Įeiti
Publikuota: 2022-09-07. Atnaujinta: 2022-09-13

Tarybos posėdis (nuotoliniu būdu)


​​2022-09-13

13:30 val.

I dalis

1. Dėl leidimo gaminti elektros energiją Veisiejų socialinės globos namams išdavimo.​ APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Žydrė Juodikienė
Dalyvauja: Veisiejų socialinės globos namų atstovai.

2. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB „Saulės grąžos parkai“ išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Vilita Juzėnė
Dalyvauja: UAB „Saulės grąžos parkai“ atstovai.

3. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB „Energijos žara“ išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Aurelija Dubokienė
Dalyvauja: UAB „Energijos žara“ atstovai.

4. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus „Elektrum Lietuva“, UAB, išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Aurelija Dubokienė
Dalyvauja: „Elektrum Lietuva“, UAB, atstovai.

5. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Evecon UAB išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Aurelija Dubokienė
Dalyvauja: Evecon UAB atstovai.

6. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB INIKTI išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Zita Lukšienė
Dalyvauja: UAB INIKTI atstovai.

7. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB „SOLAR PIV“ pakeitimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Zita Lukšienė
Dalyvauja: UAB „SOLAR PIV“ atstovai.

8. Dėl leidimo verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais UAB „Regusa“ išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Vilita Juzėnė
Dalyvauja: UAB „Regusa“ atstovai.

9. Dėl leidimo verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais uždarajai akcinei bendrovei „Palva“ išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Vilita Juzėnė
Dalyvauja: UAB „Palva“ atstovai.

10. Dėl UAB „Pasvalio vandenys“ išduotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijos Nr. L7-GVTNT-23 pakeitimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Vandens skyriaus vyr. specialistė Vida Žilėnienė
Dalyvauja: Pasvalio rajono savivaldybės administracijos, UAB „Pasvalio vandenys“ atstovai.

11. Dėl leidimų verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais ir leidimų verstis mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis UAB „Kvistija“ galiojimo panaikinimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Vilita Juzėnė
Dalyvauja: UAB „Kvistija“ atstovai.

12. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB Energijos infrastruktūra išdavimo (pažymos Nr. O5E-1091), (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Zita Lukšienė
Dalyvauja: UAB Energijos infrastruktūra atstovai.

13. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB Energijos infrastruktūra išdavimo (pažymos Nr. O5E-1092), (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Zita Lukšienė
Dalyvauja: UAB Energijos infrastruktūra atstovai.

14. Dėl leidimo gaminti elektros energiją UAB „Luturna“ išdavimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Žydrė Juodikienė
Dalyvauja: UAB „Luturna“ atstovai.

15. Kiti klausimai.


II dalis

1. Dėl asmens, atsakingo už šilumos ūkį, mokymo programos derinimo. NESVARSTYTA
Pranešėjas – Koordinavimo ir analizės skyriaus vyr. specialistas Kęstutis Gruzdys
Dalyvauja: UAB „SDG“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

2. Dėl UAB „Inspekta Con“ energetikos darbuotojų neformaliojo mokymo programų derinimo. NESVARSTYTA
Pranešėjas – Koordinavimo ir analizės skyriaus specialistas Edmundas Tunaitis
Dalyvauja: UAB „Inspekta Con“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

3. Dėl AB „Klaipėdos vanduo“ 2020‒2021 metų investicijų. APSVARSTYTA
Pranešėja – Investicijų skyriaus vyr. specialistė Gintarė Klovienė
Dalyvauja: Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos, AB „Klaipėdos vanduo“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

4. Dėl UAB „Visagino energija“ šilumos kainų dedamųjų perskaičiavimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Šilumos kainų skyriaus patarėja Sandra Grinienė
Dalyvauja: Visagino savivaldybės administracijos, UAB „Visagino energija“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

5. Dėl UAB Gren Joniškis šilumos kainų dedamųjų nustatymo bei valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo darbų plano (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėjas – Šilumos bazinių kainų skyriaus vyr. specialistas Dominykas Beleckas
Dalyvauja: Joniškio rajono savivaldybės administracijos, UAB Gren Joniškio atstovai.
Posėdžio medžiaga

6. Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ ir susijusių teisės aktų pakeitimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Šilumos bazinių kainų skyriaus vedėja Eglė Goculenko
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Lietuvos nepriklausomų šilumos gamintojų asociacijos, Lietuvos savivaldybių asociacijos, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos, AB „Kauno energija“, AB „Klaipėdos energija“, AB „Panevėžio energija“, AB „Šiaulių energija“, UAB „Akmenės energija“, UAB „Litesko“ atstovai.
Posėdžio medžiaga, elektroninis dokumentas*
*Elektroninį dokumentą atsidaryti galite pasinaudoję nuoroda https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/view.

7. Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2010 m. spalio 4 d. nutarimo Nr. O3-202 „Dėl Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA​​
Pranešėjas – Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus patarėjas Aleksandr Nasyr
Dalyvauja: AB „Panevėžio energija“, AB Vilniaus šilumos tinklų, Idex Baltic UAB, UAB „FOREST INVESTMENT“, UAB „Litesko“, UAB „Šiluma miestams“ atstovai.
Posėdžio medžiaga, elektroninis dokumentas*
*Elektroninį dokumentą atsidaryti galite pasinaudoję nuoroda https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/view.

8. Dėl vartojimo ginčo tarp A. M. ir AB „Vilniaus šilumos tinklai“ nagrinėjimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vyr. specialistė Renata Šeškevičienė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama

9. Dėl vartojimo ginčo tarp R. S. ir uždarosios akcinės bendrovės „Ignitis“ nagrinėjimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vyr. specialistė Violeta Butkutė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama

10. Kiti klausimai.


Kilus klausimams dėl posėdžio organizavimo, kreipkitės į Veiklos valdymo skyriaus vyr. specialistes: Gražiną Songailaitę-Šilinskienę, el. paštu [email protected], tel. 8 (682) 70 309 arba Jurgitą Ramanavičienę, el. paštu [email protected], tel. 8 (636) 94 474, dėl medžiagos turinio – į rengėjus (pranešėjus).