Įeiti
Publikuota: 2019-02-01. Atnaujinta: 2019-02-07

Komisijos posėdis.


​2019-02-08

9:30 val.

1. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Rietavo komunalinis ūkis“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijos Nr. L7-GVTNT-35 pakeitimo.
Pranešėja – Vandens skyriaus vyriausioji specialistė Vida Žilėnienė
Dalyvauja: Rietavo savivaldybės, UAB „Rietavo komunalinis ūkis“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

2. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kalvarijos komunalininkas“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo.
Pranešėja – Vandens skyriaus vyriausioji specialistė Lina Jakimčikienė
Dalyvauja: Kalvarijos savivaldybės, UAB „Kalvarijos komunalininkas“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas, priedai

3. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo.
Pranešėja – Vandens skyriaus vyriausioji specialistė Lina Jakimčikienė
Dalyvauja: Pasvalio rajono savivaldybės, UAB „Pasvalio vandenys“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

4. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo.
Pranešėja – Vandens skyriaus patarėja Vilma Davulienė
Dalyvauja: Šilutės rajono savivaldybės, UAB „Šilutės vandenys“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

5. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Panevėžio gatvės“ perskaičiuotos paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos bazinės kainos derinimo.
Pranešėja – Vandens skyriaus patarėja Vilma Davulienė
Dalyvauja: Panevėžio miesto savivaldybės, UAB „Panevėžio gatvės“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas, priedai

6. Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2004 m. sausio 28 d. nutarimu Nr. O3-12 „Dėl šilumos tiekimo licencijos uždarajai akcinei bendrovei „Plungės šilumos tinklai“ išduotos energetikos veiklos licencijos pakeitimo.
Pranešėja – Šilumos kainų ir investicijų skyriaus vyresnioji specialistė Oksana Statkevič
Dalyvauja: Plungės rajono savivaldybės, UAB „Plungės šilumos tinklai“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas, priedas

7. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „ENG“ (Garliavoje) šilumos gamybos kainos dedamųjų perskaičiavimo.
Pranešėja – Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vyriausioji specialistė Vilija Janickienė
Dalyvauja: AB „Kauno energija“, UAB „ENG“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas, priedas

8. Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių“ pakeitimo.
Pranešėja – Teisėkūros ir teisinės analizės skyriaus vedėja Aleksandra Prokopjeva ​
Dalyvauja: AB „Amber Grid“, AB „Energijos skirstymo operatorius“, AB „Vilniaus šilumos tinklai“, UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“, UAB koncerno „Achemos grupė“, UAB „Lietuvos energijos tiekimas“, UAB „LITESKO“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, derinimo pažyma, nutarimo projektas

9. Dėl Daugiau nei vieno elektros energijos biržos operatoriaus veikimo Baltijos šalių prekybos zonose pasiūlymo pakeitimo.
Pranešėjas – Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus patarėjas Paulius Blažys
Dalyvauja: AB „Litgrid“, „EPEX SPOT“ SE, „Nord Pool“ AS atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas, lyginamasis variantas

10. Dėl vartojimo ginčo tarp S. A. ir uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus energija“ nagrinėjimo.
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vyriausioji specialistė Elmyra Jakovlevaitė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama.

11. Dėl Elektros energijos rezervinės galios paslaugų rinkų tyrimo rezultatų (papildomas klausimas).
Pranešėjai – Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus vedėja Rimgailė Baliūnaitė ir patarėjas Paulius Blažys
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, AB „Lietuvos energijos gamyba“, AB „Litgrid“, AB „Orlen Lietuva“, AB „Panevėžio energija“, UAB Kauno termofikacijos elektrinės atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, derinimo pažyma, nutarimo projektas, priedas

12. Kiti klausimai.Kilus klausimams, kreipkitės į Veiklos valdymo skyriaus vyr. specialistę Gražiną Songailaitę-Šilinskienę, tel. (8 5) 239 7820.