Įeiti
Publikuota: 2024-05-02. Atnaujinta: 2024-05-02

VERT skelbia 2023 m. veiklos ataskaitą


​​​​​​​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) skelbia 2023 m. veiklos ataskaitą.​​


VERT pirmininko Renato Pociaus įžangos žodis.

2023 metais įsitikinome, kad energetikos svarba tiek įgyvendinant valstybės strateginius tikslus, tiek mūsų kasdieniame gyvenime tik didės. Nepaisant visų iššūkių, mums pavyko atlaikyti energetikos krizę – kainos stabilizavosi, dujų saugyklas pavyko pripildyti viršijant lūkesčius ne tik Lietuvoje, bet ir kitose Europos šalyse, todėl žiemą pasitikome pasiruošę.

Siekiant Lietuvos tikslų energetikos sektoriuje VERT atliko svarbų vaidmenį – dėl mūsų priimtų sprendimų Lietuva gali sparčiau užsitikrinti energetinę nepriklausomybę, be kurios neįmanoma įsivaizduoti nacionalinio saugumo plačiąja prasme.

Praėjusiais metais, nepaisant pasaulyje vyraujančio ekonominio ir logistinio neapibrėžtumo, sėkmingai suorganizavome pirmąjį Lietuvoje jūrinio vėjo konkursą. Ateityje tai leis reikšmingai padidinti atsinaujinančios energetikos dalį mūsų valstybės bendrame energetikos balanse.

Taip pat 2023 metais suvaldėme ypač svarbų ir jautrų komercinių saulės elektrinių tolesnės plėtros projektą. Šis rezultatas įgalino vystytojus pradėti elektrinių plėtros procesą, įvertinant elektros energetikos sistemos galimybes absorbuoti sparčiai besiplečiančius atsinaujinančios energetikos gamybos pajėgumus. Džiaugiuosi, jog VERT reikšmingai prisidėjo prie teisinio reglamentavimo kūrimo, kuris sudarė sąlygas pernai išduoti pirmuosius leidimus hibridinėms elektrinėms, taip pat atsinaujinančių išteklių bei piliečių energetikos bendrijoms. Šie sprendimai sudaro prielaidas Lietuvai tapti palankiausia šalimi vystyti atsinaujinančią energetiką visame Baltijos regione, o tai leidžia užtikrinti didesnį šalies konkurencingumą.

Šiais 2024 metais laukiame ir kito reikšmingo sprendimo – Klaipėdos suskystintų gamtinių dujų terminalas taps Lietuvos valdomos įmonės nuosavybe. Tai dar vienas žingsnis į lyderystę regiono energetikos sektoriuje, didesnę energetinę nepriklausomybę ir palankesnę kainodarą vartotojams.

Vartotojų apsaugai, kuri yra vienas iš VERT prioritetų, praėjusiais metais skyrėme itin didelį dėmesį. VERT indėlis nagrinėjant vartotojų ginčus labai padidėjo – pernai gautų vartotojų kreipimųsi skaičius mūsų institucijoje išaugo iki 2209, palyginimui ‒ prieš dvejus metus jų buvo 1282. VERT savo sprendimais vartotojams per 2023 m. leido sutaupyti beveik 129 mln. eurų – tai yra 15 kartų daugiau, nei mūsų institucijai numatyti finansavimo kaštai.

VERT, demonstruodama lyderystę tarp Baltijos regiono reguliavimo institucijų, inicijavo diskusijas dėl bendros Lietuvos, Latvijos ir Estijos elektros energijos didmeninės prekybos zonos sukūrimo, siekiant palengvinti tarpnacionalinę elektros energijos prekybą regione, didinti konkurenciją ir mažinti kainas vartotojams bei sudaryti sąlygas efektyvesnei atsinaujinančios energetikos integracijai.

Šiais metais užbaigsime svarbų projektą – bendrą energetikos darbuotojų atestavimo informacinę sistemą, kai visi energetikos darbuotojai bus atestuojami centralizuotai, taikant supaprastintą ir skaitmenizuotą procesą.

Technologinė raida, augantis vartotojų sąmoningumas bei energijos išteklių krizės laikotarpiu išmoktos pamokos dar kartą leido įsitikinti, kad centralizuotas šilumos tiekimas, nors ir yra viena kertinių energetikos sričių, ‒ turi evoliucionuoti. Todėl kartu su Energetikos ministerija ir kitais partneriais 2023 metais buvo iš esmės peržiūrėta šilumos ūkio teisinė bazė, kuri padėjo stiprų pagrindą tolimesnei šilumos tiekimo sektoriaus raidai ir transformacijai į aplinką tausojančią, žaliąją ir ‒ svarbiausia ‒ efektyvią bei įvairialypę paslaugą. Įgyvendinti pokyčiai leis užtikrinti ilgalaikį sistemų ir investicijų planavimą, ateities technologijų ir inovacijų diegimą (pavyzdžiui, pramonėje susidarančios atliekinės šilumos panaudojimas), subalansuotą ir lanksčią kainodarą bei nepamiršti ir efektyvaus, tačiau komfortą užtikrinančio šilumos suvartojimo.

Po daugiau kaip dešimtmetį trukusio sektoriaus vystymosi, 2023 m. atnaujinus Šilumos ūkio įstatymą, parengėme teisinę šilumos gamybos pajėgumų aukcionų bazę ‒ pirmasis įvyko 2023/2024 m. šildymo sezonui, o kitas planuojamas 2024 metais 5 metų laikotarpiui. Įgyvendinus šilumos gamybos pajėgumų aukcionų principą gyventojai gali gauti paslaugą už pagrįstą kainą, kuri kartu leidžia aukciono dalyviams išlaikyti techniškai ir ekonomiškai pagrįstus gamybos įrenginius.

Vandens sektoriuje įmonėms sukurtos sąlygos gauti papildomą finansavimo šaltinį būtinoms investicijoms įgyvendinti. Įmonės, parengusios ilgalaikius investicijų planus ir pagrindusios, kad išnaudojo vidinius finansavimo šaltinius, gali kreiptis į VERT su prašymu įtraukti planuojamų investicijų poreikį į paslaugos teikimo kainą ir taip užtikrinti kokybiškas paslaugas.

Būdami sparčiai besikeičiančio globalaus energetikos lauko dalimi puikiai suvokiame, kad VERT požiūris taip pat turi keistis ir prisitaikyti prie aktualijų. Energetikos infrastruktūros atsparumas ir priemonės, leidžiančios jį užtikrinti bei palaikyti, yra neabejotinai svarbus aspektas vertinant reguliuojamų įmonių investicijas ir priimant su tuo susijusius sprendimus. Atsižvelgiant į vykstančius procesus, fizinio ir kibernetinio saugumo klausimai energetikoje artimiausiais metais taps vieni iš prioritetinių. Proaktyviai keičiamės patirtimi su užsienio kolegomis, tarp jų ir su Ukrainos reguliavimo institucija, ir ieškome būdų, kaip pasiteisinusius energetikos infrastruktūros atsparumo didinimo sprendimus pritaikyti Lietuvos reguliavimo praktikoje.

VERT funkcijos yra labai plačios, todėl natūralu, kad vieni iš mūsų darbų susilaukia didesnio visuomenės dėmesio nei kiti. Tačiau visi jie yra svarbūs, nes šiuolaikiniame pasaulyje reguliuotojo vaidmuo turi būti suprantamas plačiai – tai ir finansininkas, ir inspektorius, ir teisininkas, ir patarėjas. Tokia pat įvairialypė ir VERT darbuotojų bendruomenė, kurią vienija didžiulis atsidavimas savo misijai ir profesionalumas. Visi praėjusių metų iššūkiai pareikalavo iš VERT kolegų jėgų, todėl jie yra neabejotinai verti nuoširdžios padėkos bei įvertinimo. Taip pat esu dėkingas ir sprendimų priėmėjams, socialiniams partneriams už bendradarbiavimą, bendrų sprendimų paiešką ir skatinimą tobulėti.