Įeiti
Publikuota: 2019-08-02. Atnaujinta: 2019-08-07

Tarybos posėdis


​2019-08-08

9:30 val.

I dalis

Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus VšĮ Dainų pirminės sveikatos priežiūros centrui išdavimo. Nebus svarstomas
Pranešėjas – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyriausiasis specialistas Rimantas Semėnas
Dalyvauja: VšĮ Dainų pirminės sveikatos priežiūros centro atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas, priedas

1. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB „BS Chemical“ išdavimo.
Pranešėjas – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyriausiasis specialistas Rimantas Semėnas
Dalyvauja: UAB „BS Chemical“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas, priedas

2. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB „KITRON“ išdavimo.
Pranešėja – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyriausioji specialistė Daiva Krivickienė
Dalyvauja: UAB „KITRON“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas, priedas

3. Dėl leidimo importuoti elektros energiją iš valstybių, kurios nėra valstybės narės, „SPECTRUM BALTIC“ SIA išdavimo (papildomas klausimas).
Pranešėja – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyriausioji specialistė Daiva Krivickienė
Dalyvauja: „SPECTRUM BALTIC“ SIA atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas, priedas

4. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Veisiejų socialinės globos namams išdavimo (papildomas klausimas).
Pranešėja – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyriausioji specialistė Daiva Krivickienė
Dalyvauja: Veisiejų socialinės globos namų atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas, priedas

5. Dėl leidimo gaminti elektros energiją UAB „Surgedė“ išdavimo (papildomas klausimas).
Pranešėja – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyriausioji specialistė Daiva Krivickienė
Dalyvauja: UAB „Surgedė“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas, priedas

6. Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2002 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 65 „Dėl Elektros energijos skirstymo ir visuomeninio elektros energijos tiekėjo licencijų akcinei bendrovei „LIFOSA“ išdavimo ir akcinės bendrovės „Rytų skirstomieji tinklai“ elektros energijos skirstymo licencijos pakeitimo“ akcinei bendrovei „LIFOSA“ išduotos visuomeninio elektros energijos tiekimo veiklos licencijos pakeitimo.
Pranešėja – Elektros skyriaus patarėja Lina Bartkienė
Dalyvauja: AB „Lifosa“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

7. Kiti klausimai.

II dalis

1. Dėl UAB „Intergates“ šilumos gamybos kainos dedamųjų perskaičiavimo.
Pranešėja – Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vyriausioji specialistė Vilija Janickienė
Dalyvauja: UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“, UAB „Intergates“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas, priedas

2. Dėl UAB „Autoidėja“ šilumos gamybos kainos dedamųjų perskaičiavimo.
Pranešėja – Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vyriausioji specialistė Inesa Zubovienė
Dalyvauja: UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“, UAB „Autoidėja“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas, priedas

3. Dėl UAB „Šakių šilumos tinklai“ 2019 metų investicijų (papildomas klausimas).
Pranešėjas – Šilumos kainų ir investicijų skyriaus vedėjas Aivaras Ciesiūnas
Dalyvauja: Šakių rajono savivaldybės, UAB „Šakių šilumos tinklai“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

4. Dėl AB „LITGRID“ 2019 m. bendrai derinamų investicijų sąrašo derinimo (papildomas klausimas).
Pranešėja – Elektros skyriaus vyresn. specialistė Inga Žulytė
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, AB „Litgrid“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas, 1 priedas, 2 priedas

5. Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. kovo 22 d. nutarimo Nr. O3E-78 „Dėl įgaliojimo surašyti administracinių nusižengimų ir reguliuojamosios veiklos ar 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1227/2011 dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo nuostatų pažeidimo protokolus“ pripažinimo netekusiu galios.
Pranešėja – Teisėkūros ir teisinės analizės skyriaus vedėja Aleksandra Prokopjeva
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

6. Dėl vartojimo ginčo tarp G. M. ir akcinės bendrovės „Vilniaus šilumos tinklai“ nagrinėjimo.
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vyriausioji specialistė Elmyra Jakovlevaitė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama.

7. Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. lapkričio 30 d. nutarimo Nr. O3E-414 klaidos ištaisymo (papildomas klausimas).
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus patarėja, laikinai vykdanti skyriaus vedėjo funkcijas, Sandra Grabauskaitė
Posėdžio medžiaga neskelbiama.

8. Kiti klausimai.Kilus klausimams, kreipkitės į Veiklos valdymo skyriaus vyr. specialistę Gražiną Songailaitę-Šilinskienę, tel. (8 5) 239 7820.