Įeiti
Publikuota: 2019-04-29. Atnaujinta: 2019-05-02

Komisijos posėdis


​2019-05-07

10:30 val.

1. Dėl gamtinių dujų skirstymo veiklos licencijos AB „Energijos skirstymo operatorius“ pakeitimo.
Pranešėjas – Dujų skyriaus vyriausiasis specialistas Justas Valaitis
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, AB „Energijos skirstymo operatorius“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

2. Dėl bendrųjų techninių reikalavimų, nustatytų pagal 2016 m. rugpjūčio 26 d. Europos Komisijos reglamentą (ES) 2016/1447 dėl tinklo kodekso, kuriame nustatomi aukštosios įtampos nuolatinės srovės sistemų ir nuolatinės srovės linija jungiamų elektros jėgainių parko modulių prijungimo prie tinklo reikalavimai, patvirtinimo (papildomas klausimas).
Pranešėja – Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus vedėja Rimgailė Baliūnaitė
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos, Lietuvos pramonininkų konfederacijos, AB „Achema“, AB „Akmenės cementas“, AB „Energijos skirstymo operatorius“, AB „Lietuvos energijos gamyba“, AB „Lifosa“, AB „Litgrid“, UAB „Dainavos elektra“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

3. Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. gruodžio 17 d. nutarimu Nr. O3-115 „Dėl šilumos tiekimo licencijos akcinei bendrovei „Šiaulių energija“ išduotos energetikos veiklos licencijos pakeitimo.
Pranešėja – Šilumos kainų ir investicijų skyriaus vyresnioji specialistė Oksana Statkevič
Dalyvauja: Šiaulių miesto savivaldybės, Šiaulių rajono savivaldybės, AB „Šiaulių energija“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

4. Dėl UAB „Plungės šilumos tinklai“ 2019–2021 metų investicijų.
Pranešėjas – Šilumos kainų ir investicijų skyriaus patarėjas Mindaugas Bernotas
Dalyvauja: Plungės rajono savivaldybės, UAB „Plungės šilumos tinklai“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

5. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Ekopartneris“ šilumos gamybos kainos dedamųjų.
Pranešėja – Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vyriausioji specialistė Vilija Janickienė
Dalyvauja: AB „Kauno energija“, UAB „Ekopartneris“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

6. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Žemaitijos energija“ biokuro katilinės investicijų projekto derinimo.
Pranešėja – Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vyriausioji specialistė Vilija Janickienė
Dalyvauja: UAB „Žemaitijos energija“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

7. Dėl UAB „Rietavo komunalinis ūkis“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo.
Pranešėja – Vandens skyriaus vyriausioji specialistė Vida Žilėnienė
Dalyvauja: Rietavo savivaldybės, UAB „Rietavo komunalinis ūkis“ atstovai.
​Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas, priedas

8. Kiti klausimai.


Kilus klausimams, kreipkitės į Veiklos valdymo skyriaus vyr. specialistę Gražiną Songailaitę-Šilinskienę, tel. (8 5) 239 7820.