Įeiti
Publikuota: 2019-11-19. Atnaujinta: 2019-11-22

Tarybos posėdis


2019-11-25

9:30 val.

I dalis

1. Dėl UAB „ARIS nafta“ leidimo (Nr. 14A) galiojimo panaikinimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistė Evelina Cuzanauskienė
Dalyvauja: UAB „ARIS nafta“ atstovai.

2. Dėl UAB „ARIS nafta“ licencijos (Nr. 27) galiojimo panaikinimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistė Evelina Cuzanauskienė
Dalyvauja: UAB „ARIS nafta“ atstovai.

3. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Alytaus r. Miroslavo gimnazijai išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistas Rimantas Semėnas
Dalyvauja: Alytaus r. Miroslavo gimnazijos atstovai.

4. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB „Multimeda“ išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistas Rimantas Semėnas
Dalyvauja: UAB „Multimeda“ atstovai.

5. Dėl leidimo gaminti elektros energiją išdavimo (DRUJOS HOLDINGS LTD Lietuvos filialui) ir anksčiau išduoto leidimo (Nr. LG-1215) pripažinimo netekusiu galios (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėjas – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistas Rimantas Semėnas
Dalyvauja: DRUJOS HOLDINGS LTD Lietuvos filialo atstovai.

6. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Lauksargių globos namams išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Koordinavimo ir analizės skyriaus specialistė Regina Mikutaitė
Dalyvauja: Lauksargių globos namų atstovai.

7. Dėl UAB „Indritus“ leidimo verstis mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis pakeitimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistė Vilita Juzėnė
Dalyvauja: UAB „Indritus“ atstovai.

8. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus uždarajai akcinei bendrovei „Humana LT“ išdavimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistė Vilita Juzėnė
Dalyvauja: UAB „Humana LT“ atstovai.

9. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazijai išdavimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistė Asta Dailidienė
Dalyvauja: Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazijos atstovai.

10. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus „Lietuvos energijos gamyba“, AB pakeitimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėjas – Dujų skyriaus vyr. specialistas Justas Valaitis
Dalyvauja: AB „Ignitis gamyba“ atstovai.

11. Kiti klausimai.

II dalis

1. Dėl UAB Tauragės šilumos tinklų šilumos kainų dedamųjų perskaičiavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Šilumos kainų ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Sandra Grinienė
Dalyvauja: Tauragės rajono savivaldybės, UAB Tauragės šilumos tinklų atstovai.
Posėdžio medžiaga

2. Dėl gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomos dedamosios prie gamtinių dujų perdavimo kainos nustatymo 2020 metams (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Dujų skyriaus patarėja Lina Karpavičiūtė
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Lietuvos biodujų asociacijos, Lietuvos elektros energetikos asociacijos, Lietuvos savivaldybių asociacijos, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos, AB „Achema“, AB agrofirma „Josvainiai“, AB „Energijos skirstymo operatorius“, AB „Ignitis gamyba“, AB „Klaipėdos energija“, AB „Klaipėdos nafta“, AB „Panevėžio energija“, AB „Šiaulių energija“, AB „Vilniaus šilumos tinklai“, AS „Latvijas Gaze“, Axpo Nordic AS, Cryogas M&T Poland S. A., Eesti Energia AS, Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo S. A., UAB „JetGas“, UAB „Achema Gas Trade“, UAB „Dolaurus“, UAB „EG Energija“, UAB „Elektrum Lietuva“, UAB „Enefit“, UAB „Energijos prekyba“, UAB „Fortum Heat Lietuva“, UAB „Haupas“, UAB „Imlitex“, UAB „Inregnum“, UAB „Intergas“, UAB Kauno termofikacijos elektrinės, UAB koncerno „Achemos grupė“, UAB „Litesko“, UAB „Scener“, UAB „SG dujos“, UAB „Viva Grid“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

3. Dėl biodujų supirkimo į gamtinių dujų sistemas tarifų galiojimo pratęsimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėjas – Dujų skyriaus vyr. specialistas Justas Valaitis
Dalyvauja: Energetikos ministerijos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Atsinaujinančios energijos gamintojų asociacijos, Lietuvos biomasės energetikos asociacijos „Litbioma“, Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos, Lietuvos biodujų asociacijos, Nacionalinės Lietuvos energetikos asociacijos, AB „Energijos skirstymo operatorius“, AB agrofirma „Josvainiai“, AB „Achema“, UAB „Intergas“, UAB „Fortum Heat Lietuva“, AB „Amber Grid“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

4. Kiti klausimai.

Kilus klausimams, kreipkitės į Veiklos valdymo skyriaus vyr. specialistę Jurgitą Ramanavičienę, tel. (8 5) 237 7009.