Įeiti
Publikuota: 2019-05-23. Atnaujinta: 2019-05-29

Komisijos posėdis.


​2019-05-30

9:30 val.

1. Dėl bendro intereso projekto „Dujotiekio tarp Latvijos ir Lietuvos pajėgumų didinimas“ derinimo (papildomas klausimas).
Pranešėjai – Dujų skyriaus vyriausioji specialistė Lina Karpavičiūtė ir Dujų skyriaus vyriausiasis specialistas Justas Valaitis
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, AB „Amber Grid“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

2. Dėl UAB „Utenos šilumos tinklai“ 2020 metų investicijų.
Pranešėjas – Šilumos kainų ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas Domantas Rimkus
Dalyvauja: Utenos savivaldybės, UAB „Utenos šilumos tinklai“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas, priedas

3. Dėl UAB „Litesko“ filialas „Kelmės šiluma“ 2018–2019 metų investicijų.
Pranešėjas – Šilumos kainų ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas Domantas Rimkus
Dalyvauja: Kelmės rajono savivaldybės, UAB „Litesko“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

4. Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2004 m. kovo 4 d. nutarimu Nr. O3-25 „Dėl šilumos tiekimo licencijos uždarajai akcinei bendrovei „Litesko“ išduotos energetikos veiklos licencijos pakeitimo.
Pranešėja – Šilumos kainų ir investicijų skyriaus vyresnioji specialistė Oksana Statkevič
Dalyvauja: Alytaus miesto savivaldybės, UAB „Alytaus šilumos tinklai“, UAB „Litesko“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

5. Dėl energetikos veiklos licencijos UAB „Alytaus šilumos tinklai“ išdavimo (papildomas klausimas).
Pranešėja – Šilumos kainų ir investicijų skyriaus vyresnioji specialistė Oksana Statkevič
Dalyvauja: Alytaus miesto savivaldybės, UAB „Alytaus šilumos tinklai“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas, priedas

6. Dėl UAB Tauragės šilumos tinklų karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo.
Pranešėja – Šilumos kainų ir investicijų skyriaus vyresnioji specialistė Jūratė Bartašiūnienė
Dalyvauja: Tauragės rajono savivaldybės, UAB Tauragės šilumos tinklų atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas, priedai

7. Dėl AB „Prienų šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo ir karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo.
Pranešėja – Šilumos kainų ir investicijų skyriaus vyresnioji specialistė Jūratė Bartašiūnienė
Dalyvauja: Prienų rajono savivaldybės, AB „Prienų šilumos tinklai“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, 1 nutarimo projektas, 2 nutarimo projektas, priedai

8. Dėl AB „Lifosa“ šilumos gamybos bazinės kainos (kainos dedamųjų) nustatymo.
Pranešėja – Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vyriausioji specialistė Vilija Janickienė
Dalyvauja: AB „Lifosa“, AB „Panevėžio energija“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas, priedas

9. Dėl UAB „Fortum Heat Lietuva“ gamtinių dujų tarifų buitiniams vartotojams.
Pranešėjas – Dujų skyriaus vyriausiasis specialistas Justas Valaitis
Dalyvauja: UAB „Fortum Heat Lietuva“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

10. Dėl AB agrofirmos „Josvainiai“ gamtinių dujų tarifų buitiniams vartotojams.
Pranešėjas – Dujų skyriaus vyriausiasis specialistas Justas Valaitis
Dalyvauja: AB agrofirmos „Josvainiai“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

11. Dėl UAB „SGD terminalas“ Naudojimosi suskystintų gamtinių dujų terminalu taisyklių derinimo (papildomas klausimas).
Pranešėjas – Dujų skyriaus vyriausiasis specialistas Justas Valaitis
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, AB „Achema“, UAB „Lietuvos energijos tiekimas“, UAB „SGD terminalas“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas, priedai

12. Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. gegužės 24 d. nutarimo Nr. O3E-152 „Dėl Prognozuojamos elektros energijos rinkos kainos ir atskaitinės kainos nustatymo metodikos patvirtinimo“ klaidos ištaisymo (papildomas klausimas). ATIDĖTA
Pranešėja – Elektros skyriaus patarėja Laima Kasparavičiūtė
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos, Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos, Lietuvos saulės energetikos asociacijos, Lietuvos vėjo elektrinių asociacijos, AB „Energijos skirstymo operatorius“, LITGRID AB, BALTPOOL UAB, UAB „Lietuvos energija“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas, lyginamasis variantas

13. Dėl elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių atskaitinės kainos patvirtinimo (papildomas klausimas). ATIDĖTA
Pranešėja – Komisijos vyriausioji patarėja Medeina Augustinavičienė
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos, Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos, Lietuvos saulės energetikos asociacijos, Lietuvos vėjo elektrinių asociacijos, AB „Energijos skirstymo operatorius“, LITGRID AB, UAB „Lietuvos energija“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

14. Dėl didžiausiosios elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių išteklių, kainos patvirtinimo (papildomas klausimas).
Pranešėja – Komisijos vyriausioji patarėja Medeina Augustinavičienė
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos, Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos, Lietuvos saulės energetikos asociacijos, Lietuvos vėjo elektrinių asociacijos, AB „Energijos skirstymo operatorius“, LITGRID AB, UAB „Lietuvos energija“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

15. Dėl vartojimo ginčo tarp V. D. ir uždarosios akcinės bendrovės „Lietuvos energijos tiekimas“ nagrinėjimo.
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vyresnioji specialistė Sigita Kuzmickienė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama.

16. Kiti klausimai.


Kilus klausimams, kreipkitės į Veiklos valdymo skyriaus vyr. specialistę Gražiną Songailaitę-Šilinskienę, tel. (8 5) 239 7820.