Įeiti
Publikuota: 2024-05-16. Atnaujinta: 2024-05-16

ACER atnaujino koordinuotos Tinklo eksploatavimo saugumo analizės metodiką, kuria siekiama pagerinti elektros energijos sistemų saugumo analizę


​​​Europos Sąjungos energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER) 2024 m. gegužės 13 d. sprendimu Nr. 07/2024 įvedė pakeitimus Tinklo eksploatavimo saugumo analizės koordinavimo metodikoje (CSAM).

2023 m. lapkričio 17 d. Europos elektros energijos perdavimo sistemos operatorių tinklas (ENTSO-E) perdavimo sistemos operatorių (PSO) vardu pateikė ACER pasiūlymą dėl CSAM pakeitimo.

CSAM metodika padeda užtikrinti ES elektros energijos tinklo eksploatavimo saugumą, t. y. išdėstytais reikalavimais PSO užtikrinama, kad:

  • elektros energijos perdavimo sistema būtų eksploatuojama koordinuotai;
  • sistemos eksploatavimo planavimas būtų veiksmingas;
  • informacija apie perdavimo sistemos eksploatavimą būtų patikima ir skaidri.​

Pagrindiniai metodikos pakeitimai yra susiję su stebimaisiais rajonais (t. y., kai PSO įgyvendina savo sistemų stebėjimą ir modeliavimą realiuoju laiku, kad būtų išlaikytas eksploatavimo saugumas), atsižvelgiant į 2021 m. sausio 8 d. Incidentų klasifikavimo ekspertų grupės galutinėje ataskaitoje dėl kontinentinės Europos sinchroninės zonos atskyrimo, pateiktas rekomendacijas.

Pagrindiniai CSAM metodikos pakeitimai:

  • stebimųjų rajonų pakartotinio vertinimo laikotarpio suderinimas su išorinių nenumatytų atvejų sąrašu (t. y. nenumatytų atvejų, kurie turi būti imituojami siekiant patikrinti atitiktį eksploatavimo saugumo riboms, sąrašu). Šis suderinimas svarbus siekiant užtikrinti, kad eksploatavimo saugumo analizė būtų tiksliai atlikta visais laikotarpiais;
  • šynų jungčių įtraukimas į nenumatytų atvejų sąrašus ir į PSO individualius tinklo modelius kartu su nustatytu PSO įgyvendinimo grafiku. Šiuo atnaujinimu užtikrinama, kad įvykus nenumatytam atvejui elektros energijos srautai neviršytų eksploatacinio saugumo ribų.

Tolimesni veiksmai:

Iki 2025 m. gegužės 13 d. PSO turi atnaujinti savo įprastus nenumatytų atvejų sąrašus.

Skaitykite daugiau.​