Įeiti
Publikuota: 2020.03.24. Atnaujinta: 2020.03.27

Tarybos posėdis (uždaras)


2020-03-30​

10:30 val.

I dalis

1. Dėl leidimo gaminti elektros energiją UAB „BS Chemical“ išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus patarėja Rita Klakauskienė
Dalyvauja: UAB „BS Chemical“ atstovai.

2. Dėl leidimo gaminti elektros energiją Klaipėdos lopšeliui-darželiui „Ąžuoliukas“ išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Asta Dailidienė
Dalyvauja: Klaipėdos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ atstovai.

3. Dėl leidimo gaminti elektros energiją uždarajai akcinei bendrovei „Humana LT“ išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Asta Dailidienė
Dalyvauja: UAB „Humana LT“ atstovai.

4. Dėl leidimo gaminti elektros energiją VšĮ „Burbiškis“ išdavimo ir anksčiau išduoto leidimo P. Č. pripažinimo netekusiu galios. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Daiva Krivickienė
Dalyvauja: VšĮ „Burbiškis“ atstovai.

5. Dėl leidimo gaminti elektros energiją Plungės akademiko Adolfo Jucio progimnazijai išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Leidimų skyriaus vyr. specialistas Rimantas Semėnas
Dalyvauja: Plungės akademiko Adolfo Jucio progimnazijos atstovai.

6. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Pauliukų žemės ūkio bendrovei išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus patarėja Rita Klakauskienė
Dalyvauja: Pauliukų žemės ūkio bendrovės atstovai.

7. Dėl Individualios įmonės A. Kvedero firmos leidimo galiojimo panaikinimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vedėja Ramunė Laukevičienė
Dalyvauja: IĮ A. Kvedero firmos atstovai.

8. Dėl leidimo gaminti elektros energiją UAB „SVENHEIM PROPERTIES“ išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Asta Dailidienė
Dalyvauja: uab „svenheim properties“ atstovai.

9. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB „GLASS LT“ išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Daiva Krivickienė
Dalyvauja: UAB „GLASS LT“ atstovai.

10. Dėl leidimo gaminti elektros energiją UAB „Ecowood“ išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistas Rimantas Semėnas
Dalyvauja: UAB „Ecowood“ atstovai.

11. Dėl leidimo verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais uždarajai akcinei bendrovei „GINDANA“ pakeitimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Vilita Juzėnė
Dalyvauja: UAB „GINDANA“ atstovai.

12. Dėl leidimo verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais uždarajai akcinei bendrovei „GINDANA“ galiojimo panaikinimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Vilita Juzėnė
Dalyvauja: UAB „GINDANA“atstovai.

13. Dėl leidimo gaminti elektros energiją UAB „Didmena“ pakeitimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Daiva Krivickienė
Dalyvauja: UAB „Didmena“ atstovai.

14. Dėl leidimo gaminti elektros energiją UAB „Lyra group“ išdavimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus patarėja Rita Klakauskienė
Dalyvauja: UAB „Lyra group“ atstovai.

15. Kiti klausimai.

II dalis

1. Dėl VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro energetikos objektus, įrenginius įrengiančių ir (ar) eksploatuojančių energetikos darbuotojų mokymo programų derinimo. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Koordinavimo ir analizės skyriaus specialistas Edmundas Tunaitis
Dalyvauja: VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro atstovai.
Posėdžio medžiaga

2. Dėl Energijos išteklių biržos operatoriaus 2019 m. veiklos ataskaitos derinimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vyr. specialistė, laikinai vykdanti skyriaus vedėjo funkcijas, Renata Bartašiūtė-Černevičė
Dalyvauja: BALTPOOL UAB atstovai.
Posėdžio medžiaga: elektroninis dokumentas*

3. Dėl UAB „Kauno vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Vandens skyriaus patarėja Vilma Davulienė
Dalyvauja: Kauno miesto savivaldybės, Kauno rajono savivaldybės, UAB „Kauno vandenys“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

4. Dėl UAB „Visagino būstas“ perskaičiuotos paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos bazinės kainos derinimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Vandens skyriaus patarėja Vilma Davulienė
Dalyvauja: Visagino savivaldybės, UAB „Visagino būstas“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

5. Dėl AB „Klaipėdos vanduo“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Vandens skyriaus patarėja Vilma Davulienė
Dalyvauja: Klaipėdos miesto savivaldybės, Klaipėdos rajono savivaldybės, AB „Klaipėdos vanduo“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

6. Dėlakcinės bendrovės agrofirmos „Josvainiai“, uždarosios akcinės bendrovės „Fortum Heat Lietuva“ ir uždarosios akcinės bendrovės „SG dujos“ buitinių vartotojų gamtinių dujų sistemų prijungimo įkainių tvirtinimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Dujų skyriaus patarėja Lina Karpavičiūtė
Dalyvauja: AB agrofirmos „Josvainiai“, UAB „Fortum Heat Lietuva“, UAB „SG dujos“ atstovai.
Posėdžio medžiaga, elektroninis dokumentas*

7. Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2020 m. vasario 28 d. nutarimo Nr. O3E-183 „Dėl ginčo tarp S. J., Š. J. ir AB „Vilniaus šilumos tinklai“ nagrinėjimo“ pakeitimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus patarėja Sandra Grabauskaitė
Posėdžio medžiaga neskelbiama.

8. Kiti klausimai.
* Elektroninį dokumentą atsidaryti galite pasinaudoję nuoroda https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/view.
Kilus klausimams, kreipkitės į Veiklos valdymo skyriaus vyr. specialistę Gražiną Songailaitę-Šilinskienę, el. paštu grazina.songailaite@vert.lt.