Įeiti
Publikuota: 2022-02-25. Atnaujinta: 2022-03-02

Tarybos posėdis (nuotoliniu būdu)


​2022-03-03

9:30 val.

I dalis

1. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB „Megvalda“ išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Leidimų skyriaus vyr. specialistas Rimantas Semėnas
Dalyvauja:UAB „Megvalda“ atstovai.

2. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB „Pažangios inovacijos“ išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Aurelija Dubokienė
Dalyvauja: UAB „Pažangios inovacijos“ atstovai.

3. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB „Talga“ išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Žydrė Juodikienė
Dalyvauja: UAB „Talga“ atstovai.

4. Dėl leidimo gaminti elektros energiją UAB „Technogaja“ išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Žydrė Juodikienė
Dalyvauja: UAB „Technogaja“ atstovai.

5. Dėl leidimo gaminti elektros energiją UAB „Hidrogreen“ išdavimo ir anksčiau išduoto leidimo UAB „BALTIC HYDROENERGY“ pripažinimo netekusiu galios (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus patarėja Daiva Krivickienė
Dalyvauja: UAB „Hidrogreen“ atstovai.

6. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus viešajai įstaigai Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centrui išdavimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėjas – Leidimų skyriaus vyr. specialistas Rimantas Semėnas
Dalyvauja: VšĮ Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centro atstovai.

7. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Lazdijų r. Šeštokų mokyklai išdavimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Zita Lukšienė
Dalyvauja: Lazdijų r. Šeštokų mokyklos atstovai.

8. Dėl leidimo gaminti elektros energiją akcinei bendrovei „KLAIPĖDOS ENERGIJA“ pakeitimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Zita Lukšienė
Dalyvauja: AB „KLAIPĖDOS ENERGIJA“ atstovai.

9. Dėl leidimo gaminti elektros energiją uždarajai akcinei bendrovei „VILNIAUS VANDENYS“ pakeitimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Zita Lukšienė
Dalyvauja: UAB „VILNIAUS VANDENYS“ atstovai.

10. Kiti klausimai.

II dalis

1. Dėl UAB „Verslo aljansas“ energetikos darbuotojų kategorijų sertifikavimo schemos papildymo gamtinių dujų ir suskystintų naftos dujų energetikos sektoriaus darbuotojų atestavimo programa ir šilumos energetikos sektoriaus darbuotojų atestavimo programos koregavimo. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Koordinavimo ir analizės skyriaus vyr. specialistas Kęstutis Gruzdys
Dalyvauja: UAB „Verslo aljansas“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

2. Dėl UAB „Šiaulių vandenys“ 2020 metų investicijų. APSVARSTYTA
Pranešėja – Vandens skyriaus vyr. specialistė Gintarė Klovienė
Dalyvauja: Šiaulių miesto savivaldybės administracijos, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos, UAB „Šiaulių vandenys“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

3. Dėl UAB „Kėdainių vandenys“ 2019, 2020–2022 metų investicijų. APSVARSTYTA
Pranešėja – Vandens skyriaus vyr. specialistė Simona Kulikauskienė
Dalyvauja: Kėdainių rajono savivaldybės administracijos, UAB „Kėdainių vandenys“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

4. Dėl UAB „Visagino energija“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Vandens skyriaus patarėja Vilma Davulienė
Dalyvauja: Visagino savivaldybės administracijos, UAB „Visagino energija“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

5. Dėl UAB „Litesko“ filialo „Telšių šiluma“ karšto vandens kainų dedamųjų nustatymo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Šilumos kainų ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Laura Sinkevičienė
Dalyvauja: Telšių rajono savivaldybės administracijos, UAB „Litesko“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

6. Dėl UAB Ignalinos šilumos tinklų karšto vandens kainų dedamųjų nustatymo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Šilumos kainų ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Oksana Statkevič
Dalyvauja: Ignalinos rajono savivaldybės administracijos, UAB Ignalinos šilumos tinklų atstovai.
Posėdžio medžiaga

7. Dėl UAB „Akmenės energija“ šilumos kainų dedamųjų nustatymo bei valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo darbų plano. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Šilumos bazinių kainų skyriaus vyr. specialistas Dominykas Beleckas
Dalyvauja: Akmenės rajono savivaldybės administracijos, UAB „Akmenės energija“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

8. Dėl „Ignitis gamyba“, AB šilumos gamybos bazinės kainos (kainos dedamųjų) nustatymo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus patarėja Vilija Janickienė
Dalyvauja: „Ignitis gamyba“, AB, UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

9. Kiti klausimai.Kilus klausimams dėl posėdžio organizavimo, kreipkitės į Veiklos valdymo skyriaus vyr. specialistes: Gražiną Songailaitę-Šilinskienę, el. paštu grazina.songailaite@vert.lt, tel. 8 (682) 70 309 arba Jurgitą Ramanavičienę, el. paštu jurgita.ramanaviciene@vert.lt, tel. 8 (636) 94 474, dėl medžiagos turinio – į rengėjus (pranešėjus).