Įeiti
Publikuota: 2024-04-29. Atnaujinta: 2024-04-29

ACER skelbia informaciją apie REMIT reglamento pakeitimą ir atsako į suinteresuotųjų šalių klausimus


​​​​​​​​2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) Nr. 1227/2011 dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo (REMIT) sudaro pagrindą didesniam rinkos skaidrumui ir energijos rinkų vientisumui, siekiant užtikrinti pasitikėjimą šių rinkų veikimu ir skatinti rinkos integraciją​. REMIT atgraso rinkos dalyvius nuo manipuliavimo rinka ir atlieka svarbų vaidmenį saugant įmonių ir vartotojų interesus bei pasitikėjimą energetikos rinkomis.

ES Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER) informuoja, kad 2024 m. balandžio 17 d., ES oficialiajame leidinyje, buvo paskelbtas reglamentas, kuriuo yra keičiamos REMIT nuostatos (ES Reglamentas 2024/1106), kuris įsigalios 2024 m. gegužės 7 d., siekiant geriau apsaugoti ES piliečius ir įmones nuo piktnaudžiavimo energetikos rinkoje. Trumpą šio Reglamento apžvalgą galite rasti čia.

Prieš įsigaliojant 2024 m. balandžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentui (ES) Nr. 2024/1106, ACER atviru laišku apžvelgia pagrindinius pakeitimus, pateikia instrukcijas bei atsakymus į dažniausiai rinkos dalyviams kylančius klausimus. Laišku siekiama išaiškinti sąvokų apibrėžtis ir palengvinti duomenų, ataskaitų ir pranešimų pateikimą šiomis temomis:

  • Atliktas pakeitimas sąvokos „Organizuota rinka“ apibrėžtyje, kada turėtų būti pradėti teikti duomenys, susiję su pavedimų knygomis;
  • Nurodoma kaip rinkos dalyviai, gyvenantys arba įsisteigę „trečiojoje šalyje“ (už ES ribų), turėtų teikti informaciją apie savo paskirtąjį atstovą ES;
  • Rinkos dalyvių informacijos teikimas, kaip jie naudoja algoritminę prekybą ir kt.

Kokie yra tolesni veiksmai?

  • Europos Parlamentas iš dalies keičiamą REMIT priėmė 2024 m. vasario 29 d., o Taryba - 2024 m. kovo 18 d. Jis įsigalios 2024 m. gegužės 7 d.
  • ACER ir Europos Komisija surengs seminarą (2024 m. birželio 11 d.), kuriame bus aptariamos iš dalies kaičiamo REMIT pagrindinės įgyvendinimo įžvalgos. Registracija čia.
  • Iki 2024 m. gruodžio 31 d. ACER atnaujins REMIT Gaires nacionalinėms reguliavimo institucijoms (NRI) ir ataskaitas teikiančioms šalims dėl REMIT taikymo, kad būtų atsižvelgta į naująją teisinę sistemą. ACER ragina suinteresuotąsias šalis aktyviai dalyvauti tiek įgyvendinant iš dalies keičiamą REMIT, tiek rengiant ACER REMIT Gaires.

Skaitykite daugiau.