Įeiti
Publikuota: 2019-10-25. Atnaujinta: 2019-10-31

Tarybos posėdis


2019-10-31

9:30 val.

I dalis

1. Dėl leidimų plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB „Western Fabrications“ išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Koordinavimo ir analizės skyriaus specialistė Regina Mikutaitė
Dalyvauja: UAB „Western Fabrications“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

2. Dėl leidimų plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus VšĮ Varėnos ligoninei išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Koordinavimo ir analizės skyriaus specialistė Regina Mikutaitė
Dalyvauja: VšĮ Varėnos ligoninės atstovai.
Posėdžio medžiaga

3. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Mažeikių r. Tirkšlių Juozo Vitkaus-Kazimieraičio pagrindinei mokyklai išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus specialistė Rita Klakauskienė
Dalyvauja: Mažeikių r. Tirkšlių Juozo Vitkaus-Kazimieraičio pagrindinės mokyklos atstovai.
Posėdžio medžiaga

4. Dėl leidimo gaminti elektros energiją UAB IDAVANG išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus specialistė Rita Klakauskienė
Dalyvauja: UAB IDAVANG atstovai.
Posėdžio medžiaga

5. Dėl leidimo gaminti elektros energiją Tauragės rajono savivaldybės administracijai išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus specialistė Rita Klakauskienė
Dalyvauja: Tauragės rajono savivaldybės administracijos atstovai.
Posėdžio medžiaga

6. Dėl leidimų plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Vilniaus dailės akademijai išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus specialistė Rita Klakauskienė
Dalyvauja: Vilniaus dailės akademijos atstovai.
Posėdžio medžiaga

7. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Kauno tardymo izoliatoriui išdavimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus specialistė Rita Klakauskienė
Dalyvauja: Kauno tardymo izoliatoriaus atstovai.
Posėdžio medžiaga

8. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Continental Automotive Lithuania, UAB išdavimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus specialistė Rita Klakauskienė
Dalyvauja: Continental Automotive Lithuania, UAB atstovai.
Posėdžio medžiaga

9. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Alytaus rajono savivaldybės Miroslavo globos namams išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistė Asta Dailidienė
Dalyvauja: Alytaus rajono savivaldybės Miroslavo globos namų atstovai.
Posėdžio medžiaga

10. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijai išdavimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistė Asta Dailidienė
Dalyvauja: Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos atstovai.
Posėdžio medžiaga

11. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB „Ventus industria“ išdavimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistė Asta Dailidienė
Dalyvauja: UAB „Ventus industria“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

12. Dėl atsisakymo išduoti UAB „Axton Commodities“ leidimą importuoti elektros energiją iš valstybių, kurios nėra valstybės narės (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus specialistė Daiva Krivickienė
Dalyvauja: UAB „Axton Commodities“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

13. Dėl leidimo gaminti elektros energiją UAB „ŽVC“ išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistas Rimantas Semėnas
Dalyvauja: UAB „ŽVC“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

14. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus VšĮ Kauno technologijos universitetui išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistas Rimantas Semėnas
Dalyvauja: VšĮ Kauno technologijos universiteto atstovai.
Posėdžio medžiaga

15. Dėl leidimų plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus (Kauno lopšeliui – darželiui „Rasytė“, Kauno „Paparčio“ pradinei mokyklai) išdavimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėjas – Dujų skyriaus vyr. specialistas Justas Valaitis
Dalyvauja: Kauno lopšelio – darželio „Rasytė“, Kauno „Paparčio“ pradinės mokyklos atstovai.
Posėdžio medžiaga

16. Kiti klausimai.


II dalis

1. Dėl UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ 2017 metų investicijų. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Šilumos kainų ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas Domantas Rimkus
Dalyvauja: Mažeikių rajono savivaldybės, UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

2. Dėl UAB „Lazdijų šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Šilumos bazinių kainų skyriaus patarėja Roma Skliaustienė
Dalyvauja: Lazdijų rajono savivaldybės, UAB „Lazdijų šiluma“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

3. Dėl UAB „Raseinių šilumos tinklai“ šilumos bazinės kainos dedamųjų ir karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Šilumos bazinių kainų skyriaus vyriausioji specialistė Lina Daukantienė
Dalyvauja: Raseinių rajono savivaldybės, UAB „Raseinių šilumos tinklai“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

4. Dėl UAB „Kurana“ šilumos gamybos kainos dedamųjų perskaičiavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vyriausioji specialistė Vilija Janickienė
Dalyvauja: AB „Panevėžio energija“, UAB „Kurana“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

5. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Intergas“ gamtinių dujų skirstymo kainos viršutinės ribos koregavimo 2020 metams. APSVARSTYTA
Pranešėja – Dujų skyriaus patarėja Eglė Paipolienė
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, AB „Orlen Lietuva“, UAB „Intergas“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

6. Dėl akcinės bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ gamtinių dujų skirstymo veiklos pajamų lygio viršutinės ribos 2020 metams koregavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Dujų skyriaus patarėja Lina Karpavičiūtė
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos Energetikos ministerijos, AB „Energijos skirstymo operatorius“, UAB „Ignitis“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

7. Dėl AB „Suskystintos dujos“ centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų kainų vienašališko nustatymo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėjas – Dujų skyriaus vyr. specialistas Justas Valaitis
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, AB „Suskystintos dujos“ atstovai.
Posėdžio medžiaga, priedas

8. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Saurida“ centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų kainų patvirtinimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėjas – Dujų skyriaus vyresn. specialistas Karolis Demšė
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, UAB „Saurida“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

9. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Varėnos dujos“ centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų kainų vienašališko nustatymo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėjas – Dujų skyriaus vyresn. specialistas Karolis Demšė
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, UAB „Varėnos dujos“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

10. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Literma“ centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų kainų vienašališko nustatymo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Dujų skyriaus vyr. specialistė Edita Dabašinskienė
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, UAB „Literma“ atstovai.
Posėdžio medžiaga, priedas

11. Dėl naudojimosi jungiamųjų linijų paslaugomis kainos nustatymo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėjas – Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus patarėjas Ignas Kazakevičius
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Lietuvos elektros energetikos asociacijos, AB „Ignitis“, AB „INTER RAO Lietuva“, LITGRID AB, UAB „Enefit“, UAB „Energijos kodas“, UAB „Fortis Energy“, UAB „Scener“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

12. Dėl Elektros energijos perdavimo paslaugų kainų ir jų taikymo tvarkos paskelbimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Elektros skyriaus patarėja Laima Kasparavičiūtė
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Lietuvos pramoninkų konfederacijos, AB „Energijos skirstymo operatorius“, LITGRID AB atstovai.
Posėdžio medžiaga

13. Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų ir kainos 2020 metams nustatymo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Elektros skyriaus patarėja Laima Kasparavičiūtė
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Lietuvos pramoninkų konfederacijos, AB „Energijos skirstymo operatorius“, AB „Ignitis gamyba“, LITGRID AB, UAB „Baltpool“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

14. Dėl UAB „Ignitis“ elektros energijos visuomeninės kainos viršutinės ribos 2020 metams nustatymo buitiniams vartotojams, perkantiems elektros energiją iš vidutinės ir žemos įtampos tinklų (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Elektros skyriaus vyresn. specialistė Inga Žulytė
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, UAB „Ignitis“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

15. Dėl elektros energijos tiekimo sutrikimų priežasčių tyrimo akto. KLAUSIMAS BUS SVARSTOMAS KITAME POSĖDYJE
Pranešėjas – Vilniaus teritorinio skyriaus vyriausiasis specialistas Michailas Sketerskis
Dalyvauja: AB „Energijos skirstymo operatorius“ atstovai.
Posėdžio medžiaga neskelbiama.

16. Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. liepos 19 d. nutarimo Nr. O3E-251 „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos atstovų dalyvavimo statinių naujos statybos, rekonstravimo, atnaujinimo (modernizavimo), kapitalinio remonto projektų ir paprastojo remonto aprašų patikrinimo procese tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Teisėkūros ir teisinės analizės skyriaus vyresn. specialistas Laurynas Kenstavičius
Posėdžio medžiaga

17. Dėl vartojimo ginčo tarp K. P. ir akcinės bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ nagrinėjimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vyresn. specialistė Sigita Kuzmickienė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama.

18. Kiti klausimai.


Kilus klausimams, kreipkitės į Veiklos valdymo skyriaus vyr. specialistę Gražiną Songailaitę-Šilinskienę, tel. (8 5) 239 7820.