Įeiti
Publikuota: 2019-03-15. Atnaujinta:

Komisijos posėdis.


​2019-03-22

10:00 val.

1. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Varėnos vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo.
Pranešėja – Vandens skyriaus vyriausioji specialistė Lina Jakimčikienė
Dalyvauja: Varėnos rajono savivaldybės, UAB „Varėnos vandenys“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas, priedai

2. Dėl UAB „Plungės bioenergija“ šilumos gamybos kainos dedamųjų.
Pranešėja – Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vyriausioji specialistė Vilija Janickienė
Dalyvauja: UAB „Plungės bioenergija“, UAB „Plungės šilumos tinklai“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

3. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Ekopartneris“ 2015 metų investicijų derinimo.
Pranešėja – Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vyriausioji specialistė Vilija Janickienė
Dalyvauja: UAB „Ekopartneris“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

4. Dėl vartojimo ginčo tarp B. S. ir akcinės bendrovės „Vilniaus šilumos tinklai“ nagrinėjimo.
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vyresnioji specialistė Sigita Kuzmickienė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka ginčo šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama.

5. Kiti klausimai.

Kilus klausimams, kreipkitės į Veiklos valdymo skyriaus vyr. specialistę Gražiną Songailaitę-Šilinskienę, tel. (8 5) 239 7820.