Įeiti
Publikuota: 2019-09-13. Atnaujinta: 2019-09-18

Tarybos posėdis


​2019-09-19

9:30 val. POSĖDIS BUS TĘSIAMAS 13:30 VAL.

II dalis

1. Dėl UAB „Birštono šiluma“, UAB „Pakruojo šiluma“ ir UAB „Nemenčinės komunalininkas“ 2019 metų I pusmečio išplėstinio finansinio pajėgumo įvertinimo. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Ekonominės analizės skyriaus patarėjas Giedrius Blagnys
Dalyvauja: Birštono savivaldybės, Pakruojo rajono savivaldybės, Vilniaus rajono savivaldybės, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos, UAB „Birštono šiluma“, UAB „Nemenčinės komunalininkas“, UAB „Pakruojo šiluma“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas, priedas

2. Dėl UAB „Pakruojo šiluma“ 2017−2019 metų investicijų. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Šilumos kainų ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas Almas Rupšlaukis
Dalyvauja: Pakruojo rajono savivaldybės, UAB „Pakruojo šiluma“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

3. Dėl UAB „Utenos šilumos tinklai“ šilumos kainų dedamųjų perskaičiavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Šilumos kainų ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Sandra Grinienė
Dalyvauja: Utenos rajono savivaldybės, UAB „Utenos šilumos tinklai“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

4. Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. rugsėjo 2 d. nutarimo Nr. O3E-381 „Dėl UAB „Litesko“ filialo „Telšių šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“ klaidos ištaisymo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Šilumos bazinių kainų skyriaus patarėja Ramunė Zailskienė
Dalyvauja: Telšių rajono savivaldybės, UAB „Litesko“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas, lyginamasis variantas

5. Dėl UAB „Litesko“ filialo „Kelmės šiluma“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo bei valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo darbų plano. APSVARSTYTA
Pranešėja – Šilumos bazinių kainų skyriaus vyriausioji specialistė Gražina Lukoševičienė
Dalyvauja: Kelmės rajono savivaldybės, UAB „Litesko“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, 1 nutarimo projektas, 2 nutarimo projektas

6. Dėl UAB „Intergates“ šilumos gamybos kainos dedamųjų nustatymo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vyriausioji specialistė Inesa Zubovienė
Dalyvauja: UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“, UAB „Intergates“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

7. Dėl UAB „Autoidėja“ šilumos gamybos kainos dedamųjų nustatymo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vyriausioji specialistė Inesa Zubovienė
Dalyvauja: UAB „Autoidėja“, UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

8. Dėl UAB „Kupiškio vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Vandens skyriaus vedėja Indrė Musvicienė
Dalyvauja: Kupiškio rajono savivaldybės, AB „Kupiškio vandenys“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas, priedai

9. Dėl UAB „Intergas“ ir UAB „Fortum Heat Lietuva“ teikiamų paslaugų minimalių kokybės lygių nustatymo. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Dujų skyriaus vyr. specialistas Justas Valaitis
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, UAB „Fortum Heat Lietuva“, UAB „Intergas“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, 1 nutarimo projektas, 2 nutarimo projektas

10. Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ investicijų projekto „Išmaniosios elektros energijos apskaitos diegimas Lietuvoje“ derinimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Elektros skyriaus patarėja Anastasija Skunčikaitė
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos, Kauno technologijos universiteto, AB „Energijos skirstymo operatorius“, UAB „Ignitis“, UAB „Ignitis grupė“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

11. Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ reguliuojamos veiklos neplaninio patikrinimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Elektros skyriaus vyresn. specialistė Milda Budreckaitė
Dalyvauja: AB „Energijos skirstymo operatorius“, UAB „Ignitis grupė“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

12. Dėl sprendimo vartojimo ginče tarp Daugiabučio gyvenamojo namo Kačerginės rezidencijos savininkų bendrijos ir uždarosios akcinės bendrovės „Ignitis“ priėmimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vyr. specialistė Elmyra Jakovlevaitė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama.

13. Dėl ginčo tarp uždarosios akcinės bendrovės „Intergas“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Ignitis“ nagrinėjimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vyr. specialistė Elmyra Jakovlevaitė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama.

14. Dėl vartojimo ginčo tarp I. Z. ir akcinės bendrovės „Vilniaus šilumos tinklai“ nagrinėjimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vyresnioji specialistė Sigita Kuzmickienė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama.

15. Kiti klausimai.


I dalis

1. Dėl leidimo gaminti elektros energiją išdavimo ir anksčiau išduoto leidimo pripažinimo netekusiu galios. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistas Rimantas Semėnas
Dalyvauja: pilietis E. D.
Posėdžio medžiaga neskelbiama

2. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centrui išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistas Rimantas Semėnas
Dalyvauja: VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centro atstovai.
Posėdžio medžiaga

3. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Prienų „Žiburio“ gimnazijai išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistas Rimantas Semėnas
Dalyvauja: Prienų „Žiburio“ gimnazijos atstovai.
Posėdžio medžiaga

4. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Kukarskės globos namams išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistas Rimantas Semėnas
Dalyvauja: Kukarskės globos namų atstovai.
Posėdžio medžiaga

5. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokyklai išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistas Rimantas Semėnas
Dalyvauja: VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokyklos atstovai.
Posėdžio medžiaga

6. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Kauno technikos profesinio mokymo centrui išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistas Rimantas Semėnas
Dalyvauja: Kauno technikos profesinio mokymo centro atstovai.
Posėdžio medžiaga

7. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus VšĮ Šiaulių centro poliklinikai išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistas Rimantas Semėnas
Dalyvauja: VšĮ Šiaulių centro poliklinikos atstovai.
Posėdžio medžiaga

8. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus biudžetinei įstaigai Prienų kultūros ir laisvalaikio centrui išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistas Rimantas Semėnas
Dalyvauja: Prienų kultūros ir laisvalaikio centro atstovai.
Posėdžio medžiaga

9. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Kauno Tirkiliškių lopšeliui-darželiui išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistė Asta Dailidienė
Dalyvauja: Kauno Tirkiliškių lopšelio-darželio atstovai.
Posėdžio medžiaga

10. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Kauno „Vyturio“ gimnazijai išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistė Asta Dailidienė
Dalyvauja: Kauno „Vyturio“ gimnazijos atstovai.
Posėdžio medžiaga

11. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Kauno „Aušros“ gimnazijai išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistė Asta Dailidienė
Dalyvauja: Kauno „Aušros“ gimnazijos atstovai.
Posėdžio medžiaga

12. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Kauno Dainavos progimnazijai išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistė Asta Dailidienė
Dalyvauja: Kauno Dainavos progimnazijos atstovai.
Posėdžio medžiaga

13. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Kauno lopšeliui-darželiui „Spindulėlis“ išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistė Asta Dailidienė
Dalyvauja: Kauno lopšelio-darželio „Spindulėlis“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

14. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Kauno Petrašiūnų progimnazijai išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistė Asta Dailidienė
Dalyvauja: Kauno Petrašiūnų progimnazijos atstovai.
Posėdžio medžiaga

15. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Kauno Šančių mokyklai-daugiafunkciam centrui išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistė Asta Dailidienė
Dalyvauja: Kauno Šančių mokyklos-daugiafunkcio centro atstovai.
Posėdžio medžiaga

16. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Kauno Montesori mokyklai-darželiui „Žiburėlis“ išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistė Asta Dailidienė
Dalyvauja: Kauno Montesori mokyklos-darželio „Žiburėlis“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

17. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Kauno Vinco Kudirkos progimnazijai išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistė Asta Dailidienė
Dalyvauja: Kauno Vinco Kudirkos progimnazijos atstovai.
Posėdžio medžiaga

18. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Kauno Žaliakalnio progimnazijai išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistė Asta Dailidienė
Dalyvauja: Kauno Žaliakalnio progimnazijos atstovai.
Posėdžio medžiaga

19. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Kauno menų darželiui „Etiudas“ išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistė Asta Dailidienė
Dalyvauja: Kauno menų darželio „Etiudas“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

20. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklai išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistė Asta Dailidienė
Dalyvauja: Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos atstovai.
Posėdžio medžiaga

21. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus lopšeliui-darželiui „Žilvitis“ išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistė Asta Dailidienė
Dalyvauja: Kauno lopšelio-darželio „Žilvitis“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

22. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Kauno Antano Smetonos gimnazijai išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistė Asta Dailidienė
Dalyvauja: Kauno Antano Smetonos gimnazijos atstovai.
Posėdžio medžiaga

23. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Kauno plaukimo mokyklai išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistė Asta Dailidienė
Dalyvauja: Kauno plaukimo mokyklos atstovai.
Posėdžio medžiaga

24. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Kauno sanatoriniam lopšeliui-darželiui „Pienė“ išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistė Asta Dailidienė
Dalyvauja: Kauno sanatorinio lopšelio-darželio „Pienė“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

25. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Kauno lopšeliui-darželiui „Saulutė“ išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistė Asta Dailidienė
Dalyvauja: Kauno lopšelio-darželio „Saulutė“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

26. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Kauno Prano Mašioto pradinei mokyklai išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistė Asta Dailidienė
Dalyvauja: Kauno Prano Mašioto pradinės mokyklos atstovai.
Posėdžio medžiaga

27. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Kauno Rokų gimnazijai išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistė Asta Dailidienė
Dalyvauja: Kauno Rokų gimnazijos atstovai.
Posėdžio medžiaga

28. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Kauno „Nemuno“ mokyklai išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistė Asta Dailidienė
Dalyvauja: Kauno „Nemuno“ mokyklos atstovai.
Posėdžio medžiaga

29. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Kauno Panemunės lopšeliui-darželiui išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistė Asta Dailidienė
Dalyvauja: Kauno Panemunės lopšelio-darželio atstovai.
Posėdžio medžiaga

30. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Kauno lopšeliui-darželiui „Malūnėlis“ išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistė Asta Dailidienė
Dalyvauja: Kauno lopšelio-darželio „Malūnėlis“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

31. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Vytauto Didžiojo universiteto „Rasos“ gimnazijai išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistė Asta Dailidienė
Dalyvauja: Vytauto Didžiojo universiteto „Rasos“ gimnazijos atstovai.
Posėdžio medžiaga

32. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Kauno Jono Laužiko mokyklai išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistė Asta Dailidienė
Dalyvauja: Kauno Jono Laužiko mokyklos atstovai.
Posėdžio medžiaga

33. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos Klaipėdos šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolynui išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistė Asta Dailidienė
Dalyvauja: Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos Klaipėdos šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno atstovai.
Posėdžio medžiaga

34. Dėl leidimo gaminti elektros energiją UAB „Finnfoam“ išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistė Daiva Krivickienė
Dalyvauja: UAB „Finnfoam“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

35. Dėl leidimo gaminti elektros energiją UAB „SALOČIAI IR PARTNERIAI“ išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistė Daiva Krivickienė
Dalyvauja: UAB „SALOČIAI IR PARTNERIAI“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

36. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Liškiavos Švč. Trejybės bažnyčios parapijai išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistė Daiva Krivickienė
Dalyvauja: Liškiavos Švč. Trejybės bažnyčios parapijos atstovai.
Posėdžio medžiaga

37. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus VšĮ Liškiavos kultūros centrui išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistė Daiva Krivickienė
Dalyvauja: VšĮ Liškiavos kultūros centro atstovai.
Posėdžio medžiaga

38. Dėl 2017 m. birželio 23 d. UAB „Vėjo parkai“ išduoto leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Nr. L-1177 galiojimo panaikinimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėjas – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistas Rimantas Semėnas
Dalyvauja: UAB „Vėjo parkai“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

39. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Trakų rajono Rūdiškių gimnazijai išdavimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėjas – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistas Rimantas Semėnas
Dalyvauja: Trakų rajono Rūdiškių gimnazijos atstovai.
Posėdžio medžiaga

40. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijai išdavimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėjas – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistas Rimantas Semėnas
Dalyvauja: Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos atstovai.
Posėdžio medžiaga

41. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Panevėžio pataisos namams išdavimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistė Asta Dailidienė
Dalyvauja: Panevėžio pataisos namų atstovai.
Posėdžio medžiaga

42. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijai išdavimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistė Asta Dailidienė
Dalyvauja: Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijos atstovai.
Posėdžio medžiaga

43. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus viešajai įstaigai Ignalinos rajono turizmo informacijos centrui išdavimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistė Asta Dailidienė
Dalyvauja: Ignalinos rajono turizmo informacijos centro atstovai.
Posėdžio medžiaga

44. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinei mokyklai išdavimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistė Asta Dailidienė
Dalyvauja: Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos atstovai.
Posėdžio medžiaga

45. Dėl 2018 m. spalio 26 d. Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos Klaipėdos šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno išduoto leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Nr. L-2220 galiojimo panaikinimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistė Asta Dailidienė
Dalyvauja: Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos Klaipėdos šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno atstovai.
Posėdžio medžiaga

46. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB „Ekolignum“ išdavimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistė Asta Dailidienė
Dalyvauja: UAB „Ekolignum“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

47. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus viešajai įstaigai „Lazdijų ligoninė“ išdavimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistė Asta Dailidienė
Dalyvauja: VšĮ „Lazdijų ligoninė“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

48. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Viliaus Gaigalaičio globos namams išdavimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistė Asta Dailidienė
Dalyvauja: Viliaus Gaigalaičio globos namų atstovai.
Posėdžio medžiaga

49. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Žemaitijos nacionalinio parko direkcijai išdavimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistė Daiva Krivickienė
Dalyvauja: Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos atstovai.
Posėdžio medžiaga

50. Dėl leidimo gaminti elektros energiją UAB „LĖDIS“ išdavimo (1) (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistė Daiva Krivickienė
Dalyvauja: UAB „LĖDIS“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

51. Dėl leidimo gaminti elektros energiją UAB „LĖDIS“ išdavimo (2) (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistė Daiva Krivickienė
Dalyvauja: UAB „LĖDIS“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

52. Kiti klausimai.
Kilus klausimams, kreipkitės į Veiklos valdymo skyriaus vyr. specialistę Gražiną Songailaitę-Šilinskienę, tel. (8 5) 239 7820.