Įeiti
Publikuota: 2019-09-23. Atnaujinta: 2019-09-27

Tarybos posėdis


2019-09-27

10:30 val.

I dalis

1. Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2004 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. O3-60 „Dėl šilumos tiekimo licencijos viešajai įstaigai Velžio komunalinis ūkis“ išduotos energetikos veiklos licencijos pakeitimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Šilumos kainų ir investicijų skyriaus vyresn. specialistė Oksana Statkevič
Dalyvauja: Panevėžio rajono savivaldybės, VšĮ Velžio komunalinio ūkio atstovai.
Posėdžio medžiaga

2. Dėl leidimo gaminti elektros energiją Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijai išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistė Daiva Krivickienė
Dalyvauja: Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos atstovai.
Posėdžio medžiaga

3. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus VšĮ Tauragės ligoninei išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistė Daiva Krivickienė
Dalyvauja: VšĮ Tauragės ligoninės atstovai.
Posėdžio medžiaga

4. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Tauragės Žalgirių gimnazijai išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistė Daiva Krivickienė
Dalyvauja: Tauragės Žalgirių gimnazijos atstovai.
Posėdžio medžiaga

5. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB „FIMITAS“ išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistė Daiva Krivickienė
Dalyvauja: UAB „FIMITAS“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

6. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB „GERAS MEISTRAS“ išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistė Daiva Krivickienė
Dalyvauja: UAB „GERAS MEISTRAS“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

7. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriui išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistas Rimantas Semėnas
Dalyvauja: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus atstovai.
Posėdžio medžiaga

8. Dėl UAB „VVP Investment“ išduoto leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Nr. L-2677 galiojimo panaikinimo. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistas Rimantas Semėnas
Dalyvauja: UAB „VVP Investment“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

9. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Labdaros ir paramos fondo Širvintų parapijos globos namams išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistas Rimantas Semėnas
Dalyvauja: Labdaros ir paramos fondo Širvintų parapijos globos namų atstovai.
Posėdžio medžiaga

10. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Širvintų rajono savivaldybės administracijai išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistė Asta Dailidienė
Dalyvauja: Širvintų rajono savivaldybės administracijos atstovai.
Posėdžio medžiaga

11. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus viešajai įstaigai Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centrui išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistė Asta Dailidienė
Dalyvauja: Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centro atstovai.
Posėdžio medžiaga

12. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Lietuvos sporto centrui išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistė Asta Dailidienė
Dalyvauja: Lietuvos sporto centro atstovai.
Posėdžio medžiaga

13. DėlUAB „Dujavita“ leidimo verstis didmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistė Vilita Juzėnė
Dalyvauja: UAB „Dujavita“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

14. Dėl UAB „Autoerdvė“ leidimo galiojimo panaikinimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistė Vilita Juzėnė
Dalyvauja: UAB „Autoerdvė“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

15. Dėl UAB „Singora“ leidimo galiojimo panaikinimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistė Vilita Juzėnė
Dalyvauja: UAB „Singora“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

16. Dėl UAB „Timėjas“ leidimo galiojimo panaikinimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistė Vilita Juzėnė
Dalyvauja: UAB „Timėjas“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

17. Dėl VĮ „Lietuvos naftos produktų agentūra“ leidimo verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais galiojimo sustabdymo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistė Vilita Juzėnė
Dalyvauja: VĮ „Lietuvos naftos produktų agentūra“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

18. Dėl leidimų plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Dujų skyriaus vyr. specialistas Justas Valaitis
Dalyvauja: Kauno Aleksandro Stulginskio mokyklos – daugiafunkcio centro, Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos, Kauno lopšelio – darželio „Čiauškutis“, Viešosios Įstaigos Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties, Kauno Juozo Urbšio katalikiškos pagrindinės mokyklos, VšĮ Kauno miesto poliklinikos, Kauno mokyklos – darželio „Šviesa“, Kauno „Varpo“ gimnazijos, Kauno lopšelio-darželio „Židinėlis“, Kauno lopšelio-darželio „Svirnelis“, Kauno lopšelio-darželio „Linelis“, Kauno Martyno Mažvydo progimnazijos, Kauno Pilėnų progimnazijos, Kauno Kazio Griniaus progimnazijos, Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus, Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus, Kauno Jono Basanavičiaus gimnazijos, Kauno „Ryto“ pradinės mokyklos, Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos, Kauno Šv. Kazimiero progimnazijos, Kauno lopšelio-darželio „Vėrinėlis“, Vytauto Didžiojo universiteto „Atžalyno“ progimnazijos atstovai.
Posėdžio medžiaga, atnaujinta posėdžio medžiaga (2019-09-27)

19. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Kauno Simono Daukanto progimnazijai išdavimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistė Asta Dailidienė
Dalyvauja: Kauno Simono Daukanto progimnazijos atstovai.
Posėdžio medžiaga

20. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Kauno Viktoro Kuprevičiaus progimnazijai išdavimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistė Asta Dailidienė
Dalyvauja: Kauno Viktoro Kuprevičiaus progimnazijos atstovai.
Posėdžio medžiaga

21. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Gamtos tyrimų centrui išdavimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistė Asta Dailidienė
Dalyvauja: Gamtos tyrimų centro atstovai.
Posėdžio medžiaga

22. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijai išdavimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Koordinavimo ir analizės skyriaus specialistė Regina Mikutaitė
Dalyvauja: Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos atstovai.
Posėdžio medžiaga

23. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazijai išdavimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Koordinavimo ir analizės skyriaus specialistė Regina Mikutaitė
Dalyvauja: Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos atstovai.
Posėdžio medžiaga

24. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Kybartų Eucharistinio Išganytojo parapijai išdavimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Koordinavimo ir analizės skyriaus specialistė Regina Mikutaitė
Dalyvauja: Kybartų Eucharistinio Išganytojo parapijos atstovai.
Posėdžio medžiaga

25. Dėl UAB „Baltic Petroleum“ licencijos pakeitimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistė Vilita Juzėnė
Dalyvauja: UAB „Baltic Petroleum“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

26. Kiti klausimai.


II dalis

1. Dėl UAB Kretingos šilumos tinklų 2012, 2017−2018 metų investicijų. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Šilumos kainų ir investicijų skyriaus vyr. specialistas Almas Rupšlaukis
Dalyvauja: Kretingos rajono savivaldybės, UAB Kretingos šilumos tinklų atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, 1 nutarimo projektas, 2 nutarimo projektas, 3 nutarimo projektas, 1 lyginamasis variantas, 2 lyginamasis variantas

2. Dėl UAB „Radviliškio šiluma“ šilumos kainų dedamųjų perskaičiavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Šilumos kainų ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Laura Sinkevičienė
Dalyvauja: Radviliškio rajono savivaldybės, UAB „Radviliškio šiluma“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

3. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Neringos vanduo“ 2019−2022 metų investicijų. APSVARSTYTA
Pranešėja – Vandens skyriaus vedėja Indrė Musvicienė
Dalyvauja: Neringos savivaldybės, UAB „Neringos vanduo“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

4. Dėl UAB „Vilkaviškio vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Vandens skyriaus vyr. specialistė Lina Jakimčikienė
Dalyvauja: Vilkaviškio rajono savivaldybės, UAB „Vilkaviškio vandenys“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas, priedas

5. Dėl LITGRID AB elektros energijos perdavimo paslaugos sutarties standartinių sąlygų derinimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Elektros skyriaus vyresn. specialistė Milda Budreckaitė
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Lietuvos vėjo elektrinių asociacijos, Valstybės įmonės Ignalinos atominė elektrinės, AB „Achema“, AB „Akmenės cementas“, AB „Energijos skirstymo operatorius“, AB „Lietuvos geležinkeliai“, AB „Lifosa“, AB „ORLEN Lietuva“, AB „Panevėžio energija“, AB „Vilniaus energetinė statyba“, AMBERWIND, UAB, „Ignitis gamyba“, AB, LITGRID AB, UAB „Dainavos elektra“, UAB „E Tinklas“, UAB „Energogrupė“, UAB „Eurakras“, UAB Kauno termofikacijos elektrinės, UAB „Kauno vandenys“, UAB „Naujoji energija“, UAB „Pamario jėgainių energija“, UAB „Renerga“, UAB „Renerga-1“, UAB „Sūdėnų vėjo elektra“, UAB „Šilalės vėjo elektra“, UAB „Šilutės vėjo projektai“, UAB „Vėjo vatas“, UAB „Vėjų spektras“, Vydmantai wind park, UAB atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, derinimo ​pažyma, nutarimo projektas

6. Dėl UAB „Alpių energija“, UAB „Autoerdvė“, UAB „West Oil“, Polski Koncern Naftowy ORLEN SPOLKA AKCYINA, UAB „AMIC Lietuva“, AB „Suskystintos dujos“, UAB „Baltstate Oil LT“, UAB „Baltijos nafta“, VĮ „Lietuvos oro uostai“, UAB „Aviatic GS“, UAB „Keltecha“ leidimų verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais, kurie tiekiami kaip kuro atsargos laivams, ir (ar) leidimų verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais, kurie tiekiami kaip kuro atsargos orlaiviams, galiojimo sustabdymo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistė Ramunė Laukevičienė
Dalyvauja: AB „Suskystintos dujos“, UAB „Alpių energija“, UAB „Autoerdvė“, UAB „West Oil“, Polski Koncern Naftowy ORLEN SPOLKA AKCYINA, UAB „AMIC Lietuva“, UAB „Baltstate Oil LT“, UAB „Baltijos nafta“, VĮ „Lietuvos oro uostai“, UAB „Aviatic GS“, UAB „Keltecha“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

7. Kiti klausimai.
Kilus klausimams, kreipkitės į Veiklos valdymo skyriaus vyr. specialistę Gražiną Songailaitę-Šilinskienę, tel. (8 5) 239 7820.