Įeiti
Publikuota: 2019-10-14. Atnaujinta: 2019-10-18

Tarybos posėdis (bus tęsiamas 13 val.)


​2019-10-18

10:30 val. Tarybos posėdis bus tęsiamas 13 val.

I dalis

1. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Tauragės „Šaltinio“ progimnazijai išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus specialistė Daiva Krivickienė
Dalyvauja: Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos atstovai.
Posėdžio medžiaga

2. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB „Elmaga“ išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus specialistė Daiva Krivickienė
Dalyvauja: UAB „Elmaga“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

3. Dėl leidimo plėtoti elektros energiją uždarajai akcinei bendrovei „Druskininkų Rasa“ išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus specialistė Rita Klakauskienė
Dalyvauja: UAB „Druskininkų Rasa“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

4. Dėl leidimo gaminti elektros energiją viešajai įstaigai Daugų technologijos ir verslo mokyklai išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus specialistė Rita Klakauskienė
Dalyvauja: Viešosios įstaigos Daugų technologijos ir verslo mokyklos atstovai.
Posėdžio medžiaga

5. Dėl leidimo gaminti elektros energiją VšĮ Prienų ligoninei išdavimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistė Daiva Krivickienė
Dalyvauja: VšĮ Prienų ligoninės atstovai.
Posėdžio medžiaga

6. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus VšĮ Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centrui išdavimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistė Daiva Krivickienė
Dalyvauja: VšĮ Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro atstovai.
Posėdžio medžiaga

7. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus VšĮ Šilalės rajono ligoninei išdavimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistė Daiva Krivickienė
Dalyvauja: VšĮ Šilalės rajono ligoninės atstovai.
Posėdžio medžiaga

8. Dėl UAB „Timėjas“ leidimo galiojimo panaikinimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistė Vilita Juzėnė
Dalyvauja: UAB „Timėjas“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

9. Dėl AB „Lietuvos geležinkeliai“ leidimo verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais pakeitimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistė Vilita Juzėnė
Dalyvauja: AB „Lietuvos geležinkeliai“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

10. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Neringos gimnazijai išdavimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistė Vilita Juzėnė
Dalyvauja: Neringos gimnazijos atstovai.
Posėdžio medžiaga

11. Kiti klausimai.

II dalis

1. Dėl UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ šilumos bazinės kainos ir karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Šilumos bazinių kainų skyriaus patarėja Ramunė Zailskienė
Dalyvauja: Elektrėnų savivaldybės, UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

2. Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. rugsėjo 2 d. nutarimo Nr. O3E-383 „Dėl UAB „Litesko“ filialo „Telšių šiluma“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“ klaidos ištaisymo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Šilumos bazinių kainų skyriaus patarėja Ramunė Zailskienė
Dalyvauja: Telšių rajono savivaldybės, UAB „Litesko“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

3. Dėl UAB „Litesko“ filialo „Telšių šiluma“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo bei valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo darbų plano. APSVARSTYTA
Pranešėja – Šilumos bazinių kainų skyriaus patarėja Ramunė Zailskienė
Dalyvauja: Telšių rajono savivaldybės, UAB „Litesko“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

4. Dėl UAB „Palangos šilumos tinklai“ šilumos bazinės kainos ir karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Šilumos bazinių kainų skyriaus vedėja Eglė Goculenko
Dalyvauja: Palangos miesto savivaldybės, UAB „Palangos šilumos tinklai“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

5. Dėl UAB „Petrašiūnų katilinė“ šilumos gamybos kainos dedamųjų. APSVARSTYTA
Pranešėja – Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vyriausioji specialistė Vilija Janickienė
Dalyvauja: AB „Kauno energija“, UAB „Petrašiūnų katilinė“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

6. Dėl BALTPOOL UAB taikomų įkainių už energijos išteklių biržos operatoriaus teikiamas paslaugas energijos išteklių biržos dalyviams, prekiaujantiems biokuro biržoje, derinimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vyriausioji specialistė Renata Bartašiūtė-Černevičė
Dalyvauja: BALTPOOL UAB atstovai.
Posėdžio medžiaga

7. Dėl reguliuojamų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektoriaus ūkio subjektų 2019 metų I pusmečio išplėstinio finansinio pajėgumo įvertinimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Ekonominės analizės skyriaus vyriausioji specialistė Lina Jagminaitė
Dalyvauja: Ignalinos rajono savivaldybės, Kauno rajono savivaldybės, Lazdijų rajono savivaldybės, Rietavo savivaldybės, Trakų rajono savivaldybės, Varėnos rajono savivaldybės, Vilkaviškio rajono savivaldybės, Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos, UAB „Giraitės vandenys“, UAB „Ignalinos vanduo“, UAB „Lazdijų vanduo“, UAB „Rietavo komunalinis ūkis“, UAB „Trakų vandenys“, UAB „Varėnos vandenys“, UAB „Vilkaviškio vandenys“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

8. Dėl UAB „Anykščių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Vandens skyriaus patarėja Vilma Davulienė
Dalyvauja: Anykščių rajono savivaldybės, UAB „Anykščių vandenys“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

9. Dėl UAB „Radviliškio vanduo“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Vandens skyriaus vyriausioji specialistė Lina Jakimčikienė
Dalyvauja: Radviliškio rajono savivaldybės, UAB „Radviliškio vanduo“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

10. Dėl UAB „Plungės vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Vandens skyriaus vyriausioji specialistė Vida Žilėnienė
Dalyvauja: Plungės rajono savivaldybės, UAB „Plungės vandenys“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

11. Dėl UAB „Utenos vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Vandens skyriaus vyriausioji specialistė Asta Rimkevičiūtė
Dalyvauja: U​tenos rajono savivaldybės, UAB „Utenos vandenys“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

12. Dėl ginčo tarp agroserviso kooperatyvo „Pynauja“ ir akcinės bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ nagrinėjimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vyriausioji specialistė Elmyra Jakovlevaitė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama

13. Dėl elektros energijos sisteminių paslaugų kainos 2020 metams nustatymo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja  Elektros skyriaus vyresnioji specialistė Milda Budreckaitė
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, LITGRID AB, AB „Ignitis gamyba“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas


14. Kiti klausimai.
Kilus klausimams, kreipkitės į Veiklos valdymo skyriaus vyr. specialistę Gražiną Songailaitę-Šilinskienę, tel. (8 5) 239 7820.