Įeiti
Publikuota: 2022-03-18. Atnaujinta: 2022-03-24

Tarybos posėdis (nuotoliniu būdu)


​​​​2022-03-24

9:30 val.

I dalis

1. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus uždarajai akcinei bendrovei „Ivetra ir Ko“ išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Leidimų skyriaus vyr. specialistas Rimantas Semėnas
Dalyvauja: UAB „Ivetra ir Ko“ atstovai.

2. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus viešajai įstaigai Lazdijų kultūros centrui išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Leidimų skyriaus patarėjas Rolandas Pakalka
Dalyvauja: VšĮ Lazdijų kultūros centrui atstovai.

3. Dėl elektros energijos visuomeninio tiekimo veiklos licencijos UAB „Ignitis“ patikslinimo. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Leidimų skyriaus patarėjas Rolandas Pakalka
Dalyvauja: UAB „Ignitis“ atstovai.

4. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Evecon, UAB išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Leidimų skyriaus patarėjas Rolandas Pakalka
Dalyvauja: Evecon, UAB atstovai.

5. Dėl leidimo gaminti elektros energiją Kauno lopšeliui-darželiui „Svirnelis“ išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Žydrė Juodikienė
Dalyvauja: Kauno lopšelio-darželio „Svirnelis“ atstovai.

6. Dėl leidimo gaminti elektros energiją Kauno „Paparčio“ pradinei mokyklai išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Žydrė Juodikienė
Dalyvauja: Kauno „Paparčio“ pradinės mokyklos atstovai.

7. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Ignalinos rajono švietimo ir sporto paslaugų centrui išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Aurelija Dubokienė
Dalyvauja: Ignalinos rajono švietimo ir sporto paslaugų centro atstovai.

8. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Lazdijų rajono savivaldybės administracijai išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Aurelija Dubokienė
Dalyvauja: Lazdijų rajono savivaldybės administracijos atstovai.

9. Kiti klausimai.

II dalis

1. Dėl AB „Vilniaus šilumos tinklai“ 2018–2022 metų investicijų. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Šilumos kainų ir investicijų skyriaus patarėjas Mindaugas Bernotas
Dalyvauja: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos, AB „Vilniaus šilumos tinklai“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

2. Dėl AB „Šiaulių energija“ šilumos kainų dedamųjų perskaičiavimo. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Šilumos kainų ir investicijų skyriaus vyr. specialistas Erikas Švabauskas
Dalyvauja: Šiaulių miesto savivaldybės administracijos, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos, AB „Šiaulių energija“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

3. Dėl UAB „ENG“ (Garliavoje) šilumos gamybos kainos dedamųjų perskaičiavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus patarėja Vilija Janickienė
Dalyvauja: AB „Kauno energija“, UAB „ENG“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

4. Dėl UAB „Kalvarijos komunalininkas“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Vandens skyriaus vyr. specialistė Lina Jakimčikienė
Dalyvauja: Kalvarijos savivaldybės administracijos, UAB „Kalvarijos komunalininkas“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

5. Dėl UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ šilumos bazinės kainos dedamųjų ir karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Šilumos bazinių kainų skyriaus vedėja Eglė Goculenko
Dalyvauja: Druskininkų savivaldybės administracijos, UAB „Litesko“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

6. Dėl 2021 m. lapkričio 7 d. avarijos AB „Energijos skirstymo operatorius“ Jurbarko TP tyrimo akto patvirtinimo. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Kauno teritorinio skyriaus vyr. specialistas Juozas Naujokas
Dalyvauja: AB „Energijos skirstymo operatorius“ atstovai.
​Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

7. Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2022 m. kovo 17 d. nutarimo Nr. O3E-358 „Dėl vartojimo ginčo tarp R. S. ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ nagrinėjimo“ pakeitimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA​
P​ranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus patarėja Sandra Grabauskaitė
Posėdžio medžiaga neskelbiama

8. Dėl vartojimo ginčo tarp Ž. V. ir UAB „Ignitis“ bei AB „Energijos skirstymo operatorius“ nagrinėjimo (papildomas klausimas). ATIDĖTA
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus patarėja Sandra Grabauskaitė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka ginčo šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama​

9. Kiti klausimai.Kilus klausimams dėl posėdžio organizavimo, kreipkitės į Veiklos valdymo skyriaus vyr. specialistes: Gražiną Songailaitę-Šilinskienę, el. paštu grazina.songailaite@vert.lt, tel. 8 (682) 70 309 arba Jurgitą Ramanavičienę, el. paštu jurgita.ramanaviciene@vert.lt, tel. 8 (636) 94 474, dėl medžiagos turinio – į rengėjus (pranešėjus).​​​