Įeiti
Publikuota: 2019-07-29. Atnaujinta: 2019-08-01

Tarybos posėdis


​2019-08-02

9:30 val.

II dalis

1. Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ 2020–2023 m. investicijų derinimo (papildomas klausimas).
Pranešėja – Elektros skyriaus vyriausioji specialistė Inga Žulytė
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, AB „Energijos skirstymo operatorius“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

2. Dėl investicijų projekto „AB „Achema“ elektros skirstymo sistemos modernizavimas (IV etapas)“ derinimo (papildomas klausimas).
Pranešėja – Elektros skyriaus vyresnioji specialistė Milda Budreckaitė
Dalyvauja: AB „Achema“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

3. Dėl savivaldybės įmonės „Visagino energija“ 2019−2023 metų investicijų.
Pranešėja – Vandens skyriaus vyriausioji specialistė Gintarė Klovienė
Dalyvauja: Visagino savivaldybės, SĮ „Visagino energija“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas, priedas

4. Dėl UAB „Akmenės energija“ 2018 metų investicijų.
Pranešėjas – Šilumos kainų ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas Almas Rupšlaukis
Dalyvauja: Akmenės rajono savivaldybės, UAB „Akmenės energija“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas, priedas

5. Dėl UAB „Lazdijų šiluma“ 2018−2019 metų investicijų.
Pranešėjas – Šilumos kainų ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas Almas Rupšlaukis
Dalyvauja: Lazdijų rajono savivaldybės, UAB „Lazdijų šiluma“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, 1 nutarimo projektas, 2 nutarimo projektas, priedas

6. Dėl UAB „Litesko“ filialo „Vilkaviškio šiluma“ 2018 ir 2019 metų investicijų.
Pranešėjas – Šilumos kainų ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas Domantas Rimkus
Dalyvauja: Vilkaviškio rajono savivaldybės, UAB „Litesko“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas, priedas

7. Dėl UAB „Šakių šilumos tinklai“ 2019 metų I pusmečio išplėstinio finansinio pajėgumo įvertinimo.
Pranešėjas – Ekonominės analizės skyriaus vyriausiasis specialistas Benoit Bourdon
Dalyvauja: Šakių rajono savivaldybės, UAB „Šakių šilumos tinklai“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

8. Dėl 2018 metų šilumos gamybos, perdavimo, mažmeninio aptarnavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamųjų rodiklių (papildomas klausimas).
Pranešėjas – Ekonominės analizės skyriaus vyriausiasis specialistas Benoit Bourdon
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

9. Dėl UAB „Žemaitijos energija“ šilumos gamybos bazinės kainos (kainos dedamųjų) nustatymo.
Pranešėja – Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vyriausioji specialistė Vilija Janickienė
Dalyvauja: UAB „Litesko“, UAB „Žemaitijos energija“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas, priedas

10. Dėl UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo.
Pranešėja – Vandens skyriaus vedėja Indrė Musvicienė
Dalyvauja: Elektrėnų savivaldybės, UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas, priedai

11. Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. balandžio 1 d. nutarimo Nr. O3E-93 „Dėl Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
Pranešėja – Vandens skyriaus vyriausioji specialistė Gintarė Klovienė
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, Aplinkos apsaugos agentūros, Aplinkos projektų valdymo agentūros, Viešųjų investicijų plėtros agentūros, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos, Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, derinimo pažyma, nutarimo projektas, lyginamasis variantas

12. Dėl Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašo patvirtinimo.
Pranešėjas – Ekonominės analizės skyriaus patarėjas Andrius Stulpinas
Dalyvauja: Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, AB „Amber Grid“, AB „Energijos skirstymo operatorius“, AB „Panevėžio energija“, AB „Vilniaus šilumos tinklai“, UAB „GET Baltic“, UAB „Lietuvos energijos tiekimas“, UAB „Litesko“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, derinimo pažyma, nutarimo projektas, 1 priedas, 2 priedas, 3 priedas, 4 priedas, 5 priedas

13. Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-229 „Dėl Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (papildomas klausimas).
Pranešėja – Tarybos vyriausioji patarėja Medeina Augustinavičienė
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos, Lietuvos saulės energetikos asociacijos, Lietuvos vėjo elektrinių asociacijos, AB „Energijos skirstymo operatorius“, AB „Litgrid“, UAB „Lietuvos energija“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, 1 derinimo pažyma, 2 derinimo pažyma, nutarimo projektas

14. Dėl 2019 m. skatinimo kvotų paskirstymo aukciono, kuriame paskirstomas 0,3 TWh elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių kiekis, sąlygų aprašo patvirtinimo.
Pranešėja – Tarybos vyriausioji patarėja Medeina Augustinavičienė
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos, Lietuvos saulės energetikos asociacijos, Lietuvos vėjo elektrinių asociacijos, AB „Energijos skirstymo operatorius“, AB „Litgrid“, UAB „Lietuvos energija“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

15. Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos teikiamų energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo ir pažymų apie energetikos įrenginių techninę būklę išdavimo paslaugų kainų ir mokėjimo tvarkos patvirtinimo (papildomas klausimas).
Pranešėja – Teisėkūros ir teisinės analizės skyriaus vyresnioji specialistė Ieva Zalieckienė
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, Lietuvos pramonininkų konfederacijos, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, derinimo pažyma, nutarimo projektas

16. Kiti klausimai.
Kilus klausimams, kreipkitės į Veiklos valdymo skyriaus vyr. specialistę Gražiną Songailaitę-Šilinskienę, tel. (8 5) 239 7820.