Įeiti
Publikuota: 2019-05-17. Atnaujinta:

Komisijos posėdis.


2019-05-24

10:30 val.

1. Dėl akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta“ bendrai derinamų investicijų sąrašo derinimo.
Pranešėja – Dujų skyriaus vyriausioji specialistė Lina Karpavičiūtė
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, AB „Klaipėdos nafta“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

2. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Intergas“ gamtinių dujų tarifų buitiniams vartotojams.
Pranešėja – Dujų skyriaus patarėja Irena Burdulytė
Dalyvauja: Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarybos, Mažeikių rajono savivaldybės, UAB „Intergas“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

3. Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. rugsėjo 14 d. nutarimo Nr. O3E-401 „Dėl UAB Kauno termofikacijos elektrinės nepriklausomo elektros energijos tiekimo licencijos Nr. L1-74 (NET) galiojimo sustabdymo“ pripažinimo netekusiu galios.
Pranešėja – Elektros skyriaus vyresnioji specialistė Milda Budreckaitė
Dalyvauja: UAB Kauno termofikacijos elektrinės atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

4. Dėl Prognozuojamos elektros energijos rinkos kainos ir atskaitinės kainos nustatymo metodikos patvirtinimo.
Pranešėja – Elektros skyriaus vyresnioji specialistė Greta Mališauskienė
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos, Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos, Lietuvos saulės energetikos asociacijos, Lietuvos vėjo elektrinių asociacijos, AB „Energijos skirstymo operatorius“, LITGRID AB, BALTPOOL UAB, UAB „Lietuvos energija“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, derinimo pažyma, nutarimo projektas

5. Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijos UAB Gargždų plytų gamyklai išdavimo.
Pranešėja – Vandens skyriaus vyriausioji specialistė Vida Žilėnienė
Dalyvauja: Klaipėdos miesto savivaldybės, Klaipėdos rajono savivaldybės, UAB Gargždų plytų gamyklos atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas, priedas

6. Dėl SĮ „Visagino energija“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo.
Pranešėja – Vandens skyriaus patarėja Vilma Davulienė
Dalyvauja: Visagino savivaldybės, SĮ „Visagino energija“, VĮ Ignalinos atominės elektrinės atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas, priedai

7. Dėl UAB „Kazlų Rūdos komunalininkas“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo.
Pranešėja – Vandens skyriaus vyriausioji specialistė Lina Jakimčikienė
Dalyvauja: Kazlų Rūdos savivaldybės, UAB „Kazlų Rūdos komunalininkas“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas, priedai

8. Dėl UAB „Litesko“ filialo „Biržų šiluma“ šilumos bazinės kainos dedamųjų ir karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo.
Pranešėja – Šilumos bazinių kainų skyriaus vedėja Eglė Goculenko
Dalyvauja: Biržų rajono savivaldybės, UAB „Litesko“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, 1 nutarimo projektas, 2 nutarimo projektas, 3 nutarimo projektas, priedai
Patikslinta posėdžio medžiaga (pateikta 2019-05-23): pažyma, nutarimo projektas, priedas

9. Dėl AB „Smiltynės perkėla“ keleivių ir transporto priemonių perkėlimo keltais per Kuršių marias (per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją) į (iš) Kuršių neriją didžiausio tarifo perskaičiavimo.
Pranešėja – Šilumos bazinių kainų skyriaus patarėja Ramunė Zailskienė
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos, Klaipėdos miesto savivaldybės, Neringos savivaldybės, AB „Smiltynės perkėla“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas, priedas

10. Dėl AB „Anykščių šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų.
Pranešėja – Šilumos kainų ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Sandra Grinienė
Dalyvauja: Anykščių rajono savivaldybės, UAB „Anykščių šiluma“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas, priedai

11. Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. gruodžio 31 d. nutarimo Nr. O3E-470 „Dėl šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo ir 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo.
Pranešėjas – Ekonominės analizės skyriaus vyriausiasis specialistas Benoit Bourdon
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, Lietuvos auditorių rūmų, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos, AB „Panevėžio energija“, AB „Vilniaus šilumos tinklai“, UAB „Litesko“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, 1 derinimo pažyma, 2 derinimo pažyma, 1 nutarimo projektas, 2 nutarimo projektas, 1 lyginamasis variantas, 2 lyginamasis variantas, 1 priedas, 2 priedas

12. Kiti klausimai.
Kilus klausimams, kreipkitės į Veiklos valdymo skyriaus vyr. specialistę Gražiną Songailaitę-Šilinskienę, tel. (8 5) 239 7820.