Įeiti
Publikuota: 2021-09-24. Atnaujinta: 2021-09-30

Tarybos posėdis (nuotoliniu būdu) bus tęsiamas 14:00 val.


​2021-09-30

9:30 val. (bus tęsiamas nuo 14.00 val.)

I dalis

1. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus uždarajai akcinei bendrovei „Jurbarko vandenys“ išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Justina Jarašienė
Dalyvauja: UAB „Jurbarko vandenys“ atstovai.

2. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB „NT Investicija“ išdavimo (pažymos Nr. O5E-1117). APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Justina Jarašienė
Dalyvauja: UAB „NT Investicija“ atstovai.

3. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus uždarajai akcinei bendrovei „Autosabina“ išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Leidimų skyriaus vyr. specialistas Rimantas Semėnas
Dalyvauja: UAB „Autosabina“ atstovai.

4. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB „SANITEX“ išdavimo (pažymos Nr. O5E-1114). APSVARSTYTA
Pranešėjas – Leidimų skyriaus vyr. specialistas Rimantas Semėnas
Dalyvauja: UAB „SANITEX“ atstovai.

5. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Laisvės prekybos centrui, UAB išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Leidimų skyriaus vyr. specialistas Rimantas Semėnas
Dalyvauja: Laisvės prekybos centro, UAB atstovai.

6. Dėl leidimo gaminti elektros energiją UAB „Lietuvos cukraus fabrikas“ išdavimo ir anksčiau išduoto leidimo UAB „Lietuvos cukrus“ pripažinimo netekusiu galios. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Leidimų skyriaus vyr. specialistas Rimantas Semėnas
Dalyvauja: UAB „Lietuvos cukraus fabrikas“ atstovai.

7. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB „Transmėjos NT“ išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Leidimų skyriaus vyr. specialistas Rimantas Semėnas
Dalyvauja: UAB „Transmėjos NT“ atstovai.

8. Dėl leidimo gaminti elektros energiją Kalvarijos gimnazijai išdavimo (pažymos Nr. O5E-1127). APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Zita Lukšienė
Dalyvauja: Kalvarijos gimnazijos atstovai.

9. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB „FishNet“ pakeitimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Daiva Krivickienė
Dalyvauja: UAB „FishNet“ atstovai.

10. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB „NT Investicija“ išdavimo (pažymos Nr. O5E-1120). APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Daiva Krivickienė
Dalyvauja: UAB „NT Investicija“ atstovai.

11. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB „SANITEX“ išdavimo (pažymos Nr. O5E-1121). APSVARSTYTA
Pranešėjas – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Daiva Krivickienė
Dalyvauja: UAB „SANITEX“ atstovai.

12. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB „Peltakėlis“ išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Daiva Krivickienė
Dalyvauja: UAB „Peltakėlis“ atstovai.

13. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus viešajai įstaigai Šakių ligoninei išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Daiva Krivickienė
Dalyvauja: VšĮ Šakių ligoninės atstovai.

14. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centrui pakeitimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Daiva Krivickienė
Dalyvauja: Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro atstovai.

15. Dėl leidimo gaminti elektros energiją BIOVELA-UTENOS MĖSA, UAB išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Daiva Krivickienė
Dalyvauja: BIOVELA-UTENOS MĖSA, UAB atstovai.

16. Dėl leidimo gaminti elektros energiją Kauno lopšeliui-darželiui „Pasaka“ išdavimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Justina Jarašienė
Dalyvauja: Kauno lopšelio-darželio „Pasaka“ atstovai.
 
17. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus AB „LITEKSAS“ išdavimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Zita Lukšienė
Dalyvauja: AB „LITEKSAS“ atstovai.
 
18. Dėl leidimo gaminti elektros energiją Kalvarijos gimnazijai išdavimo (pažymos Nr. O5E-1131), (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Vilita Juzėnė
Dalyvauja: Kalvarijos gimnazijos atstovai.
 
19. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB „Bevielės technologijos“ išdavimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėjas – Leidimų skyriaus vyr. specialistas Rimantas Semėnas
Dalyvauja: UAB „Bevielės technologijos“ atstovai.
 
20. Dėl leidimo gaminti elektros energiją Kauno r. Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinei mokyklai išdavimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėjas – Leidimų skyriaus vyr. specialistas Rimantas Semėnas
Dalyvauja: Kauno r. Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos atstovai.

21. Kiti klausimai.

II dalis

1. Dėl UAB „Utenos vandenys“ 2020 metų investicijų. APSVARSTYTA
Pranešėja – Vandens skyriaus vyr. specialistė Simona Kulikauskienė
Dalyvauja: Utenos rajono savivaldybės administracijos, UAB „Utenos vandenys“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

2. Dėl UAB „Trakų vandenys“ 2021‒2022 metų investicijų. APSVARSTYTA
Pranešėja – Vandens skyriaus vyr. specialistė Gintarė Klovienė
Dalyvauja: Trakų rajono savivaldybės administracijos, UAB „Trakų vandenys“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

3. Dėl UAB „Varėnos vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Vandens skyriaus vyr. specialistė Lina Jakimčikienė
Dalyvauja: Varėnos rajono savivaldybės administracijos, UAB „Varėnos vandenys“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

4. Dėl 2020 metų geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų lyginamųjų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos rodiklių. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Ekonominės analizės skyriaus vedėjas Martynas Maksimovas
Dalyvauja: Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos atstovai.
Posėdžio medžiaga

5. Dėl UAB „Trakų energija“ šilumos bazinės kainos ir karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Šilumos kainų ir investicijų skyriaus vedėjas Aivaras Ciesiūnas
Dalyvauja: Trakų rajono savivaldybės administracijos, UAB „Trakų energija“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, 1 nutarimo projektas, 2 nutarimo projektas, 3 nutarimo projektas, priedas

6. Dėl Biodujų supirkimo į gamtinių dujų sistemas tarifų nustatymo metodikos galiojimo panaikinimo ir biodujų supirkimo į gamtinių dujų sistemas tarifų galiojimo panaikinimo. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Dujų skyriaus vyr. specialistas Justas Valaitis
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Atsinaujinančios energijos gamintojų asociacijos, Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos, Lietuvos biodujų asociacijos, Lietuvos biomasės energetikos asociacijos „Litbioma“, Nacionalinės Lietuvos energetikos asociacijos, AB agrofirmos „Josvainiai“, AB „Amber Grid“, AB „Energijos skirstymo operatorius“, UAB „Fortum Heat Lietuva“, UAB „Intergas“, UAB „SG dujos“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

7. Dėl Perdavimo sistemos operatoriaus pasiūlymų dėl Rinkos veiklos sustabdymo ir atkūrimo bei atsiskaitymo, kai rinkos veikla sustabdyta, taisyklių pagal 2017 m. lapkričio 24 d. Komisijos reglamento (ES) 2017/2196 dėl tinklo kodekso, kuriame nustatomi elektros sistemos avarijų šalinimo ir veikimo atkūrimo reikalavimai, 36 straipsnio 1 dalį ir 39 straipsnio 1 dalį tvirtinimo. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus vedėjas Ignas Kazakevičius
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, Lietuvos pramonininkų konfederacijos, AB „ORLEN Lietuva“, A. En Slovensko s.r.o., AB „Achema“, AB „Akmenės cementas“, AB „Ignitis gamyba“, AB „Ignitis grupė“, AB „INTER RAO Lietuva“, AB „Kauno energija“, AB „Klaipėdos energija“, AB „Lietuvos geležinkeliai“, AB „Lifosa“, AB „Litgrid“, AB „Panevėžio energija“, AB „Vilniaus šilumos tinklai“, AJ POWER, ALPIQ ENERGY SE, AXPO Nordic, ČEZ, a. s., Eesti Energia AS, „Nord Pool“ AS, SPECTRUM BALTIC, SIA, UAB „AIVEKS“, UAB „Dainavos elektra“, UAB „Elektrum Lietuva“, UAB „Enefit“, UAB „Energijos kodas“, UAB „Energridas“, UAB „ENERTY“, UAB „Ignitis“, UAB „Imlitex“, UAB Kauno termofikacijos elektrinės, UAB „Kauno vandenys“, UAB „Scener“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

8. Dėl UAB „Biovatas“ pažeidimo pagal 2021 m. rugpjūčio 12 d. pažeidimo protokolą Nr. K3-20. APSVARSTYTA
Pranešėja – Teisės taikymo skyriaus patarėja Jolita Jučienė
Dalyvauja: UAB „Biovatas“ atstovai.
Posėdžio medžiaga neskelbiama.

9. Dėl UAB „Kurana“ pažeidimo pagal 2021 m. rugpjūčio 12 d. pažeidimo protokolą Nr. K3-21. APSVARSTYTA
Pranešėja – Teisės taikymo skyriaus patarėja Jolita Jučienė
Dalyvauja: UAB „Kurana“ atstovai.
Posėdžio medžiaga neskelbiama.

10. Dėl UAB „BIO zona“ pažeidimo pagal 2021 m. rugpjūčio 13 d. pažeidimo protokolą Nr. K3-23. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Teisės taikymo skyriaus vyr. specialistas Artemij Michailov
Dalyvauja: UAB „BIO zona“ atstovai.
Posėdžio medžiaga neskelbiama.

11. Dėl AB „Simega“ pažeidimo pagal 2021 m. rugpjūčio 13 d. pažeidimo protokolą Nr. K3-22. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Teisės taikymo skyriaus vyr. specialistas Artemij Michailov
Dalyvauja: AB „Simega“ atstovai.
Posėdžio medžiaga neskelbiama.

12. Dėl ginčo tarp uždarosios akcinės bendrovės „Zarasų laisvalaikio centras“ ir akcinės bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ nagrinėjimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vyr. specialistė Elmyra Vaišnorė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama.

13. Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. Sausio 15 d. nutarimo Nr. O3-3 „Dėl elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo ir LRAIC modelio patvirtinimo (papildomas klausimas).
Pranešėjas – Dujų ir elektros departamento direktorė Jurga Grudzinskaitė-Gainovskė
Dalyvauja:AB „Litgrid“, AB „Energijos skirstymo operatorius“, UAB „EPSO-G“, UAB „Ignitis“, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos, Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacijos, NASDAQ Vilnius, Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko (EBRD) atstovybės, AB „Ignitis grupė“ atstovai.
Posėdžio medžiaga, 1 priedas, 2 priedas, 3 priedas, el. dokumentas*.
​*Elektroninį dokumentą atsidaryti galite pasinaudoję nuoroda https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/view.

14. Kiti klausimai.


Kilus klausimams dėl posėdžio organizavimo, kreipkitės į Veiklos valdymo skyriaus vyr. specialistes: Gražiną Songailaitę-Šilinskienę, el. paštu [email protected], tel. 8 (682) 70 309 arba Jurgitą Ramanavičienę, el. paštu [email protected], tel. 8 (636) 94 474, dėl medžiagos turinio – į rengėjus (pranešėjus).