Įeiti
Publikuota: 2020-09-11. Atnaujinta: 2020-09-16

Tarybos posėdis (nuotoliniu būdu)


​2020-09-17

15:00 val.

I dalis

1. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Lietuvos jėzuitų provincijai išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Leidimų skyriaus vyr. specialistas Rimantas Semėnas
Dalyvauja: Lietuvos jėzuitų provincijos atstovai.

2. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus uždarajai akcinei bendrovei „Kautra“ išdavimo (pažymos Nr. O5E-733). APSVARSTYTA
Pranešėjas – Leidimų skyriaus vyr. specialistas Rimantas Semėnas
Dalyvauja: UAB „Kautra“ atstovai.

3. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus uždarajai akcinei bendrovei „Kautra“ išdavimo (pažymos Nr. O5E-734). APSVARSTYTA
Pranešėjas – Leidimų skyriaus vyr. specialistas Rimantas Semėnas
Dalyvauja: UAB „Kautra“ atstovai.

4. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ŽŪB „Vilkijos pašarai“ išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus patarėja Rita Klakauskienė
Dalyvauja: ŽŪB „Vilkijos pašarai“ atstovai.

5. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus uždarajai akcinei bendrovei „Autokausta“ išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus patarėja Rita Klakauskienė
Dalyvauja: UAB „Autokausta“ atstovai.

6. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus A. S. išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Daiva Krivickienė
Dalyvauja: A. S. atstovas.

7. Dėl UAB „AR Maistas“ leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus pakeitimo ir anksčiau išduoto leidimo pripažinimo netekusiu galios (​papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Daiva Krivickienė
Dalyvauja: UAB „AR Maistas“ atstovai.

8. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB „Blastera“ išdavimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėjas – Leidimų skyriaus vyr. specialistas Rimantas Semėnas
Dalyvauja: UAB „Blastera“ atstovai.

9. Kiti klausimai.


II dalis

1. Dėl UAB „Zarasų vandenys“ 2019–2022 metų investicijų. APSVARSTYTA
Pranešėja – Vandens skyriaus vyr. specialistė Gintarė Klovienė
Dalyvauja: Zarasų rajono savivaldybės, UAB „Zarasų vandenys“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

2. Dėl UAB „Birštono vandentiekis“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Vandens skyriaus patarėja Vilma Davulienė
Dalyvauja: Birštono savivaldybės, UAB „Birštono vandentiekis“, UAB „Prienų vandenys“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

3. Dėl UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų bei valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo darbų plano 2020–2022 metams. APSVARSTYTA
Pranešėja – Šilumos bazinių kainų skyriaus vyr. specialistė Lina Daukantienė
Dalyvauja: Mažeikių rajono savivaldybės, UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

4. Dėl UAB „Plungės bioenergija“ šilumos gamybos kainos dedamųjų nustatymo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vyr. specialistė Inesa Zubovienė
Dalyvauja: UAB „Plungės bioenergija“, UAB „Plungės šilumos tinklai“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

5. Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos Šilumos ir vandens departamento Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus 2020 m. liepos 1 d. pažymos Nr. O5E-491 „Dėl UAB „Pramonės energija“ Klaipėdos kogeneracinės elektrinės investicijų derinimo ir šilumos gamybos bazinės kainos (kainos dedamųjų) nustatymo“ patikslinimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vyr. specialistė Inesa Zubovienė
Dalyvauja: AB „Klaipėdos energija“, UAB „Pramonės energija“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

6. Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-219 „Dėl Šilumos gamybos, perdavimo, pardavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamosios analizės aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Elektros skyriaus patarėjas Giedrius Blagnys
Dalyvauja: Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos, AB „Kauno energija“, AB „Klaipėdos energija“, AB „Šiaulių energija“, UAB „Kirtimų katilinė“, UAB „Litesko“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

7. Dėl UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“, UAB „Pakruojo šiluma“ ir AB „Prienų šilumos tinklai“ 2020 metų I pusmečio išplėstinio finansinio pajėgumo įvertinimo. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Ekonominės analizės skyriaus vyr. specialistas Darius Bartišius
Dalyvauja: Elektrėnų savivaldybės, Pakruojo rajono savivaldybės, Prienų rajono savivaldybės, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos, AB „Prienų šilumos tinklai“, UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“, UAB „Pakruojo šiluma“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

8. Dėl finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinių reikšmių nustatymo gamtinių dujų sektoriuje ir dujų įmonių ir energijos išteklių biržos operatoriaus 2019 metų finansinio pajėgumo įvertinimo. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Dujų skyriaus vedėjas Rimas Valungevičius
Dalyvauja: Energetikos ministerijos, AB agrofirmos „Josvainiai“, AB „Amber Grid“, AB „Klaipėdos nafta“, UAB „Baltpool“, UAB „Fortum Heat Lietuva“, UAB „Intergas“, UAB GET Baltic atstovai.
Posėdžio medžiaga

9. Dėl 2020 m. skatinimo kvotos paskirstymo aukciono, kuriame paskirstomas 0,7 TWh elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių kiekis, laikymo neįvykusiu. APSVARSTYTA
Pranešėja – Elektros skyriaus patarėja Laima Kasparavičiūtė
Dalyvauja: AB „Energijos skirstymo operatorius“, LITGRID AB, (konfidencialu) atstovai.
Posėdžio medžiaga

10. Dėl vartojimo ginčo tarp J. Š. ir akcinės bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ nagrinėjimo. ATIDĖTA
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vyr. specialistė Sigita Kuzmickienė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama.

11. Kiti klausimai.


Kilus klausimams dėl posėdžio organizavimo, kreipkitės į Veiklos valdymo skyriaus vyr. specialistes: Gražiną Songailaitę-Šilinskienę, el. paštu [email protected], tel. 8 (682) 70 309 arba Jurgitą Ramanavičienę, el. paštu [email protected], dėl medžiagos turinio – į rengėjus (pranešėjus).