Įeiti
Publikuota: 2018-12-14. Atnaujinta: 2018-12-21

Komisijos posėdis.


​2018-12-21

10:00 val.

1. Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašo patvirtinimo bei susijusių teisės aktų pakeitimo.
Pranešėjas – Ekonominės analizės skyriaus patarėjas Giedrius Blagnys
Dalyvauja: Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, derinimo pažyma, 1 nutarimo projektas, 2 nutarimo projektas, lyginamasis variantas, priedai

2. Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB šilumos gamybos bazinės kainos (kainos dedamųjų) ir rezervinės galios užtikrinimo paslaugos kainos nustatymo.
Pranešėja – Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vyriausioji specialistė Vilija Janickienė
Dalyvauja: „Lietuvos energijos gamyba“, AB, UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas, priedai, pažyma (pateikta 2018-12-19), nutarimo projektas (pateiktas 2018-12-19), priedai (pateikti 2019-12-19)

3. Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių“ pakeitimo.
Pranešėjai – Dujų skyriaus vyriausioji specialistė Lina Karpavičiūtė ir ​Teisėkūros ir teisinės analizės skyriaus vyresnysis specialistas Laurynas Kenstavičius
Dalyvauja: AB „Achema“, AB „Amber Grid“, AB „Energijos skirstymo operatorius“, AB „Klaipėdos nafta“, AB agrofirmos „Josvainiai“, „Lietuvos energijos gamyba“, AB, ALPIQ ENERGY SE, AS „Latvijas Gaze“, Axpo Nordic AS, CRYOGAS M&T POLAND S. A., ČEZ, a. s., Eesti Energia AS, UAB „Achema Gas Trade“, UAB „Arontera“, UAB „Dolaurus“, UAB „Dujotekana“, UAB „EG Energija“, UAB „Elektrum Lietuva“, UAB „Enefit“, UAB „Energijos kodas“, UAB „European Gas Trading Group“, UAB „Fortum Heat Lietuva“, UAB „Haupas“, UAB „Imlitex“, UAB „Intergas“, UAB „JetGas“, UAB Kauno termofikacijos elektrinės, UAB „Lietuvos energijos tiekimas“, UAB „LITGAS“, UAB „MET Lithuania“, UAB „Scener“, UAB „SG dujos“, UAB „VIVA GRID“, UAB „Vokadis“, UAB GET Baltic, UAB koncerno „Achemos grupė“, „Verum Plus“ AG atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, derinimo pažyma, nutarimo projektas, lyginamasis variantas

4. Dėl Gamtinių dujų įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo.
Pranešėja – Dujų skyriaus patarėja Marta Vorobjova-Derkač
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Lietuvos banko, Lietuvos auditorių rūmų, Lietuvos pramonininkų konfederacijos, AB „Achema“, AB agrofirmos „Josvainiai“, AB „Amber Grid“, AB „Energijos skirstymo operatorius“, AB Lietuvos energijos gamybos, UAB „Energijos tiekimo centras“, UAB „Fortum Heat Lietuva“, UAB „Haupas“, UAB „Imlitex“, UAB „Intergas“, UAB „Lietuvos energijos tiekimas“, UAB „Litgas“, UAB „Scener“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, 1 derinimo pažyma, 2 derinimo pažyma, nutarimo projektas, priedai

5. Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. spalio 9 d. nutarimo Nr. O3-294 „Dėl Suskystintų gamtinių dujų terminalo, jo infrastruktūros ir jungties įrengimo bei eksploatavimo sąnaudoms ar jų daliai kompensuoti skirtų lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (papildomas klausimas).
Pranešėja – Dujų skyriaus patarėja Marta Vorobjova-Derkač
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, Lietuvos pramonininkų konfederacijos, Nacionalinės Lietuvos energetikos asociacijos, AB „Achema“, AB agrofirmos „Josvainiai“, AB „Amber Grid“, AB „Energijos skirstymo operatorius“, AB „Klaipėdos nafta“, UAB „Fortum Heat Lietuva“, UAB „Intergas“, UAB „Lietuvos energijos tiekimas“, UAB „Litgas“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, derinimo pažyma, nutarimo projektas, lyginamasis variantas

6. Dėl Vidutinės svertinės gamtinių dujų importo kainos nustatymo metodikos patvirtinimo (papildomas klausimas).
Pranešėjas – Dujų skyriaus vyresnysis specialistas Karolis Demšė
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Nacionalinės Lietuvos energetikos asociacijos, AB „Achema“, AS „Latvijas gaze“, Eesti Energia AS, UAB „Achema Gas Trade“, UAB „Dujotekana“, UAB „Haupas“, UAB „Imlitex“, UAB Kauno termofikacijos elektrinės, UAB „Lietuvos energijos tiekimas“, UAB „Litgas“, UAB „Scener“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, derinimo pažyma, nutarimo projektas

7. Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. O3-650 „Dėl Prognozuojamos gamtinių dujų rinkos kainos nustatymo metodikos patvirtinimo“ bei 2018 m. spalio 26 d. nutarimo Nr. O3E-363 „Dėl Tikslinės gamtinių dujų kainos tvirtinimo“ pripažinimo netekusiais galios (papildomas klausimas).
Pranešėjas – Dujų skyriaus vyresnysis specialistas Karolis Demšė
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Lietuvos biodujų asociacijos, Lietuvos energetikos konsultantų asociacijos, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos, AB „Energijos skirstymo operatorius“, AB „Amber Grid“, UAB „GET Baltic“, AB „Achema“, AB agrofirma „Josvainiai“, UAB „Achema Gas Trade“, UAB „Arontera“, UAB „Dujotekana“, UAB „Elektrum Lietuva“, UAB „Enefit“, UAB „European Gas Trading Group“, UAB „Fortum Heat Lietuva“, UAB „Imlitex“, UAB „Intergas“, UAB „JetGas“, UAB „Haupas“, UAB „Kauno termofikacijos elektrinė“, UAB koncernas „Achemos grupė“, UAB „LITGAS“, UAB „Scener“, AB „Lietuvos energijos gamyba“, UAB „SG dujos“, UAB „Lietuvos energijos tiekimas“, UAB „VIVA GRID“, UAB „Energijos kodas“, UAB „Vokadis“, UAB „MET Lithuania“, AS Latvijas Gaze, Eesti Energia AS, Alpiq Energy SE, „Verum Plus“ AG, CRYOGAS M&T POLAND S. A., ČEZ, a. s., UAB „EG Energija“, Axpo Nordic AS atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, 1 nutarimo projektas, 2 nutarimo projektas

8. Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. O3-367 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo (papildomas klausimas). KLAUSIMO SVARSTYMAS BUS TĘSIAMAS KITAME KOMISIJOS POSĖDYJE
Pranešėja – Dujų skyriaus patarėja Irena Burdulytė
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos, Nacionalinės Lietuvos energetikos asociacijos, AB „Amber Grid“, AB „Energijos skirstymo operatorius“, UAB „Lietuvos energijos tiekimas“, UAB „Haupas“, UAB „Litgas“, AB „Achema“, UAB „Get Baltic“, UAB „Dujotekana“, AB agrofirmos „Josvainiai“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, derinimo pažyma, nutarimo projektas

9. Dėl Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo.
Pranešėjas – Elektros skyriaus patarėjas Darius Juškaitis
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Lietuvos banko, Lietuvos energetikos instituto, Lietuvos pramonininkų konfederacijos, Trišalės tarybos, Lietuvos auditorių rūmų, AB ,,Achema“, AB ,,Akmenės cementas“, AB „Energijos skirstymo operatorius“, AB „Lifosa“, „Lietuvos energijos gamyba“, AB, Litgrid AB, UAB ,,Dirbtinis pluoštas“, UAB „E Tinklas“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, 1 derinimo pažyma, 2 derinimo pažyma, nutarimo projektas, priedai

10. Kiti klausimai.


Kilus klausimams, kreipkitės į Veiklos valdymo skyriaus vyr. specialistę Gražiną Songailaitę-Šilinskienę, tel. (8 5) 239 7820.