Įeiti
Publikuota: 2018.05.24. Atnaujinta: 2018.05.30

Komisijos posėdis


2018-05-31

9:30 val.

1. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo.
Pranešėja – Vandens skyriaus vyr. specialistė Lina Jakimčikienė
Dalyvauja: Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos, Šilalės rajono savivaldybės, UAB „Šilalės vandenys“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas, priedas

2. Dėl akcinės bendrovės „Kauno energija“ 2015−2020 metų investicijų.
Pranešėjas – Šilumos skyriaus vyr. specialistas Domantas Rimkus
Dalyvauja: Kauno miesto savivaldybės, Jurbarko rajono savivaldybės, AB „Kauno energija“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas, 1 priedas, 2 priedas

3. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šalčininkų šilumos tinklai“ šilumos bazinės kainos ir karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo.
Pranešėja – Šilumos skyriaus vyr. specialistė Eglė Goculenko
Dalyvauja: Šalčininkų rajono savivaldybės, UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, 1 nutarimo projektas, 2 nutarimo projektas, 3 nutarimo projektas, priedai

4. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Mažeikių šilumos tinklai“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo (papildomas klausimas).
Pranešėja – Šilumos skyriaus vyr. specialistė Roma Skliaustienė
Dalyvauja: Mažeikių rajono savivaldybės, UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas, priedas

5. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Lietuvos dujų tiekimas“ gamtinių dujų tarifų buitiniams vartotojams.
Pranešėjas – Dujų skyriaus vedėjas Rimas Valungevičius
Dalyvauja: Energetikos ministerijos, Finansų ministerijos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

6. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Fortum Heat Lietuva“ gamtinių dujų tarifų buitiniams vartotojams.
Pranešėjas – Dujų skyriaus vyr. specialistas Justas Valaitis
Dalyvauja: UAB „Fortum Heat Lietuva“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

7. Dėl akcinės bendrovės agrofirmos „Josvainiai“ gamtinių dujų tarifų buitiniams vartotojams.
Pranešėjas – Dujų skyriaus vyr. specialistas Justas Valaitis
Dalyvauja: AB agrofirmos „Josvainiai“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

8. Dėl akcinės bendrovės agrofirmos „Josvainiai“ buitinių vartotojų gamtinių dujų sistemų prijungimo įkainių nustatymo.
Pranešėjas – Dujų skyriaus vyresn. specialistas Karolis Demšė
Dalyvauja: AB agrofirmos „Josvainiai“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

9. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Intergas“ gamtinių dujų tarifų buitiniams vartotojams.
Pranešėjas – Dujų skyriaus vyresn. specialistas Karolis Demšė
Dalyvauja: UAB „Intergas“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

10. Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. gegužės 10 d. nutarimo Nr. O3E-148 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. sausio 29 d. nutarimo Nr. O3-6 „Dėl Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ klaidos ištaisymo (papildomas klausimas).
Pranešėjas – Dujų skyriaus vyresn. specialistas Karolis Demšė
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas, lyginamasis variantas

11. Dėl akcinės bendrovės „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo tinklų balansavimo kodekso laikinųjų priemonių ataskaitos tvirtinimo.
Pranešėjas – Dujų skyriaus vyr. specialistas Ignas Kazakevičius
Dalyvauja: AB „Amber Grid“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas, priedas

12. Dėl Naudojimosi AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklių derinimo (papildomas klausimas).
Pranešėjas – Dujų skyriaus vyr. specialistas Ignas Kazakevičius
Dalyvauja: Energetikos ministerijos, Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos, Lietuvos biodujų asociacijos, Lietuvos elektros energetikos asociacijos, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos, Nacionalinės Lietuvos energetikos asociacijos, AB „Achema“, AB agrofirmos „Josvainiai“, AB „Energijos skirstymo operatorius“, AB „Klaipėdos energija“, AB „Lietuvos energijos gamyba“, AB „Panevėžio energija“, AB „Šiaulių energija“, AB „Vilniaus šilumos tinklai“, UAB „Achema Gas Trade“, UAB „Enefit“, UAB „Fortum Heat Lietuva“, UAB „Geros dujos“, UAB „Haupas“, UAB „Imlitex“, UAB „Intergas“, UAB Kauno termofikacijos elektrinės, UAB „Lietuvos dujų tiekimas“, UAB „Litesko“, UAB „Litgas“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, derinimo pažyma, nutarimo projektas

13. Dėl elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifų nustatymo 2018 metų II pusmečiui (papildomas klausimas).
Pranešėja – Elektros skyriaus patarėja Lina Milkevičiūtė
Dalyvauja: Energetikos ministerijos, Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos, Lietuvos pramonininkų konfederacijos, AB „Energijos skirstymo operatorius“, AB „Lietuvos energijos gamyba“, LITGRID AB atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas, priedas

14. Dėl Daugiau nei vieno elektros energijos biržos operatoriaus veikimo Baltijos šalių prekybos zonose pasiūlymo patvirtinimo.
Pranešėjas – Elektros skyriaus patarėjas Paulius Blažys
Dalyvauja: AB „Litgrid“, „EPEX SPOT“ SE, „Nord Pool“ AS atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas, priedas

15. Dėl akcinės bendrovės „Lietuvos energijos gamyba“ 2015 metais vykdytų investicijų faktinių duomenų derinimo.
Pranešėjas – Elektros skyriaus patarėjas Paulius Blažys
Dalyvauja: AB „Lietuvos energijos gamyba“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

16. Dėl vartojimo ginčo tarp J. V. ir akcinės bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ nagrinėjimo.
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo vyr. specialistė Elmyra Jakovlevaitė
Klausimas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama.

17. Dėl Prūdiškių socialinės globos namų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos licencijos Nr. L7-GVTNT-68 galiojimo stabdymo. NESVARSTYTA
Pranešėja – Vandens skyriaus vedėja Indrė Musvicienė
Dalyvauja: Vilniaus rajono savivaldybės, Aplinkos ministerijos, Prūdiškių socialinės globos namų atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

18. Kiti klausimai.​
Kilus klausimams, kreipkitės į Veiklos valdymo skyriaus vyr. specialistę Gražiną Songailaitę-Šilinskienę, tel. (8 5) 239 7820.