Įeiti
Publikuota: 2022-09-23. Atnaujinta: 2022-09-29

Tarybos posėdis (nuotoliniu būdu)


​2022-09-29

9:30 val.

I dalis

1. Dėl UAB „Kėdainių vandenys“ išduotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijos Nr. L7-GVTNT-20 pakeitimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Vandens skyriaus vyr. specialistė Vida Žilėnienė
Dalyvauja: Kėdainių rajono savivaldybės administracijos, UAB „Kėdainių vandenys“ atstovai.

2. Dėl leidimo verstis mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis uždarajai akcinei bendrovei „Palva“ išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Vilita Juzėnė
Dalyvauja: UAB „Palva“ atstovai.

3. Dėl leidimo gaminti elektros energiją UAB „Atostogų parkas“ išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Žydrė Juodikienė
Dalyvauja: UAB „Atostogų parkas“ atstovai.

4. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB „Vėjo sesės“ išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Zita Lukšienė
Dalyvauja: UAB „Vėjo sesės“ atstovai.

5. Kiti klausimai.

II dalis

1. Dėl AB „Lifosa“ 2021 m. finansinio pajėgumo įvertinimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Elektros skyriaus vyr. specialistė Inesa Zubovienė
Dalyvauja: AB „Lifosa“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

2. Dėl UAB „Rokiškio vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Vandens skyriaus patarėja Asta Rimkevičiūtė
Dalyvauja: Rokiškio rajono savivaldybės administracijos, UAB „Rokiškio vandenys“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

3. Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2022 m. kovo 17 d. nutarimo Nr. O3E-345 „Dėl UAB „Biovatas“ šilumos gamybos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo“ pakeitimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus patarėja Vilija Janickienė
Dalyvauja: UAB „Alytaus šilumos tinklai“, UAB „Biovatas“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

4. Dėl UAB „Širvintų šiluma“ šilumos kainų dedamųjų vienašališko nustatymo bei valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo darbų plano. APSVARSTYTA
Pranešėja – Šilumos bazinių kainų skyriaus vedėja Eglė Goculenko
Dalyvauja: Širvintų rajono savivaldybės administracijos, UAB „Širvintų šiluma“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

5. Dėl atsisakymo išduoti UAB „Elektrita“ leidimą plėtoti elektro​s energijos gamybos pajėgumus. NESVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Justina Jarašienė
Dalyvauja: UAB „Elektrita“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

6. Dėl atsisakymo išduoti UAB „Agro service“ leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Justina Jarašienė
Dalyvauja: UAB „Agro service“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

7. Dėl ginčo tarp E. K. ir AB „Vilniaus šilumos tinklai“ nagrinėjimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus patarėja Sandra Grabauskaitė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama.

8. Dėl vartojimo ginčo tarp L. Č. ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ nagrinėjimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus patarėja Sandra Grabauskaitė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama.

9. Dėl vartojimo ginčo tarp M. O. ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ nagrinėjimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus patarėja Sandra Grabauskaitė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.
​Posėdžio medžiaga neskelbiama.

10. Dėl vartojimo ginčo tarp D. S. ir UAB „Ignitis“ nagrinėjimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vyr. specialistė Irena Zaliauskienė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama.

11. Dėl vartojimo ginčo tarp R. B. P. ir UAB „Elektrum Lietuva“ nagrinėjimo. NESVARSTYTA
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vyr. specialistė Sigita Kuzmickienė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama.

12. Dėl vartojimo ginčo tarp D. J. ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ nagrinėjimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vyr. specialistė Rūta Barysaitė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama.

13. Dėl vartojimo ginčo tarp A. Š. ir UAB „Perlas energija“ nagrinėjimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vyr. specialistė Rūta Barysaitė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama.

14. Kiti klausimai.

Kilus klausimams dėl posėdžio organizavimo, kreipkitės į Veiklos valdymo skyriaus vyr. specialistes: Gražiną Songailaitę-Šilinskienę, el. paštu [email protected], tel. 8 (682) 70 309 arba Jurgitą Ramanavičienę, el. paštu [email protected], tel. 8 (636) 94 474, dėl medžiagos turinio – į rengėjus (pranešėjus).