Įeiti
Publikuota: 2021-08-20. Atnaujinta: 2021-08-25

Tarybos posėdis (nuotoliniu būdu)


2021-08-26

9:00 val.

I dalis

1. Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2004 m. sausio 22 d. nutarimu Nr. O3-8 „Dėl šilumos tiekimo licencijos uždarajai akcinei bendrovei „Švenčionių energija“ išduotos energetikos veiklos licencijos pakeitimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Šilumos kainų ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Oksana Statkevič
Dalyvauja: Švenčionių rajono savivaldybės administracijos, UAB Gren Švenčionys atstovai.

2. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Šiaulių lopšeliui-darželiui „Žiburėlis“ išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Justina Jarašienė
Dalyvauja: Šiaulių lopšelio-darželio „Žiburėlis“ atstovai.

3. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijai išdavimo (pažymos Nr. O5E-953). APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Justina Jarašienė
Dalyvauja: Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos atstovai.

4. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB „Šilutės prekyba“ išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Justina Jarašienė
Dalyvauja: UAB „Šilutės prekyba“ atstovai.

5. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus savivaldybės įmonei „Kaišiadorių paslaugos“ išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Daiva Krivickienė
Dalyvauja: SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ atstovai.

6. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Biržų rajono Legailių globos namams išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Daiva Krivickienė
Dalyvauja: Biržų rajono Legailių globos namų atstovai.

7. Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2021 m. rugpjūčio13 d. nutarimo Nr. O3E-990 „Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB „PHE LT“ išdavimo“ pakeitimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Daiva Krivickienė
Dalyvauja: UAB „PHE LT“ atstovai.

8. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB „DALBA“ išdavimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Daiva Krivickienė
Dalyvauja: UAB „DALBA“ atstovai.

9. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB „Lidl Lietuva“ išdavimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Daiva Krivickienė
Dalyvauja: UAB „Lidl Lietuva“ atstovai.

10. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB „SOLAR PIII“ išdavimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Daiva Krivickienė
Dalyvauja: UAB „SOLAR PIII“ atstovai.

11. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus uždarajai akcinei bendrovei „ELITĖJA“ išdavimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Daiva Krivickienė
Dalyvauja: UAB „ELITĖJA“ atstovai.

12. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešajai bibliotekai išdavimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Daiva Krivickienė
Dalyvauja: Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos atstovai.

13. Dėl leidimo gaminti elektros energiją AB „Amber Grid“ išdavimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Daiva Krivickienė
Dalyvauja: AB „Amber Grid“ atstovai.

14. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB IDAVANG išdavimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Daiva Krivickienė
Dalyvauja: UAB IDAVANG atstovai.

15. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijai išdavimo (pažymos Nr. O5E-962), (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Justina Jarašienė
Dalyvauja: Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos atstovai.

16. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB „Pakėvio dvaras“ išdavimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Žydrė Juodikienė
Dalyvauja: UAB „Pakėvio dvaras“ atstovai.

17. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Alytaus Vidzgirio progimnazijai išdavimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Žydrė Juodikienė
Dalyvauja: Alytaus Vidzgirio progimnazijos atstovai.

18. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Šiaulių Lieporių gimnazijai išdavimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Justina Jarašienė
Dalyvauja: Šiaulių Lieporių gimnazijos atstovai.

19. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Šiaulių Medelyno progimnazijai išdavimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Justina Jarašienė
Dalyvauja: Šiaulių Medelyno progimnazijos atstovai.

20. Dėl leidimo gaminti elektros energiją UAB „Lidl Lietuva“ išdavimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Justina Jarašienė
Dalyvauja: UAB „Lidl Lietuva“ atstovai.

21. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB „Vudra“ išdavimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Daiva Krivickienė
Dalyvauja: UAB „Vudra“ atstovai.

22. Dėl leidimo verstis mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis UAB „Viada LT“ išdavimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Vilita Juzėnė
Dalyvauja: UAB „Viada LT“ atstovai.

23. Dėl leidimo verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais UAB „Viada LT“ išdavimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Vilita Juzėnė
Dalyvauja: UAB „Viada LT“ atstovai.

24. Kiti klausimai.

II dalis

1. Dėl UAB „Varėnos vandenys“ 2020 metų investicijų. APSVARSTYTA
Pranešėja – Vandens skyriaus vyr. specialistė Gintarė Klovienė
Dalyvauja: Varėnos rajono savivaldybės administracijos, UAB „Varėnos vandenys“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

2. Dėl UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ 2020 metų investicijų. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Šilumos kainų ir investicijų skyriaus vyr. specialistas Almas Rupšlaukis
Dalyvauja: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos, UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

3. Dėl UAB Gren Joniškis šilumos kainų dedamųjų perskaičiavimo ir karšto vandens kainų dedamųjų nustatymo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Šilumos kainų ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Sandra Grinienė
Dalyvauja: Joniškio rajono savivaldybės administracijos, UAB Gren Joniškis atstovai.
Posėdžio medžiaga

4. Dėl UAB Tauragės šilumos tinklų šilumos kainų dedamųjų vienašališko nustatymo bei valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo darbų plano. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Šilumos bazinių kainų skyriaus vyr. specialistas Algis Bujenauskas
Dalyvauja: Tauragės rajono savivaldybės administracijos, UAB Tauragės šilumos tinklų atstovai.
Posėdžio medžiaga

5. Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2020 m. rugsėjo 1 d. nutarimo Nr. O3E-790 „Dėl perdavimo sistemos operatoriaus pasiūlymų, parengtų pagal 2017 m. lapkričio 24 d. Komisijos reglamento (ES) 2017/2196 dėl tinklo kodekso, kuriame nustatomi elektros sistemos avarijų šalinimo ir veikimo atkūrimo reikalavimai, 4 straipsnio 2 dalies c–d, g punktus, tvirtinimo“ pakeitimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Koordinavimo ir analizės skyriaus patarėja ​Aistija Vaišnorienė
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Atsinaujinančios energijos gamintojų asociacijos, Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos, Lietuvos biodujų asociacijos, Lietuvos biomasės energetikos asociacijos LITBIOMA, Lietuvos hidroenergetikų asociacijos, Lietuvos pramonininkų konfederacijos, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos, Lietuvos saulės energetikos asociacijos, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos, Lietuvos vėjo elektrinių asociacijos, Nepriklausomų šilumos gamintojų asociacijos, AB „Achema“, AB „Akmenės cementas“, AB „Energijos skirstymo operatorius“, AB „Ignitis gamyba“, AB „Ignitis grupė“, AB „INTER RAO Lietuva“, AB „Kauno energija“, AB „Klaipėdos energija“, AB „Lietuvos geležinkeliai“, AB „Lifosa“, AB „ORLEN Lietuva“, AB „Panevėžio energija“, AB „Vilniaus šilumos tinklai“, LITGRID AB, UAB „Dainavos elektra“, UAB „Ignitis“, UAB Kauno termofikacijos elektrinės, UAB „Kauno vandenys“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

6. Dėl vartojimo ginčo tarp J. B. ir uždarosios akcinės bendrovės „Saurida“ nagrinėjimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus patarėja Sandra Grabauskaitė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama.

7. Dėl vartojimo ginčo tarp B. S. ir uždarosios akcinės bendrovės „Ignitis“ bei akcinės bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ nagrinėjimo.  APSVARSTYTA
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus patarėja Sandra Grabauskaitė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama.

8. Dėl vartojimo ginčo tarp Š. Č. ir uždarosios akcinės bendrovės „Ignitis“ nagrinėjimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus patarėja Sandra Grabauskaitė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama.

9. Kiti klausimai.
Kilus klausimams dėl posėdžio organizavimo, kreipkitės į Veiklos valdymo skyriaus vyr. specialistes: Gražiną Songailaitę-Šilinskienę, el. paštu grazina.songailaite@vert.lt, tel. 8 (682) 70 309 arba Jurgitą Ramanavičienę, el. paštu jurgita.ramanaviciene@vert.lt, tel. 8 (636) 94 474, dėl medžiagos turinio – į rengėjus (pranešėjus).