Įeiti
Publikuota: 2021-06-21. Atnaujinta: 2021-06-28

Tarybos posėdis (nuotoliniu būdu)


2021-06-28

9:30 val.

I dalis

1. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB „Stigma“ išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Žydrė Juodikienė
Dalyvauja: UAB „Stigma“ atstovai.

2. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB „Samsonas“ išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Žydrė Juodikienė
Dalyvauja: UAB „Samsonas“ atstovai.

3. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB „Elektrita“ išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Žydrė Juodikienė
Dalyvauja: UAB „Elektrita“ atstovai.

4. Dėl leidimo gaminti elektros energiją viešajai įstaigai Marijampolės profesinio rengimo centrui išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Žydrė Juodikienė
Dalyvauja: Marijampolės profesinio rengimo centro atstovai.

5. Dėl leidimo gaminti elektros energiją UAB „Molenda“ išdavimo (pažymos Nr. O5E-686). APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Žydrė Juodikienė
Dalyvauja: UAB „Molenda“ atstovai.

6. Dėl leidimo gaminti elektros energiją UAB „Molenda“ išdavimo (pažymos Nr. O5E-687). APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Žydrė Juodikienė
Dalyvauja: UAB „Molenda“ atstovai.

7. Dėl leidimo gaminti elektros energiją UAB „Vikonas“ išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Žydrė Juodikienė
Dalyvauja: UAB ,,Vikonas“ atstovai.

8. Dėl leidimo gaminti elektros energiją Trakų r. Rūdiškių gimnazijai išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Žydrė Juodikienė
Dalyvauja: Trakų r. Rūdiškių gimnazijai atstovai.

9. Dėl leidimo gaminti elektros energiją Rūdiškių kultūros centrui išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Leidimų skyriaus vyr. specialistas Rimantas Semėnas
Dalyvauja: Rūdiškių kultūros centro atstovai.

10. Dėl leidimo verstis mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis UAB „Gabera“ išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Zita Lukšienė
Dalyvauja: UAB „Gabera“ atstovai.

11. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB „ALOBERA MEDIENA“ išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Justina Jarašienė
Dalyvauja: UAB „ALOBERA MEDIENA“ atstovai.

12. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB „SOLAR PI“ išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Justina Jarašienė
Dalyvauja: UAB „SOLAR PI“ atstovai.

13. Dėl leidimo gaminti elektros energiją uždarajai akcinei bendrovei „Kirvilė“ išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Justina Jarašienė
Dalyvauja: UAB „Kirvilė“ atstovai.

14. Dėl leidimo verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais uždarajai akcinei bendrovei „DELIUVIS“ išdavimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Vilita Juzėnė
Dalyvauja: UAB „Deliuvis“ atstovai.

15. Dėl leidimo verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais uždarajai akcinei bendrovei „DELIUVIS“ išdavimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Vilita Juzėnė
Dalyvauja: UAB „Deliuvis“ atstovai.

16. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB „EKO Srautas“ išdavimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Daiva Krivickienė
Dalyvauja: UAB „EKO Srautas“ atstovai.

17. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus LINKSUN Kiškėnai UAB išdavimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Daiva Krivickienė
Dalyvauja: LINKSUN Kiškėnų UAB atstovai.

18. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Senjorų socialinės globos namams išdavimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Žydrė Juodikienė
Dalyvauja: Senjorų socialinės globos namų atstovai.

19. Kiti klausimai.

II dalis

1. Dėl VšĮ Energetikų mokymo centro energetikos objektus, įrenginius įrengiančių ir (ar) eksploatuojančių energetikos darbuotojų mokymo programų derinimo. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Koordinavimo ir analizės skyriaus specialistas Edmundas Tunaitis
Dalyvauja: VšĮ Energetikų mokymo centro atstovai.
Posėdžio medžiaga

2. Dėl degiųjų dujų sistemų eksploatavimo vadovo mokymo programos derinimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėjas – Koordinavimo ir analizės skyriaus vyr. specialistas Kęstutis Gruzdys
Dalyvauja: UAB „SDG“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

3. Dėl finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinių reikšmių 2020 m. nustatymo elektros energetikos sektoriuje ir elektros energetikos sektoriaus ūkio subjektų 2020 m. finansinio pajėgumo įvertinimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Elektros skyriaus vyr. specialistė Inesa Zubovienė
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, AB „Achema“, AB „Akmenės cementas“, AB „Energijos skirstymo operatorius“, AB „Ignitis gamyba“, AB „Lifosa“, LITGRID AB, UAB „Dainavos elektra“, UAB „Ignitis“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

4. Dėl finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinių reikšmių nustatymo gamtinių dujų sektoriuje ir dujų įmonių ir energijos išteklių biržos operatoriaus 2020 metų finansinio pajėgumo įvertinimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Dujų skyriaus vyr. specialistė Anna Prokopenkova
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, AB agrofirmos „Josvainiai“, AB „Amber Grid“, AB „Klaipėdos nafta“, UAB „Baltpool“, UAB „Fortum Heat Lietuva“, UAB GET Baltic, UAB „Intergas“, UAB „SG dujos“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

5. Dėl UAB „Palangos vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Vandens skyriaus vyr. specialistė Asta Rimkevičiūtė
Dalyvauja: Palangos miesto savivaldybės administracijos, UAB „Palangos vandenys“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

6. Dėl AB Vilniaus šilumos tinklų reguliuojamos veiklos neplaninio patikrinimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėjas – Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vyr. specialistas Aleksandr Nasyr
Dalyvauja: AB Vilniaus šilumos tinklų atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

7. Kiti klausimai.

Kilus klausimams dėl posėdžio organizavimo, kreipkitės į Veiklos valdymo skyriaus vyr. specialistes: Gražiną Songailaitę-Šilinskienę, el. paštu grazina.songailaite@vert.lt, tel. 8 (682) 70 309 arba Jurgitą Ramanavičienę, el. paštu jurgita.ramanaviciene@vert.lt, tel. 8 (636) 94 474, dėl medžiagos turinio – į rengėjus (pranešėjus).