Įeiti
Publikuota: 2020.06.18. Atnaujinta: 2020.06.23

Tarybos posėdis (nuotoliniu būdu)


​2020-06-25

10:30 val.

I dalis

1. Dėl UAB „Prienų vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijos Nr. L7-GVTNT-22 pakeitimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Vandens skyriaus vyr. specialistė Vida Žilėnienė
Dalyvauja: Prienų rajono savivaldybės, UAB „Prienų vandenys“ atstovai.

2. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Vilniaus universitetui išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Leidimų skyriaus vyr. specialistas Rimantas Semėnas
Dalyvauja: Vilniaus universiteto atstovai.

3. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Valstybiniam mokslinių tyrimų institutui Fizinių ir technologijos mokslų centrui išdavimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėjas – Leidimų skyriaus vyr. specialistas Rimantas Semėnas
Dalyvauja: Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologijos mokslų centro atstovai.

4. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus uždarajai akcinei bendrovei „TRAKŲ VANDENYS“ išdavimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Asta Dailidienė
Dalyvauja: uždarosios akcinės bendrovės „TRAKŲ VANDENYS“ atstovai.

5. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Alytaus rajono savivaldybės kultūros centrui išdavimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Asta Dailidienė
Dalyvauja: Alytaus rajono savivaldybės kultūros centro atstovai.

6. Dėl leidimo gaminti elektros energiją uždarajai akcinei bendrovei „Malonės“ turtui išdavimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Asta Dailidienė
Dalyvauja: UAB „Malonės“ turto atstovai.

7. Dėl leidimo gaminti elektros energiją akcinei bendrovei „PANEVĖŽIO STATYBOS TRESTAS“ išdavimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus patarėja Rita Klakauskienė
Dalyvauja: akcinės bendrovės „PANEVĖŽIO STATYBOS TRESTAS“ atstovai.

8. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Vilkaviškio r. Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijai išdavimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus patarėja Rita Klakauskienė
Dalyvauja: Vilkaviškio r. Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos atstovai.

9. Dėl leidimo verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais bendrai Lietuvos, Suomijos ir JAV įmonei uždarajai akcinei bendrovei „Baltijos nafta“ išdavimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Vilita Juzėnė
Dalyvauja: bendros Lietuvos, Suomijos ir JAV įmonės uždarosios akcinės bendrovės „Baltijos nafta“ atstovai.

10. Kiti klausimai.

II dalis

1. Dėl AB „Lifosa“ šilumos gamybos kainos dedamųjų perskaičiavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vyr. specialistė Vilija Janickienė
Dalyvauja: AB „Lifosa“, AB „Panevėžio energija“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

2. Dėl AB „Vilniaus šilumos tinklai“ šilumos kainų dedamųjų perskaičiavimo ir vienašališko nustatymo. ATIDĖTA
Pranešėjas – Šilumos kainų ir investicijų skyriaus vedėjas Aivaras Ciesiūnas
Dalyvauja: Vilniaus miesto savivaldybės, AB „Vilniaus šilumos tinklai“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

3. Dėl UAB „Grinda“ perskaičiuotos paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos bazinės kainos vienašališko nustatymo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Vandens skyriaus vyr. specialistė Vida Žilėnienė
Dalyvauja: Vilniaus miesto savivaldybės, UAB „Grinda“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

4. Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Vandens skyriaus vedėja Indrė Musvicienė
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, AB „Panevėžio energija“, AB „Šiaulių energija“, UAB „Litesko“, UAB „Šiaulių vandenys“, Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos atstovai.
Posėdžio medžiaga

5. Dėl UAB „Aviapaslauga“ ir ko leidimo galiojimo panaikinimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vedėja Ramunė Laukevičienė
Dalyvauja: UAB „Aviapaslauga“ ir ko atstovai.
Posėdžio medžiaga

6. Dėl AB „Amber Grid“ investicijų projekto „Uždarymo įtaisų keitimas ir operatyvaus nuotolinio valdymo (SCADA) įrengimas“ derinimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Dujų skyriaus patarėja Lina Karpavičiūtė
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, AB „Amber Grid“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

7. Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ investicijų projekto „Druskininkų suskystintų gamtinių dujų (SGD) išdujinimo stotelės įrengimas“ derinimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Dujų skyriaus patarėja Lina Karpavičiūtė
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, AB „Energijos skirstymo operatorius“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

8. Dėl vartojimo ginčo tarp A. M. ir akcinės bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ nagrinėjimo. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus patarėjas Vidas Vanagas
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka ginčo šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama.

9. Kiti klausimai.

Kilus klausimams dėl posėdžio organizavimo, kreipkitės į Veiklos valdymo skyriaus vyr. specialistes: Jurgitą Ramanavičienę, el. paštu jurgita.ramanaviciene@vert.lt arba Gražiną Songailaitę-Šilinskienę, el. paštu grazina.songailaite@vert.lt, tel. 8 (682) 70 309, dėl medžiagos turinio – į rengėjus (pranešėjus).