Įeiti
Publikuota: 2018-11-23. Atnaujinta: 2018-11-30

Komisijos posėdis.


2018-11-30

10:00 val.

1. Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. lapkričio 21 d. nutarimo Nr. O3E-395 „Dėl akcinės bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ gamtinių dujų skirstymo kainų tvirtinimo“ pakeitimo (papildomas klausimas).
Pranešėjas – Dujų skyriaus vyriausioji specialistė Lina Karpavičiūtė
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Lietuvos pramonininkų konfederacijos, Lietuvos savivaldybių asociacijos, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos, AB „Energijos skirstymo operatorius“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektaslyginamasis variantas, priedas

2. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Lietuvos energijos tiekimas“ gamtinių dujų tarifų buitiniams vartotojams (papildomas klausimas).
Pranešėja – Dujų skyriaus patarėja Irena Burdulytė
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas, priedas

3. Dėl UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ visuomeninių elektros energijos kainų ir jų taikymo tvarkos paskelbimo (papildomas klausimas).
Pranešėjas – Elektros skyriaus patarėjas Darius Juškaitis
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Lietuvos pramonininkų konfederacijos, UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas, 1 priedas, 2 priedas

4. Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-235 „Dėl Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo.
Pranešėja – Elektros skyriaus patarėja, laikinai vykdanti skyriaus vedėjo funkcijas, Anastasija Skunčikaitė
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, AB „Energijos skirstymo operatorius“, AB „Litgrid“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, derinimo pažyma, nutarimo projektas

5. Dėl elektros energiją gaminančių vartotojų naudojimosi elektros tinklais paslaugų kainų ir procento nuo kaupimo laikotarpiu elektros energiją gaminančio vartotojo į elektros tinklus patiektos elektros energijos kiekio, kuriuo elektros energiją gaminantis vartotojas atsiskaito už naudojimąsi elektros tinklais, nustatymo 2019 metams (papildomas klausimas).
Pranešėja – Elektros skyriaus patarėja Lina Milkevičiūtė
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos, Lietuvos vartotojų organizacijų aljanso, Lietuvos saulės energetikos asociacijos, AB „Achema“, AB „Akmenės cementas“, AB „Energijos skirstymo operatorius“, AB „Lifosa“, UAB „Dainavos elektra“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, 1 nutarimo projektas, 2 nutarimo projektas, 3 nutarimo projektas, 4 nutarimo projektas, 5 nutarimo projektas

6. Dėl AB „Lietuvos energijos gamyba“ elektros energijos rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų viršutinių ribų 2019 metams nustatymo (papildomas klausimas).
Pranešėja – Elektros skyriaus patarėja Lina Milkevičiūtė
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, AB „Lietuvos energijos gamyba“, AB „Litgrid“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

7. Dėl elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifų nustatymo 2019 metų I pusmečiui (papildomas klausimas).
Pranešėja – Elektros skyriaus patarėja Lina Milkevičiūtė
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, Lietuvos pramonininkų konfederacijos, Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos, AB „Energijos skirstymo operatorius“, AB „Lietuvos energijos gamyba“, AB „Litgrid“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas, priedas

8. Dėl LITGRID AB elektros energijos perdavimo paslaugos sutarties standartinių sąlygų derinimo (papildomas klausimas). ATIDĖTA
Pranešėja – Elektros skyriaus vyresnioji specialistė Milda Budreckaitė
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Lietuvos vėjo elektrinių asociacijos, AB ,,Achema“, AB ,,Akmenės cementas“, AB „Energijos skirstymo operatorius“, AB „Panevėžio energija“, AB Lietuvos geležinkelių filialo Vilniaus geležinkelių infrastruktūros, AB „Lifosa“, AB „ORLEN Lietuva“, AB „Vilniaus energetinė statyba“, „Lietuvos energijos gamyba“, AB, LITGRID AB, AMBERWIND, UAB, UAB „Dainavos elektra“, UAB „Energogrupė“, UAB „Eurakras“, UAB „E Tinklas“, UAB „Kauno vandenys“, UAB „Kauno termofikacijos elektrinė“, UAB „Naujoji energija“, UAB „Pamario jėgainių energija“, UAB „Renerga“, UAB „Renerga-1“, UAB „Sūdėnų vėjo elektra“, UAB „Šilalės vėjo elektra“, UAB „Šilutės vėjo projektai“, UAB „Vėjo vatas“, UAB „Vėjų spektras“, Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės, Vydmantai wind park, UAB atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, derinimo pažymanutarimo projektas

9. Dėl biodujų supirkimo į gamtinių dujų sistemas tarifų galiojimo pratęsimo (papildomas klausimas).
Pranešėjas – Dujų skyriaus vyriausiasis specialistas Justas Valaitis
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Atsinaujinančios energijos gamintojų asociacijos, Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos, Lietuvos biodujų asociacijos, Lietuvos biomasės energetikos asociacijos „Litbioma“, Nacionalinės Lietuvos energetikos asociacijos, AB „Achema“, AB agrofirmos „Josvainiai“, AB „Amber Grid“, AB „Energijos skirstymo operatorius“, UAB „Fortum Heat Lietuva“, UAB „Intergas“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

10. Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. O3-604 „Dėl gamtinių dujų sistemos balansavimo kainos nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios (papildomas klausimas).
Pranešėjas – Dujų skyriaus vyriausiasis specialistas Justas Valaitis
Dalyvauja: AB „Amber Grid“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

11. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Fortum Heat Lietuva“ gamtinių dujų skirstymo kainų ir gamtinių dujų tarifų buitiniams vartotojams (papildomas klausimas).
Pranešėjas – Dujų skyriaus vyriausiasis specialistas Justas Valaitis
Dalyvauja: Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, UAB „Fortum Heat Lietuva“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas, priedas

12. Dėl AB agrofirmos „Josvainiai“ gamtinių dujų skirstymo kainų ir gamtinių dujų tarifų buitiniams vartotojams (papildomas klausimas).
Pranešėjas – Dujų skyriaus vyriausiasis specialistas Justas Valaitis
Dalyvauja: Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, AB agrofirmos „Josvainiai“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas, priedas

13. Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ buitinių vartotojų gamtinių dujų sistemų prijungimo įkainių galiojimo pratęsimo (papildomas klausimas).
Pranešėjas – Dujų skyriaus vyriausiasis specialistas Justas Valaitis
Dalyvauja: Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, AB „Energijos skirstymo operatorius“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

14. Dėl UAB „Intergas“ gamtinių dujų skirstymo kainų ir gamtinių dujų tarifų buitiniams vartotojams (papildomas klausimas).
Pranešėja – Dujų skyriaus patarėja Irena Burdulytė
Dalyvauja: Mažeikių rajono savivaldybės, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, AB „Orlen Lietuva“, UAB „Intergas“  atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas, priedas

15. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Tvarkyba“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo.
Pranešėja – Vandens skyriaus vyriausioji specialistė Vida Žilėnienė
Dalyvauja: Šalčininkų rajono savivaldybės, UAB „Tvarkyba“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas, priedai

16. Dėl 2018 m. vasario 28 d. patvirtintos Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo aprašo redakcijos pakeitimo.
Pranešėjas – Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vedėjas Matas Taparauskas
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, Lietuvos nepriklausomų šilumos gamintojų asociacijos, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos, AB „Kauno energija“, AB „Panevėžio energija“, AB „Vilniaus šilumos tinklai“, BALTPOOL UAB, UAB „Litesko“, UAB „Fortum Klaipėda“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, derinimo pažyma, nutarimo projektas (atnaujintas 2018-11-26), lyginamasis variantas (atnaujintas 2018-11-26)

17. Kiti klausimai.
Kilus klausimams, kreipkitės į Veiklos valdymo skyriaus vyr. specialistę Gražiną Songailaitę-Šilinskienę, tel. (8 5) 239 7820.