Įeiti
Publikuota: 2020-06-12. Atnaujinta: 2020-06-17

Tarybos posėdis (NUOTOLINIU BŪDU)


​2020-06-18

10:30 val.

I dalis

1. Dėl leidimo gaminti elektros energiją Tauragės „Versmės“ gimnazijai išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus patarėja Rita Klakauskienė
Dalyvauja: Tauragės „Versmės“ gimnazijos atstovai.

2. Dėl leidimo gaminti elektros energiją Lauksargių globos namams išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus patarėja Rita Klakauskienė
Dalyvauja: Lauksargių globos namų atstovai.

3. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus patarėja Rita Klakauskienė
Dalyvauja: Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos atstovai.

4. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Valstybiniam mokslinių tyrimų institutui Fizinių ir technologijos mokslų centrui išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus patarėja Rita Klakauskienė
Dalyvauja: Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologijos mokslų centro atstovai.

5. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB „Specprojektas“ išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus patarėja Rita Klakauskienė
Dalyvauja: UAB „Specprojektas“ atstovai.

6. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Šilalės r. Kvėdarnos darželiui „Saulutė“ išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Asta Dailidienė
Dalyvauja: Šilalės r. Kvėdarnos darželio „Saulutė“ atstovai.

7. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Šilalės lopšeliui-darželiui „Žiogelis“ išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Asta Dailidienė
Dalyvauja: Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ atstovai.

8. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Panevėžio sporto centrui išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Leidimų skyriaus vyr. specialistas Rimantas Semėnas
Dalyvauja: Panevėžio sporto centro atstovai.

9. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Klaipėdos „Žemynos“ gimnazijai išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Leidimų skyriaus vyr. specialistas Rimantas Semėnas
Dalyvauja: Klaipėdos „Žemynos“ gimnazijos atstovai.

10. Dėl leidimo verstis mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis UAB „Gaschema“ išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Vilita Juzėnė
Dalyvauja: UAB „Gaschema“ atstovai.

11. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio mokyklai-darželiui išdavimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus patarėja Rita Klakauskienė
Dalyvauja: Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio mokyklos-darželio atstovai.

12. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB „Dalmega“ išdavimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus patarėja Rita Klakauskienė
Dalyvauja: UAB „Dalmega“ atstovai.

13. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Vilniaus universitetui išdavimo (pažymos Nr. O5E-440), (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Asta Dailidienė
Dalyvauja: Vilniaus universiteto atstovai.

14. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Vilniaus universitetui išdavimo (pažymos Nr. O5E-441), (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Asta Dailidienė
Dalyvauja: Vilniaus universiteto atstovai.

15. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Vilniaus universitetui išdavimo (pažymos Nr. O5E-442), (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus patarėja Rita Klakauskienė
Dalyvauja: Vilniaus universiteto atstovai.

16. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Vilniaus universitetui išdavimo (pažymos Nr. O5E-443), (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus patarėja Rita Klakauskienė
Dalyvauja: Vilniaus universiteto atstovai.

17. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Vilniaus universitetui išdavimo (pažymos Nr. O5E-449), (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėjas – Leidimų skyriaus vyr. specialistasRimantas Semėnas
Dalyvauja: Vilniaus universiteto atstovai.

18. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Šilalės rajono savivaldybės kultūros centrui išdavimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėjas – Leidimų skyriaus vyr. specialistasRimantas Semėnas
Dalyvauja: Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro atstovai.

19. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB „RIVONA“ išdavimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistėDaiva Krivickienė
Dalyvauja: UAB „RIVONA“ atstovai.

20. Dėl leidimo gaminti elektros energiją UAB „Vilniaus pakuotė“ išdavimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistėDaiva Krivickienė
Dalyvauja: UAB „Vilniaus pakuotė“ atstovai.

21. Dėl MB „Olgos prekyba“ leidimo verstis mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis pakeitimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vedėja Ramunė Laukevičienė
Dalyvauja: MB „Olgos prekyba“ atstovai.

22. Kiti klausimai.

II dalis

1. Dėl Visų asinchroniškai sujungtų perdavimo sistemų operatorių pasiūlymo dėl bendrų atsiskaitymo taisyklių, taikomų numatytiems energijos mainams tarp sinchroninių rajonų, dėl dažnio išlaikymo proceso ir dėl kitimo apribojimų pagal 2017 m. lapkričio mėn. 23 d. Komisijos reglamento (ES) 2017/2195, kuriuo nustatomos elektros energijos balansavimo gairės, 50 straipsnio 4 dalį patvirtinimo. APSVARSTYTA
Pranešėjas – patarėjas, laikinai vykdantis Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus vedėjo funkcijas, Ignas Kazakevičius
Dalyvauja: LITGRID AB atstovai.
Posėdžio medžiaga, elektroninis dokumentas*

2. Dėl UAB „Ekopartneris“ šilumos gamybos kainos dedamųjų perskaičiavimo. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vyr. specialistė Vilija Janickienė
Dalyvauja: AB „Kauno energija“, UAB „Ekopartneris“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

3. Dėl UAB „Ekoresursai“ šilumos gamybos kainos dedamųjų. APSVARSTYTA
Pranešėja – Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vyr. specialistė Vilija Janickienė
Dalyvauja: AB „Kauno energija“, UAB „Ekoresursai“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

4. Dėl UAB „Energijos parkas“ šilumos gamybos kainos dedamųjų. APSVARSTYTA
Pranešėja – Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vyr. specialistė Vilija Janickienė
Dalyvauja: AB „Šiaulių energija“, UAB „Energijos parkas“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

5. Dėl UAB Ignalinos šilumos tinklų šilumos kainų dedamųjų nustatymo bei valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo darbų plano. APSVARSTYTA
Pranešėja – Šilumos bazinių kainų skyriaus vyr. specialistė Tatjana Žilinska
Dalyvauja: Ignalinos rajono savivaldybės, UAB Ignalinos šilumos tinklų atstovai.
Posėdžio medžiaga

6. Dėl UAB „Radviliškio šiluma“ šilumos bazinės kainos ir karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Šilumos bazinių kainų skyriaus vedėja Eglė Goculenko
Dalyvauja: Radviliškio rajono savivaldybės, UAB „Radviliškio šiluma“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

7. Dėl AB „Smiltynės perkėla“ keleivių ir transporto priemonių perkėlimo keltais per Kuršių marias (per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją) į (iš) Kuršių neriją didžiausio tarifo perskaičiavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Šilumos bazinių kainų skyriaus patarėja Ramunė Zailskienė
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos, Klaipėdos miesto savivaldybės, Neringos savivaldybės, AB „Smiltynės perkėla“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

8. Dėl UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Vandens skyriaus vyr. specialistė Asta Rimkevičiūtė
Dalyvauja: Pagėgių savivaldybės, UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

9. Dėl vartojimo ginčo tarp S. M. ir akcinės bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ nagrinėjimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vyr. specialistė Sigita Kuzmickienė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka ginčo šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama.

10. Dėl vartojimo ginčo tarp Š. S. ir akcinės bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ nagrinėjimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vyr. specialistė Sigita Kuzmickienė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka ginčo šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama.

11. Dėl ginčo tarp uždarosios akcinės bendrovės „Biokuro energija“ ir akcinės bendrovės „Panevėžio energija“ nagrinėjimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Teisės taikymo skyriaus vyr. specialistė ​Jolita Kliorytė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka ginčo šalims nedalyvaujant.
​Posėdžio medžiaga neskelbiama.

12. Dėl ginčo tarp uždarosios akcinės bendrovės „Ignitis“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Dainavos elektra“ nagrinėjimo (suinteresuotas asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „LININGAS“). APSVARSTYTA
Pranešėja – Teisės taikymo skyriaus patarėja Simona Gavorskaitė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka ginčo šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama.

13. Kiti klausimai.*Elektroninį dokumentą atsidaryti galite pasinaudoję nuoroda https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/view.


Kilus klausimams dėl posėdžio organizavimo, kreipkitės į Veiklos valdymo skyriaus vyr. specialistes: Jurgitą Ramanavičienę, el. paštu [email protected] arba Gražiną Songailaitę-Šilinskienę, el. paštu [email protected], tel. 8 (682) 70 309, dėl medžiagos turinio – į rengėjus (pranešėjus).