Įeiti
Publikuota: 2019-02-21. Atnaujinta: 2019-02-27

Komisijos posėdis.


2019-02-28

9:30 val.

1. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Jurbarko vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo.
Pranešėja – Vandens skyriaus vyriausioji specialistė Lina Jakimčikienė
Dalyvauja: Jurbarko rajono savivaldybės, UAB „Jurbarko vandenys“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas, priedai

2. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Biržų vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo.
Pranešėja – Vandens skyriaus vyriausioji specialistė Vida Žilėnienė
Dalyvauja: Biržų rajono savivaldybės, UAB „Biržų vandenys“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas, priedai

3. Dėl UAB „Antano Rinkevičiaus valymo įrenginiai“ išduotos nuotekų tvarkymo veiklos licencijos Nr. L7-NT-01 galiojimo panaikinimo.
Pranešėja – Vandens skyriaus vyriausioji specialistė Vida Žilėnienė
Dalyvauja: Šakių rajono savivaldybės, UAB „Antano Rinkevičiaus valymo įrenginiai“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

4. Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2004 m. sausio 22 d. nutarimu Nr. O3-7 „Dėl šilumos tiekimo licencijos valstybės įmonei „Visagino energija“ išduotos energetikos veiklos licencijos pakeitimo.
Pranešėja – Šilumos kainų ir investicijų skyriaus vyresnioji specialistė Oksana Statkevič
Dalyvauja: Visagino savivaldybės, savivaldybės įmonės „Visagino energija“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas, priedas

5. Dėl UAB „Širvintų šiluma“ 2016–2019 metų investicijų.
Pranešėjas – Šilumos kainų ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas Domantas Rimkus
Dalyvauja: Širvintų rajono savivaldybės, UAB „Širvintų šiluma“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, 1 nutarimo projektas, 2 nutarimo projektas, lyginamasis variantas, 1 priedas, 2 priedas

6. Dėl UAB „Skuodo šiluma“ šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo ir karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo.
Pranešėja – Šilumos kainų ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Sandra Grinienė
Dalyvauja: Skuodo rajono savivaldybės, UAB „Skuodo šiluma“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, 1 nutarimo projektas, 2 nutarimo projektas, priedai

7. Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 21 d. nutarimo Nr. O3-105 „Dėl Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio skaičiavimo metodikos“ pakeitimo.
Pranešėjas – Šilumos bazinių kainų skyriaus vyriausiasis specialistas Rytas Kantakevičius
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Lietuvos savivaldybių asociacijos, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos, AB „Vilniaus šilumos tinklai“, UAB „LITESKO“, UAB „Skuodo šiluma“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, derinimo pažyma, nutarimo projektas

8. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Plungės bioenergija“ šilumos gamybos bazinės kainos (kainos dedamųjų) nustatymo ir 2015–2018 metų investicijų derinimo.
Pranešėja – Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vyriausioji specialistė Vilija Janickienė
Dalyvauja: UAB „Plungės bioenergija“, UAB „Plungės šilumos tinklai“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, 1 nutarimo projektas, 2 nutarimo projektas, priedas

9. Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. O3E-468 „Dėl Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ korektūros klaidų ištaisymo (papildomas klausimas).
Pranešėja – Elektros skyriaus vyresnioji specialistė Natalija Vekterienė
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos, Lietuvos Respublikos trišalės tarybos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Lietuvos banko, Lietuvos energetikos instituto, Lietuvos pramonininkų konfederacijos, Lietuvos auditorių rūmų, AB „Achema“, AB „Akmenės cementas“, AB „Energijos skirstymo operatorius“, AB „Lifosa“, „Lietuvos energijos gamyba“, AB, Litgrid AB, UAB „Dirbtinis pluoštas“, UAB „E Tinklas“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas, lyginamasis variantas

10. Dėl Lietuvos elektros energetikos sistemos 400–110 kV tinklų plėtros plano 2018–2027 m.
Pranešėja – Elektros skyriaus vyresnioji specialistė Natalija Vekterienė
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Lietuvos energetikos instituto, Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos, Lietuvos elektros energijos gamintojų asociacijos, Lietuvos pramonininkų konfederacijos, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų asociacijos, Lietuvos vėjo elektrinių asociacijos, Nepriklausomų elektros tiekėjų asociacijos, AB „Energijos skirstymo operatorius“, LITGRID AB atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, derinimo pažyma, nutarimo projektas, priedas

11. Dėl elektros vartotojų įrenginių prijungimo prie AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros skirstomųjų tinklų 2019 metų įkainių patvirtinimo (papildomas klausimas).
Pranešėjos – Elektros skyriaus vedėja Anastasija Skunčikaitė, Elektros skyriaus vyresnioji specialistė Marina Vorobjova
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, AB „Energijos skirstymo operatorius“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

12. Dėl vartojimo ginčo tarp A. L. ir akcinės bendrovės „Vilniaus šilumos tinklai“ nagrinėjimo.
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vyresnioji specialistė Sigita Kuzmickienė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka ginčo šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama.

13. Kiti klausimai.
Kilus klausimams, kreipkitės į Veiklos valdymo skyriaus vyr. specialistę Gražiną Songailaitę-Šilinskienę, tel. (8 5) 239 7820.