Įeiti
Publikuota: 2018-10-10. Atnaujinta: 2018-10-17

Komisijos posėdis.


​2018-10-17

13:30 val.

1. Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. rugpjūčio 23 d. nutarimo Nr. O3E-261 „Dėl UAB „Molėtų šiluma“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo“ klaidos ištaisymo.
Pranešėja – Šilumos kainų ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Laura Sinkevičienė
Dalyvauja: Molėtų rajono savivaldybės, UAB „Molėtų šiluma“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas, lyginamasis variantas

2. Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ investicijos „Balbieriškio katilinės 1 MW galios biokuro katilo keitimas į du mažesnės suminės galios katilus“ derinimo.
Pranešėjas – Šilumos kainų ir investicijų skyriaus patarėjas Mindaugas Bernotas
Dalyvauja: Prienų rajono savivaldybės, AB „Prienų šilumos tinklai“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas, priedas

3. Dėl UAB „Šakių šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo.
Pranešėja – Šilumos kainų ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Sandra Mockaitytė
Dalyvauja: Šakių rajono savivaldybės, UAB „Šakių šilumos tinklai“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

4. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Autoidėja“ šilumos gamybos kainos dedamųjų nustatymo.
Pranešėja – Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vyriausioji specialistė Vilija Janickienė
Dalyvauja: UAB „Autoidėja“, UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

5. Dėl UAB „Plungės bioenergija“ 2019 metų investicijų derinimo (papildomas klausimas).
Pranešėjas – Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vyriausiasis specialistas Aleksandr Nasyr
Dalyvauja: UAB „Plungės bioenergija“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

6. Dėl akcinės bendrovės „Amber Grid“ bendrai derinamų investicijų sąrašo derinimo (papildomas klausimas).
Pranešėja – Dujų skyriaus patarėja Marta Vorobjova-Derkač
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, AB „Amber Grid“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

7. Dėl Elektros energijos rezervinės galios rinkos tyrimo termino pratęsimo.
Pranešėja – Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus vedėja Rimgailė Baliūnaitė
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, AB „Lietuvos energijos gamyba“, AB „Litgrid“, AB „Orlen Lietuva“, AB „Panevėžio energija“, UAB Kauno termofikacijos elektrinės atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

8. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Dainavos elektra“ skirstymo paslaugos vidutinės ir žemos įtampos tinklais bei visuomeninio tiekimo paslaugos kainos viršutinės ribos 2019 metams perskaičiavimo (papildomas klausimas).
Pranešėja – Elektros skyriaus patarėja, laikinai vykdanti Elektros skyriaus vedėjo funkcijas, Anastasija Skunčikaitė
Dalyvauja: Trišalės tarybos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, UAB „Dainavos elektra“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

9. Dėl akcinės bendrovės „Akmenės cementas“ skirstymo paslaugų vidutinės ir žemos įtampos tinklais kainų viršutinių ribų 2019 metams perskaičiavimo (papildomas klausimas).
Pranešėjas – Elektros skyriaus patarėjas Darius Juškaitis
Dalyvauja: Trišalės tarybos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, AB „Akmenės cementas“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

10. Dėl akcinės bendrovės „Lifosa“ skirstymo paslaugų vidutinės ir žemos įtampos tinklais kainų viršutinių ribų 2019 metams perskaičiavimo (papildomas klausimas).
Pranešėjas – Elektros skyriaus patarėjas Darius Juškaitis
Dalyvauja: Trišalės tarybos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, AB „Lifosa“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

11. Dėl akcinės bendrovės „Achema“ skirstymo paslaugos kainos viršutinės ribos 2019 metams perskaičiavimo (papildomas klausimas).
Pranešėjas – Elektros skyriaus patarėjas Darius Juškaitis
Dalyvauja: Trišalės tarybos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, AB „Achema“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

12. Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ skirstymo paslaugų vidutinės ir žemos įtampos tinklais kainų viršutinių ribų 2019 metams perskaičiavimo (papildomas klausimas).
Pranešėjas – Elektros skyriaus patarėjas Darius Juškaitis
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, AB „Energijos skirstymo operatorius“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

13. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Lietuvos energijos tiekimas“ elektros energijos visuomeninio tiekimo paslaugos kainos viršutinės ribos 2019 metams perskaičiavimo (papildomas klausimas).
Pranešėja – Elektros skyriaus patarėja, laikinai vykdanti Elektros skyriaus vedėjo funkcijas, Anastasija Skunčikaitė
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

14. Dėl 2017 metų šilumos gamybos, perdavimo, mažmeninio aptarnavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamųjų rodiklių. KLAUSIMO SVARSTYMAS ATIDĖTAS
Pranešėjas – Ekonominės analizės skyriaus vyresnysis specialistas Benoit Bourdon
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

15. Kiti klausimai.Kilus klausimams, kreipkitės į Veiklos valdymo skyriaus vyr. specialistę Gražiną Songailaitę-Šilinskienę, tel. (8 5) 239 7820.