Įeiti
Publikuota: 2019.06.11. Atnaujinta: 2019.06.12

Komisijos posėdis skubos tvarka.


​2019-06-12

9:30 val.

1. Dėl UAB „Molėtų šiluma“ 2018−2019 metų investicijų.
Pranešėjas – Šilumos kainų ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas Almas Rupšlaukis
Dalyvauja: Molėtų rajono savivaldybės, UAB „Molėtų šiluma“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas, priedas

2. Dėl UAB „Utenos šilumos tinklai“ 2017−2018 metų investicijų.
Pranešėjas – Šilumos kainų ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas Almas Rupšlaukis
Dalyvauja: Utenos rajono savivaldybės, UAB „Utenos šilumos tinklai“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas, priedas

3. Dėl UAB „Anykščių šiluma“ šilumos kainos dedamųjų bei valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo darbų plano.
Pranešėja – Šilumos kainų ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Sandra Grinienė
Dalyvauja: Anykščių rajono savivaldybės, UAB „Anykščių šiluma“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, 1 nutarimo projektas, 2 nutarimo projektas

4. Dėl UAB „Šilalės šilumos tinklai“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo.
Pranešėja – Šilumos kainų ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Sandra Grinienė
Dalyvauja: Šilalės rajono savivaldybės, UAB „Šilalės šilumos tinklai“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas, priedai

5. Dėl SĮ „Visagino energija“ šilumos kainos dedamųjų.
Pranešėjas – Šilumos bazinių kainų skyriaus vyriausiasis specialistas Dominykas Beleckas
Dalyvauja: Visagino savivaldybės, SĮ „Visagino energija“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

6. Dėl UAB „Fortum Joniškio energija“ šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo ir karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo.
Pranešėja – Šilumos bazinių kainų skyriaus vyriausioji specialistė Laura Sinkevičienė
Dalyvauja: Joniškio rajono savivaldybės, UAB „Fortum Joniškio energija“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, 1 nutarimo projektas, 2 nutarimo projektas, priedai

7. Dėl Energijos išteklių rinkos įstatyme įtvirtinto įpareigojimo biokurą įsigyti energijos išteklių biržoje vykdymo 2018 m.
Pranešėja – Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vyriausioji specialistė Renata Bartašiūtė-Černevičė
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, Lietuvos nepriklausomų šilumos gamintojų asociacijos, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos, BALTPOOL UAB atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

8. Dėl UAB „Kretingos vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų keitimo poreikio.
Pranešėja – Vandens skyriaus vyriausioji specialistė Asta Rimkevičiūtė
Dalyvauja: Kretingos rajono savivaldybės, UAB „Kretingos vandenys“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

9. Dėl UAB „Dzūkijos vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo.
Pranešėja – Vandens skyriaus vyriausioji specialistė Lina Jakimčikienė
Dalyvauja: Alytaus miesto savivaldybės, UAB „Dzūkijos vandenys“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

10. Dėl UAB „Jonavos vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo.
Pranešėja – Vandens skyriaus vyriausioji specialistė Vida Žilėnienė
Dalyvauja: Jonavos rajono savivaldybės, UAB „Jonavos vandenys“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas, priedai

11. Dėl LITGRID AB elektros energijos gamintojų pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašo derinimo (papildomas klausimas).
Pranešėja – Komisijos vyriausioji patarėja Medeina Augustinavičienė
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos, Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos, Lietuvos saulės energetikos asociacijos, Lietuvos vėjo elektrinių asociacijos, AB „Energijos skirstymo operatorius“, LITGRID AB, UAB „Lietuvos energija“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas, priedas

12. Kiti klausimai.

Kilus klausimams, kreipkitės į Veiklos valdymo skyriaus vyr. specialistę Gražiną Songailaitę-Šilinskienę, tel. (8 5) 239 7820.