Įeiti
Publikuota: 2024-05-16. Atnaujinta: 2024-05-16

REMIT naujienos: ACER paskelbė naują ketvirtinę REMIT apžvalgą


ACER (ES Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra) 2024 m. gegužės 13 d. paskelbė 36-ąjį savo REMIT ketvirtinį leidimą, apimantį pirmąjį 2024 m. ketvirtį.

Didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo reglamentas (REMIT) sudaro pagrindą didesniam rinkos skaidrumui ir energijos rinkų vientisumui, siekiant užtikrinti pasitikėjimą šių rinkų veikimu ir skatinti rinkos integraciją. Tai taip pat atgraso rinkos dalyvius nuo manipuliavimo rinka. Taigi jis atlieka svarbų vaidmenį saugant įmonių ir vartotojų interesus.

REMIT neatsilieka nuo rinkos pokyčių dinamikos ir užtikrina, kad rinkos dalyviai aiškiai suprastų rinkos pokyčius ir atitiktį reglamento nuostatoms Siekiant šio tikslo Europos Komisija 2023 m. kovo mėn. pateikė pasiūlymą dėl šio teisės akto pakeitimo. REMIT reglamento pakeitimą Europos Parlamentas priėmė 2024 m. vasario 29 d., o Europos Taryba 2024 m. kovo 18 d.

REMIT ketvirtinės apžvalgos yra pagrindinis ACER komunikacijos su suinteresuotosiomis šalimis kanalas su REMIT susijusiais klausimais, jame pateikiama informacija apie ACER REMIT veiklą.

Pagrindinės 2024 m. pirmojo ketvirčio, 36-ojo leidinio apžvalgos naujienos:

  • ACER ir Europos Komisija surengs seminarą (2024 m. birželio 11 d.) dėl REMIT II įgyvendinimo. Registraciją galim rasti čia;
  • detalesnė informacija apie REMIT reglamento pakeitimą (Oficialiame ES leidinyje paskelbta 2024 m. balandžio 17 d.);
  • nustatytas REMIT pažeidimas Italijos dujų rinkoje, nacionalinė energetikos reguliavimo institucija ARERA skyrė 940 000 eurų baudą bendrovei „ENET Energy S.A.“;
  • atnaujinta 2024 m. sprendimų dėl sankcijų apžvalga, kurioje pirmojo ketvirčio pabaigos metu buvo nagrinėta 361 REMIT byla; 
  • registruotų ataskaitų teikimo mechanizmų nenumatytų atvejų ataskaitų statistika;
  • prekybos organizuotose rinkose įvertinimas.​

Nuoroda į naujausią apžvalgos numerį

Nuoroda į visas REMIT ketvirtines apžvalgas