Įeiti
Publikuota: 2019-11-29. Atnaujinta: 2019-12-05

Tarybos posėdis


2019-12-05

14:00 val.

I dalis

1. Dėl leidimo gaminti elektros energiją UAB „Stronglasas“ išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistė Asta Dailidienė
Dalyvauja: UAB „Stronglasas“atstovai.

2. Dėl leidimo gaminti elektros energiją UAB „Viko LT“ išdavimo ir anksčiau išduoto leidimo UAB „VILNIAUS KONSERVAI“ pripažinimo netekusiu galios. APSVARSTYTA
Pranešėja – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistė Asta Dailidienė
Dalyvauja: UAB „Viko LT“ atstovai.

3. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB „Horreum“ išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistė Asta Dailidienė
Dalyvauja: UAB „Horreum“ atstovai.

4. Dėl leidimo gaminti elektros energiją UAB „Gamega“ išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistė Daiva Krivickienė
Dalyvauja: UAB „Gamega“ atstovai.

5. Dėl leidimo importuoti elektros energiją iš valstybių, kurios nėra valstybės narės, Lietuvos energijos gamyba, AB galiojimo panaikinimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistė Daiva Krivickienė
Dalyvauja: AB „Ignitis gamyba“ atstovai.

6. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB „Molenda“ išdavimo(papildomas klausimas)APSVARSTYTA
Pranešėja – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistė Daiva Krivickienė
Dalyvauja: UAB „Molenda“ atstovai.

7. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB „Utenos šilumos tinklai“ išdavimo (papildomas klausimas)APSVARSTYTA
Pranešėja – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistė Daiva Krivickienė
Dalyvauja: UAB „Utenos šilumos tinklai“ atstovai.

8. Dėl UAB „Viada LT“ leidimo verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistė Vilita Juzėnė
Dalyvauja: UAB „Viada LT“ atstovai.

9. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnybai išdavimo (papildomas klausimas)APSVARSTYTA
Pranešėja – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus patarėja Rita Klakauskienė
Dalyvauja: Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnybos atstovai.

10. Dėl atsisakymo išduoti leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB „Ekoinversta“ (papildomas klausimas)APSVARSTYTA
Pranešėja – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus patarėja Rita Klakauskienė
Dalyvauja: UAB „Ekoinversta“ atstovai.

11. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB „Lyra group“ išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistas Rimantas Semėnas
Dalyvauja: UAB „Lyra group“ atstovai.

12. Dėl leidimo gaminti elektros energiją Tauragės profesinio rengimo centrui išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistas Rimantas Semėnas
Dalyvauja: Tauragės profesinio rengimo centro atstovai.

13. Dėl leidimo gaminti elektros energiją Šilutės Pamario pagrindinei mokyklai išdavimo (papildomas klausimas)APSVARSTYTA
Pranešėjas – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistas Rimantas Semėnas
Dalyvauja: Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos atstovai.

14. Dėl leidimo gaminti elektros energiją Umega Group, AB išdavimo (papildomas klausimas)APSVARSTYTA
Pranešėjas – Koordinavimo ir analizės skyrius specialistas Edmundas Tunaitis
Dalyvauja: Umega Group, AB atstovai.

15. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB „LT Technologies“ išdavimo (papildomas klausimas)APSVARSTYTA
Pranešėjas – Koordinavimo ir analizės skyrius specialistas Edmundas Tunaitis
Dalyvauja: UAB „LT Technologies“ atstovai.

16. Dėl leidimo vykdyti nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklą UAB „VILNIAUS ENERGIJA“ galiojimo sustabdymo (papildomas klausimas)APSVARSTYTA
Pranešėja – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus patarėja Rita Klakauskienė
Dalyvauja: UAB „VILNIAUS ENERGIJA“ atstovai.

17. Dėl leidimo gaminti elektros energiją P. A. išdavimo ir anksčiau išduoto leidimo UAB „EMPA LT“ pripažinimo netekusiu galios (papildomas klausimas)APSVARSTYTA
Pranešėja – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistė Daiva Krivickienė
Dalyvauja: P. A.

18. Kiti klausimai.

II dalis

1. Dėl UAB „Birštono šiluma“ šilumos kainų dedamųjų perskaičiavimo ir karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Šilumos kainų ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Sandra Grinienė
Dalyvauja: Birštono savivaldybės, UAB „Birštono šiluma“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

2. Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. lapkričio 15 d. nutarimo Nr. O3E-727 „Dėl UAB „Plungės šilumos tinklai“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“ klaidos ištaisymo (papildomas klausimas)APSVARSTYTA
Pranešėja – Šilumos bazinių kainų skyriaus vedėja Eglė Goculenko
Dalyvauja: Plungės rajono savivaldybės, UAB „Plungės šilumos tinklai“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

3. Dėl UAB „Kėdainių vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Vandens skyriaus vyr. specialistė Lina Jakimčikienė
Dalyvauja: Kėdainių rajono savivaldybės, UAB „Kėdainių vandenys“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

4. Dėl ketvirtinės suskystintų naftos dujų balionų techninės patikros ataskaitos formos patvirtinimo. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Teisėkūros ir teisinės analizės skyriaus vyresn. specialistas Laurynas Kenstavičius
Posėdžio medžiaga

5. Dėl LITGRID AB įgyvendintų ir įgyvendinamų investicinių projektų didesnės vertės derinimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Elektros skyriaus vyresn. specialistė Inga Žulytė
Dalyvauja: AB „Litgrid“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

6. Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. O3E-785 „Dėl Naudojimosi AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklių derinimo“ klaidos ištaisymo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėjas – Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus patarėjas Ignas Kazakevičius
Dalyvauja: AB „Amber Grid“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

7. Dėl vartojimo ginčo tarp namo gyventojų ir uždarosios akcinės bendrovės „Birštono šiluma“ nagrinėjimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vyresn. specialistė ​Sigita Kuzmickienė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama.

8. Kiti klausimai.
Kilus klausimams, kreipkitės į Veiklos valdymo skyriaus vyr. specialistę Jurgitą Ramanavičienę, tel. (8 5) 237 7009.