Įeiti
Publikuota: 2019-06-19. Atnaujinta: 2019-06-26

Komisijos posėdis.


​2019-06-27

9:30 val.

1. Dėl UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ 2018 metų investicijų.
Pranešėjas – Šilumos kainų ir investicijų skyriaus patarėjas Mindaugas Bernotas
Dalyvauja: Elektrėnų savivaldybės, UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas, priedas

2. Dėl AB „Vilniaus šilumos tinklai“ 2019–2021 metų investicijų (papildomas klausimas).
Pranešėjas – Šilumos kainų ir investicijų skyriaus patarėjas Mindaugas Bernotas
Dalyvauja: Vilniaus miesto savivaldybės, AB „Vilniaus šilumos tinklai“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas, priedas

3. Dėl UAB „Utenos šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo ir karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo (papildomas klausimas).
Pranešėja – Šilumos kainų ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Sandra Grinienė
Dalyvauja: Utenos rajono savivaldybės, UAB „Utenos šilumos tinklai“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, 1 nutarimo projektas, 2 nutarimo projektas, priedai

4. Dėl UAB „Šilalės šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo (papildomas klausimas).
Pranešėja – Šilumos kainų ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Sandra Grinienė
Dalyvauja: Šilalės rajono savivaldybės, UAB „Šilalės šilumos tinklai“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

5. Dėl normatyvinio finansinio pajėgumo rodiklio žemutinės reikšmės nustatymo šilumos ūkio sektoriuje ir reguliuojamų šilumos ūkio sektoriaus įmonių 2018 metų finansinio pajėgumo įvertinimo.
Pranešėjas – Ekonominės analizės skyriaus patarėjas Giedrius Blagnys
Dalyvauja: Birštono savivaldybės, Pakruojo rajono savivaldybės, Šakių rajono savivaldybės, Vilniaus rajono savivaldybės, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos, UAB „Birštono šiluma“, UAB „Nemenčinės komunalininkas“, UAB „Pakruojo šiluma“, UAB „Šakių šilumos tinklai“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, 1 nutarimo projektas, 2 nutarimo projektas, priedas

6. Dėl finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinės reikšmės nustatymo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektoriuje bei reguliuojamų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektoriaus ūkio subjektų 2018 metų finansinio pajėgumo įvertinimo (papildomas klausimas).
Pranešėja – Ekonominės analizės skyriaus vyriausioji specialistė Lina Jagminaitė
Dalyvauja: Ignalinos rajono savivaldybės, Kauno rajono savivaldybės, Lazdijų rajono savivaldybės, Rietavo savivaldybės, Trakų rajono savivaldybės, Varėnos rajono savivaldybės, Vilkaviškio rajono savivaldybės, Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos, UAB „Giraitės vandenys“, UAB „Ignalinos vanduo“, UAB „Lazdijų vanduo“, UAB „Rietavo komunalinis ūkis“, UAB „Trakų vandenys“, UAB „Varėnos vandenys“, UAB „Vilkaviškio vandenys“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, 1 nutarimo projektas, 2 nutarimo projektas, priedas

7. Dėl 2018 metų geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų lyginamųjų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos rodiklių (papildomas klausimas).
Pranešėjas – Ekonominės analizės skyriaus patarėjas Andrius Stulpinas
Dalyvauja: Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

8. Dėl UAB „Giraitės vandenys“ geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo.
Pranešėja – Vandens skyriaus vyriausioji specialistė Lina Jakimčikienė
Dalyvauja: Kauno rajono savivaldybės, UAB „Giraitės vandenys“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas, priedai

9. Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. liepos 27 d. nutarimo Nr. O3E-347 „Dėl priskyrimo prie besiformuojančių technologijų tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
Pranešėjas – Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus patarėjas Paulius Blažys
Dalyvauja: BDR Thermea Group BV atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

10. Dėl už balansą atsakingoms šalims taikytinų nuostatų ir sąlygų pasiūlymo tvirtinimo.
Pranešėjas – Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus patarėjas Paulius Blažys
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Lietuvos pramonininkų konfederacijos, Lietuvos vėjo elektrinių asociacijos, AB „Achema“, AB „Akmenės cementas“, AB „Energijos skirstymo operatorius“, AB „INTER RAO Lietuva“, AB „Lifosa“, AB „ORLEN Lietuva“, AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“, AXPO Nordic, DANSKE COMMODITIES A/S, EDF Trading Limited, Eesti Energia AS, ELENER, UAB, Energi Danmark AS, Energijos tiekimo UAB, Energy Supply EOOD, Kodiani elektros tiekimo, UAB, „Lietuvos energijos gamyba“, AB, Nordic Power Management, UAB, UAB „Energijos kodas“, UAB „Elektrum Lietuva“, UAB „Enefit“, UAB „Energidas“, UAB „Energijos prekyba“, UAB Energijos tiekimo centro, UAB „Energo live“, UAB „ENERTY“, UAB „E Tinklas“, UAB „Fortis Energy“, UAB „Imlitex“, UAB Kauno termofikacijos elektrinės, UAB „Marisa“, UAB „Metaloidas“, UAB „Modus Energija tiekimas“, UAB „NOMINUS“, UAB Scener, UAB „Vaizga“, UAB Vakarų techninės tarnybos, UAB „Vilniaus šilumos tinklai“, Axton Commodities atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas, priedas

11. Dėl Bendrosios visų Baltijos pralaidumo skaičiavimo regiono perdavimo sistemos operatorių apkrovų perskirstymo ar kompensacinės prekybos išlaidų pasidalijimo metodikos patvirtinimo (papildomas klausimas).
Pranešėjas – Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus patarėjas Paulius Blažys
Dalyvauja: AB „Litgrid“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas, priedas

12. Dėl finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinių reikšmių 2018 m. nustatymo elektros energetikos sektoriuje ir elektros energetikos sektoriaus ūkio subjektų 2018 metų finansinio pajėgumo įvertinimo.
Pranešėja – Elektros skyriaus patarėja Ramutė Cirulytė
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, AB „Achema“, AB „Akmenės cementas“, AB „Energijos skirstymo operatorius“, AB „Lifosa“, „Lietuvos energijos gamyba“ AB, LITGRID AB, UAB „Dainavos elektra“, UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, 1 nutarimo projektas, 2 nutarimo projektas

13. Dėl skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojams, naudojantiems vėjo energiją, kurių elektrinių įrengtoji galia nuo 10 kW iki 350 kW ir kurios jungiamos prie skirstomojo tinklo, nutraukimo.
Pranešėja – Elektros skyriaus patarėja Laima Kasparavičiūtė
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

14. Dėl UAB „Dainavos elektra“ Visuomeninio elektros energijos tiekimo licencijuojamos veiklos ir nepriklausomo elektros energijos tiekimo leidimu reguliuojamos veiklos pažeidimo (papildomas klausimas).
Pranešėja – Elektros skyriaus vedėja Anastasija Skunčikaitė
Dalyvauja: AB „Litgrid“, UAB „Dainavos elektra“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

15. Dėl finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinių reikšmių nustatymo gamtinių dujų sektoriuje ir dujų įmonių ir energijos išteklių biržos operatoriaus 2018 metų finansinio pajėgumo įvertinimo.
Pranešėjas – Dujų skyriaus vyriausiasis specialistas Justas Valaitis
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, AB agrofirmos „Josvainiai“, AB „Amber Grid“, AB „Klaipėdos nafta“, UAB „Baltpool“, UAB „Fortum Heat Lietuva“, UAB „GET Baltic“, UAB „Intergas“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, 1 nutarimo projektas, 2 nutarimo projektas

16. Dėl UAB GET Baltic Gamtinių dujų rinkos operatoriaus licencijos patikslinimo.
Pranešėja – Dujų skyriaus vyriausioji specialistė Vilita Juzėnė
Dalyvauja: UAB GET Baltic atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

17. Dėl Ginčų neteisminio sprendimo procedūros taisyklių patvirtinimo ir Vartotojų skundų nagrinėjimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje taisyklių patvirtinimo.
Pranešėjai – Teisėkūros ir teisinės analizės skyriaus vyresnioji specialistė Ieva Zalieckienė, Teisėkūros ir teisinės analizės skyriaus vyresnysis specialistas Airidas Daukšas
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos, AB „Amber Gird“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, 1 derinimo pažyma, 2 derinimo pažyma, 1 nutarimo projektas, 2 nutarimo projektas

18. Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimų projektų (papildomas klausimas).
Pranešėja – Teisės taikymo skyriaus patarėja Ana Viktorija Matijaškienė
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos, Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos, Nacionalinės Lietuvos energetikos asociacijos, AB „Amber Gird“, AB „Energijos skirstymo operatorius“, AB „Klaipėdos nafta“, „Lietuvos energijos gamyba“, AB, LITGRID AB, UAB „Litesko“, UAB „Litgas“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, 1 derinimo pažyma, 2 derinimo pažyma, 1 nutarimo projektas, 2 nutarimo projektas, 3 nutarimo projektas, 4 nutarimo projektas, 5 nutarimo projektas, 6 nutarimo projektas, 7 nutarimo projektas, 8 nutarimo projektas, 9 nutarimo projektas, 10 nutarimo projektas, 11 nutarimo projektas

19. Dėl vartojimo ginčo tarp N. B. ir uždarosios akcinės bendrovės „Lietuvos energijos tiekimas“ nagrinėjimo.
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vyriausioji specialistė Elmyra Jakovlevaitė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama.

20. Dėl vartojimo ginčo tarp V. S. ir akcinės bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ nagrinėjimo.
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vyriausioji specialistė Elmyra Jakovlevaitė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama.

21. Kiti klausimai.


Kilus klausimams, kreipkitės į Veiklos valdymo skyriaus vyr. specialistę Gražiną Songailaitę-Šilinskienę, tel. (8 5) 239 7820.