Įeiti
Publikuota: 2019-12-16. Atnaujinta: 2019-12-19

Tarybos posėdis


2019-12-20

9:30 val.​

I dalis

1. Dėl leidimo gaminti elektros energiją Viešajai įstaigai Šiaulių darbo rinkos mokymo centrui išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistė Asta Dailidienė
Dalyvauja: Viešosios įstaigos Šiaulių darbo rinkos mokymo centro atstovai.

2. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB „Molenda“ išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistė Asta Dailidienė
Dalyvauja: UAB „Molenda“ atstovai.

3. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus AB „Amber Grid“ išdavimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistė Asta Dailidienė
Dalyvauja: AB „Amber Grid“ atstovai.

4. Dėl leidimo gaminti elektros energiją R. V. išdavimo ir anksčiau išduoto leidimo UAB „Elbra“ pripažinimo netekusiu galios (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistė Asta Dailidienė
Dalyvauja: R. V.

5. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus VšĮ Biržų ligoninei išdavimo (pažymos Nr. O5E-773). APSVARSTYTA
Pranešėjas – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistas Rimantas Semėnas
Dalyvauja: VšĮ Biržų ligoninės atstovai.

6. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijai išdavimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėjas – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistas Rimantas Semėnas
Dalyvauja: Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos atstovai.

7. Dėl leidimo gaminti elektros energiją Mažeikių Gabijos gimnazijai išdavimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėjas – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistas Rimantas Semėnas
Dalyvauja: Mažeikių Gabijos gimnazijos atstovai.

8. Dėl atsisakymo išduoti leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB „Energeta“. APSVARSTYTA
Pranešėja – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus patarėja Rita Klakauskienė
Dalyvauja: UAB „Energeta“ atstovai.

9. Dėl atsisakymo UAB „Gonitas“ išduoti leidimą gaminti elektros energiją (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus patarėja Rita Klakauskienė
Dalyvauja: UAB „Gonitas“ atstovai.

10. Dėl UAB „Baltic Petroleum“ leidimo verstis mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistė Vilita Juzėnė
Dalyvauja: UAB „Baltic Petroleum“ atstovai.

11. Dėl AB „ORLEN Baltics Retail“ leidimų galiojimo panaikinimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistė Vilita Juzėnė
Dalyvauja: AB „ORLEN Baltics Retail“ atstovai.

12. Dėl UAB „Neste Lietuva“ leidimo galiojimo panaikinimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistė Vilita Juzėnė
Dalyvauja: UAB „Neste Lietuva“ atstovai.

13. Dėl leidimo gaminti elektros energiją B. J. išdavimo ir anksčiau išduoto leidimo D. L. pripažinimo netekusiu galios (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėjas – Koordinavimo ir analizės skyriaus vyr. specialistas Edmundas Tunaitis
Dalyvauja: B. J.

14. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB „RAR transportas“ išdavimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistė Asta Dailidienė
Dalyvauja: UAB „RAR transportas“ atstovai.

15. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus VšĮ Biržų ligoninei  išdavimo (pažymos Nr. O5E-796) (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėjas – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistas Rimantas Semėnas
Dalyvauja: VšĮ Biržų ligoninės atstovai.


16. Kiti klausimai.

II dalis

1. Dėl UAB „Radviliškio šiluma“ 2019 metų investicijų. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Šilumos kainų ir investicijų skyriaus patarėjas Mindaugas Bernotas
Dalyvauja: Radviliškio rajono savivaldybės, UAB „Radviliškio šiluma“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

2. Dėl UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ 2016−2019 metų investicijų. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Šilumos kainų ir investicijų skyriaus patarėjas Mindaugas Bernotas
Dalyvauja: Druskininkų savivaldybės, UAB „Litesko“ atstovai.
Posėdžio medžiaga, elektroninis dokumentas*

3. Dėl UAB „Nemenčinės komunalininkas“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Šilumos kainų ir investicijų skyriaus vyresn. specialistė Jūratė Bartašiūnienė
Dalyvauja: Vilniaus rajono savivaldybės, UAB „Nemenčinės komunalininkas“atstovai.
Posėdžio medžiaga

4. Dėl UAB „Širvintų šiluma“ šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo ir karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Šilumos kainų ir investicijų skyriaus vedėjas Aivaras Ciesiūnas
Dalyvauja: Širvintų rajono savivaldybės, UAB „Širvintų šiluma“atstovai.
Posėdžio medžiaga

5. Dėl UAB „Litesko“ filialo „Vilkaviškio šiluma“ šilumos bazinės kainos ir karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Šilumos bazinių kainų skyriaus vyr. specialistas Dominykas Beleckas
Dalyvauja: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos, UAB „Litesko“ atstovai.
Posėdžio medžiaga, elektroninis dokumentas*

6. Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Šilumos bazinių kainų skyriaus vedėja Eglė Goculenko
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, Lietuvos nepriklausomų šilumos gamintojų asociacija, Lietuvos savivaldybių asociacija atstovai.
Posėdžio medžiaga

7. Dėl AB „Simega“ šilumos gamybos kainos dedamųjų perskaičiavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vyr. specialistė Vilija Janickienė
Dalyvauja: AB „Simega“, AB „Panevėžio energija“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

8. Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. spalio 4 d. nutarimo Nr. O3-202 „Dėl Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėjas – Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vyr. specialistas Darius Bartišius
Dalyvauja: Lietuvos nepriklausomų šilumos gamintojų asociacijos, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos, UAB „Baltpool“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

9. Dėl viešosios įstaigos Velžio komunalinio ūkio perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Vandens skyriaus vyr. specialistė Lina Jakimčikienė
Dalyvauja: Panevėžio rajono savivaldybės, VšĮ Velžio komunalinio ūkio atstovai.
Posėdžio medžiaga

10. Dėl UAB „Anykščių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Vandens skyriaus patarėja Vilma Davulienė
Dalyvauja: Anykščių rajono savivaldybės, UAB „Anykščių vandenys“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

11. Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. O3E-459 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašo patvirtinimo“, 2018 m. gruodžio 31 d. nutarimo Nr. O3E-470 „Dėl Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ ir Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80„Dėl Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projektų patvirtinimo. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Ekonominės analizės skyriaus patarėjas Andrius Stulpinas
Dalyvauja: Lietuvos vandens tiekėjų asociacija, UAB „Vilniaus vandenys“, UAB ,,Šiaulių vandenys“, UAB ,,Neringos vanduo“, UAB ,,Elektrėnų komunalinis ūkis“, AB „Panevėžio energija“, AB „Šiaulių energija“, UAB „Litesko“ atstovai.
Posėdžio medžiaga, elektroninis dokumentas*

12. Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. rugsėjo 2 d. nutarimo Nr. O3E-386 „Dėl Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties patvirtinimo“ pakeitimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Dujų skyriaus patarėja Lina Karpavičiūtė
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Lietuvos auditorių rūmai, Atsinaujinančios energijos gamintojų asociacija, Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacija, Lietuvos vandens tiekėjų asociacija, Lietuvos nepriklausomų šilumos gamintojų asociacija, Lietuvos pramonininkų konfederacija, Lietuvos savivaldybių asociacija, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, AB „Achema“, AB „Akmenės cementas“, AB „Energijos skirstymo operatorius“, AB „Ignitis gamyba“, AB „Litgrid“, UAB „Dainavos elektra“, AB „Lifosa“, AB „Amber Grid“, AB agrofirma „Josvainiai“, UAB „Intergas“, UAB „Fortum Heat Lietuva“, AB „Klaipėdos nafta“, UAB „Haupas“, UAB „Ignitis“, UAB „Varėnos dujos“, UAB „Saurida“, AB „Suskystintos dujos“, UAB „Literma“ atstovai.
Posėdžio medžiaga, elektroninis dokumentas*

13. Dėl elektros energijos tiekimo sutrikimų priežasčių tyrimo akto patvirtinimo. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Vilniaus teritorinio skyriaus vyr. specialistas Michailas Sketerskis
Dalyvauja:AB „Energijos skirstymo operatorius“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimas.

14. Dėl vartojimo ginčo tarp R. U. ir akcinės bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ nagrinėjimo. APSVARSTYTA

Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vyr. specialistė Sigita Kuzmickienė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama.

15. Kiti klausimai.

* Elektroninį dokumentą atsidaryti galite pasinaudoję nuoroda https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/view.


Kilus klausimams, kreipkitės į Veiklos valdymo skyriaus vyr. specialistę Jurgitą Ramanavičienę, tel. (8 5) 237 7009.