Įeiti
Publikuota: 2020.04.24. Atnaujinta: 2020.04.29

Tarybos posėdis (NUOTOLINIU BŪDU)


​2020-04-30

10:30 val.

I dalis


1. Dėl UAB „RIRORA“ leidimo galiojimo panaikinimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vedėja Ramunė Laukevičienė
Dalyvauja: UAB „RIRORA“ atstovai.

2. Dėl UAB „Tauritus“ leidimo verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais pakeitimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vedėja Ramunė Laukevičienė
Dalyvauja: UAB „Tauritus“ atstovai.

3. Dėl leidimo gaminti elektros energiją UAB „Energesta“ išdavimo (pažymos Nr. O5E-299). APSVARSTYTA
Pranešėjas – Leidimų skyriaus vyr. specialistas Rimantas Semėnas
Dalyvauja: UAB „Energesta“ atstovai.

4. Dėl leidimo gaminti elektros energiją UAB „Energesta“ išdavimo (pažymos Nr. O5E-307) (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėjas – Leidimų skyriaus vyr. specialistas Rimantas Semėnas
Dalyvauja: UAB „Energesta“ atstovai.

5. Dėl leidimo gaminti elektros energiją UAB „Šilalės mediena“ išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Leidimų skyriaus vyr. specialistas Rimantas Semėnas
Dalyvauja: UAB „Šilalės mediena“ atstovai.

6. Dėl leidimo gaminti elektros energiją UAB „BS Chemical“ pakeitimo ir anksčiau išduoto leidimo pripažinimo netekusiu galios. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Leidimų skyriaus vyr. specialistas Rimantas Semėnas
Dalyvauja: UAB „BS Chemical“ atstovai.

7. Dėl leidimo gaminti elektros energiją uždarajai akcinei bendrovei „LT Technologies“ išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Asta Dailidienė
Dalyvauja: UAB „LT Technologies“atstovai.

8. Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2020 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. O3E-338 „Dėl leidimo verstis mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis UAB „Darvi“ išdavimo“ pakeitimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Vilita Juzėnė
Dalyvauja: UAB „Darvi“ atstovai.

9. Dėl uždarosios akcinės bendrovės Kauno termofikacijos elektrinės leidimo verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Vilita Juzėnė
Dalyvauja: UAB Kauno termofikacijos elektrinės atstovai.

10. Dėl leidimo gaminti elektros energiją Nr. L-1609 galiojimo panaikinimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Asta Dailidienė
Dalyvauja: K. C.

11. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus A. B. išdavimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus patarėja Rita Klakauskienė
Dalyvauja: A. B.

12. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB „Okseta“ išdavimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Daiva Krivickienė
Dalyvauja: UAB „Okseta“ atstovai.

13. Dėl leidimo gaminti elektros energiją UAB „Arginta Investment“ išdavimo ir anksčiau išduoto leidimo UAB „Arginta“ pripažinimo netekusiu galios (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Daiva Krivickienė
Dalyvauja: UAB „Arginta Investment“ atstovai.

14. Kiti klausimai.


II dalis

1. Dėl energetikos darbuotojo (darbininko), eksploatuojančio AB „Lifosa“ šilumos įrenginius, mokymo programos derinimo. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Koordinavimo ir analizės skyriaus vyr. specialistas Kęstutis Gruzdys
Dalyvauja: AB „Lifosa“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

2. Dėl darbuotojo, atliekančio su gamtinių dujų perdavimo sistemos eksploatavimu susijusius darbus perdavimo sistemos objektų teritorijoje bei jų apsaugos zonoje, mokymo programos derinimo. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Koordinavimo ir analizės skyriaus vyr. specialistas Kęstutis Gruzdys
Dalyvauja: AB „Amber Grid“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

3. Dėl UAB „Fortum Joniškio energija“ 2019−2021 metų investicijų. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Šilumos kainų ir investicijų skyriaus vyr. specialistas Domantas Rimkus
Dalyvauja: Joniškio rajono savivaldybės, UAB „Fortum Joniškio energija“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

4. Dėl UAB „Jonavos šilumos tinklai“ 2022 metų investicijų. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Šilumos kainų ir investicijų skyriaus vyr. specialistas Domantas Rimkus
Dalyvauja: Jonavos rajono ​savivaldybės, UAB „Jonavos šilumos tinklai“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

5. Dėl UAB „Visagino energija“ 2020 ir 2021 metų investicijų. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Šilumos kainų ir investicijų skyriaus vyr. specialistas Domantas Rimkus
Dalyvauja: Visagino savivaldybės, UAB „Visagino energija“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

6. Dėl AB „Šiaulių energija“ šilumos bazinės kainos ir karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Šilumos bazinių kainų skyriaus vyr. specialistas Dominykas Beleckas
Dalyvauja: Šiaulių miesto savivaldybės, Šiaulių rajono savivaldybės, AB „Šiaulių energija“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

7. Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Elektros skyriaus vyresn. specialistė Viktorija Strazdaitė
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, Lietuvos energetikos instituto, Lietuvos pramonininkų konfederacijos, AB „Achema“, AB „Akmenės cementas“, AB „Energijos skirstymo operatorius“, AB „Ignitis gamyba“, AB „Lifosa“, AB „ORLEN Lietuva“, AB „Panevėžio energija“, LITGRID AB, UAB „Dainavos elektra“, UAB Kauno termofikacijos elektrinės atstovai.
Posėdžio medžiaga

8. Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. sausio 19 d. nutarimo Nr. O3-11 „Dėl AB „Lesto“ skirstymo paslaugų vidutinės ir žemos įtampos tinklais kainų viršutinių ribų 2016–2020 metams nustatymo“ pakeitimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Elektros skyriaus patarėja Lina Bartkienė
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Lietuvos Respublikos trišalės tarybos, Lietuvos pramonininkų konfederacijos, AB „Energijos skirstymo operatorius“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

9. Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. sausio 19 d. nutarimo Nr. O3-10 „Dėl AB „LITGRID“ perdavimo paslaugos aukštos įtampos tinklais kainos viršutinės ribos 2016–2020 metams nustatymo“ pakeitimo. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Elektros skyriaus vyresn. specialistas Radoslavas Grigelis
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Lietuvos Respublikos trišalės tarybos, Lietuvos pramonininkų konfederacijos, LITGRID AB atstovai.
Posėdžio medžiaga

10. Dėl Energijos išteklių rinkos įstatyme įtvirtinto įpareigojimo gamtines dujas įsigyti gamtinių dujų biržoje vykdymo 2019 m. APSVARSTYTA
Pranešėja – Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vyr. specialistė Urtė Pavydė
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos, UAB „GET Baltic“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

11. Kiti klausimai.

Kilus klausimams, kreipkitės į Veiklos valdymo skyriaus vyr. specialistes: Jurgitą Ramanavičienę, el. paštu jurgita.ramanaviciene@vert.lt arba Gražiną Songailaitę-Šilinskienę, el. paštu grazina.songailaite@vert.lt.