitė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.

30. Dėl vartojimo ginčo tarp V. B. ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ bei UAB „Ignitis“ nagrinėjimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vyr. specialistė Rūta Barysaitė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.

31. Kiti klausimai.

Kilus klausimams dėl posėdžio organizavimo, kreipkitės į Veiklos valdymo skyriaus vyr. specialistes: Gražiną Songailaitę-Šilinskienę, el. paštu [email protected], tel. 8 (682) 70 309 arba Jurgitą Ramanavičienę, el. paštu [email protected], tel. 8 (636) 94 474, dėl medžiagos turinio – į rengėjus (pranešėjus).