Įeiti
Publikuota: 2018-10-08. Atnaujinta: 2018-10-12

Komisijos posėdis.


2018-10-15

10.00 val.


1. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šakių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijos Nr. L7-GVTNT-65 pakeitimo.
Pranešėja – Vandens skyriaus vyriausioji specialistė Vida Žilėnienė
Dalyvauja: Šakių rajono savivaldybės, UAB „Šakių vandenys“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

2. Dėl Alytaus rajono savivaldybės įmonės „Simno komunalininkas“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo.
Pranešėja – Vandens skyriaus vyriausioji specialistė Lina Jakimčikienė
Dalyvauja: Alytaus rajono savivaldybės, Alytaus rajono savivaldybės įmonės „Simno komunalininkas“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas, priedai

3. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pagėgių komunalinis ūkis“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo.
Pranešėja – Vandens skyriaus vyriausioji specialistė Asta Rimkevičiūtė
Dalyvauja: Pagėgių savivaldybės, UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas, priedai

4. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Nemenčinės komunalininkas“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo.
Pranešėja – Vandens skyriaus vyriausioji specialistė Asta Rimkevičiūtė
Dalyvauja: Vilniaus rajono savivaldybės, UAB „Nemenčinės komunalininkas“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas, priedai

5. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo.
Pranešėja – Vandens skyriaus patarėja Vilma Davulienė
Dalyvauja: Šalčininkų rajono savivaldybės, Švenčionių rajono savivaldybės, Vilniaus miesto savivaldybės, Vilniaus rajono savivaldybės, UAB „Vilniaus vandenys“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas, priedai

6. Dėl akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo.
Pranešėja – Vandens skyriaus patarėja Vilma Davulienė
Dalyvauja: Klaipėdos miesto savivaldybės, Klaipėdos rajono savivaldybės, AB „Klaipėdos vanduo“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas, priedai

7. Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. O3-116 „Dėl Atskirų energijos ir kuro rūšių sąnaudų normatyvų būstui šildyti ir šaltam vandeniui pašildyti“ pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija.
Pranešėjas – Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vyriausiasis specialistas Aleksandr Nasyr
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Respublikinių būsto valdymo ir priežiūros rūmų atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, derinimo pažyma, nutarimo projektas

8. Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2007 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. O3-29 „Dėl naujųjų vartotojų sistemų prijungimo prie UAB „Intergas“ paskirstymo sistemos įkainių“ 2 punkto pripažinimo netekusiu galios (papildomas klausimas).
Pranešėja – Dujų skyriaus patarėja Irena Burdulytė
Dalyvauja: UAB „Intergas“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

9. Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. liepos 31 d. nutarimo Nr. O3E-248 „Dėl elektros energijos visuomeninio tiekimo licencijos uždarajai akcinei bendrovei „Lietuvos dujų tiekimas“ išdavimo“ pakeitimo (papildomas klausimas).
Pranešėja – Elektros skyriaus patarėja, laikinai vykdanti Elektros skyriaus vedėjo funkcijas, Anastasija Skunčikaitė
Dalyvauja: UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ atstovai.
​Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

10. Dėl Parametrų, nustatytų pagal 2016 m. balandžio 14 d. Europos Komisijos reglamento (ES) Nr. 2016/631, kuriame nustatomi generatorių prijungimo prie elektros energijos tinklo reikalavimai, patvirtinimo.
Pranešėja – Elektros skyriaus vyresnioji specialistė Milda Budreckaitė
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos, Atsinaujinančios energijos gamintojų asociacijos, Lietuvos elektros energijos gamintojų asociacijos, AB „Energijos skirstymo operatorius“, AB „Lietuvos energijos gamyba“, LITGRID AB atstovai.
​Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

11. Dėl elektros energijos rinkos kainos 2019 metams nustatymo (papildomas klausimas).
Pranešėjas – Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus vyriausiasis specialistas Ignas Kazakevičius
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Elektros energijos gamintojų asociacijos, Lietuvos pramonininkų konfederacijos, Nepriklausomų elektros tiekėjų asociacijos, AB „Energijos skirstymo operatorius“, AB „Lietuvos energijos gamyba“, BALTPOOL UAB, UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

12. Dėl UAB „Literma“ pažeidimo vykdant Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos reguliuojamą veiklą.
Pranešėja – Teisės taikymo skyriaus vyresnioji specialistė Jolita Kliorytė
Dalyvauja: UAB „Literma“ atstovai.
Posėdžio medžiaga neskelbiama.

13. Dėl UAB „Geros dujos“ pažeidimo vykdant Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos reguliuojamą veiklą.
Pranešėja – Teisės taikymo skyriaus vyresnioji specialistė Jolita Kliorytė
Dalyvauja: UAB „Geros dujos“ atstovai.
Posėdžio medžiaga neskelbiama.

14. Dėl AB agrofirmos „Josvainiai“ pažeidimo vykdant Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos reguliuojamą veiklą.
Pranešėja – Teisės taikymo skyriaus vyresnioji specialistė Jolita Kliorytė
Dalyvauja: AB agrofirmos „Josvainiai“ atstovai.
Posėdžio medžiaga neskelbiama.

15. Kiti klausimai.Kilus klausimams, kreipkitės į Veiklos valdymo skyriaus vyr. specialistę Gražiną Songailaitę-Šilinskienę, tel. (8 5) 239 7820.