Įeiti
Publikuota: 2020.04.10. Atnaujinta: 2020.04.16

Tarybos posėdis (NUOTOLINIU BŪDU)


​2020-04-17

10:30 val.

I dalis

1. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB „Litbana“ išdavimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Daiva Krivickienė
Dalyvauja: UAB „Litbana“ atstovai.

2. Kiti klausimai.

II dalis

1. Dėl AB „Klaipėdos energija“ šilumos kainų dedamųjų perskaičiavimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Šilumos kainų ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Sandra Grinienė
Dalyvauja: Klaipėdos miesto savivaldybės, Klaipėdos rajono savivaldybės, AB „Klaipėdos energija“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

2. Dėl visų Baltijos šalių perdavimo sistemų operatorių pasiūlymo dėl bendrų atsiskaitymo taisyklių, taikomų visiems nenumatytiems energijos mainams pagal 2017 m. lapkričio 23 d. Komisijos reglamento (ES) 2017/2195, kuriuo nustatomos elektros energijos balansavimo gairės, 51 straipsnio 1 dalį, patvirtinimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėjas – Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus patarėjas Ignas Kazakevičius
Dalyvauja: LITGRID AB atstovai.
Posėdžio medžiaga

3. Dėl bendro intereso projekto „Baltijos šalių elektros energijos sistemos integravimas į Europos tinklus ir sinchronizavimas su jais“ II etapo derinimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Elektros skyriaus vyr. specialistė, laikinai vykdanti vedėjo funkcijas, Milda Budreckaitė
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, LITGRID AB atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

4. Kiti klausimai.


Kilus klausimams, kreipkitės į Veiklos valdymo skyriaus vyr. specialistes: Jurgitą Ramanavičienę, el. paštu jurgita.ramanaviciene@vert.lt arba Gražiną Songailaitę-Šilinskienę, el. paštu grazina.songailaite@vert.lt.