Įeiti
Publikuota: 2024-04-19. Atnaujinta: 2024-04-19

VERT vienašališkai nustatė UAB Gren Švenčionys pajamų bazinį lygį


​​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) vienašališkai nustatė UAB Gren Švenčionys šilumos gamybos ir (ar) tiekimo pajamų bazinį lygį.

VERT vienašališkai sprendimai pajamų lygio nustatymo priimami savivaldybių taryboms nesilaikant Šilumos ūkio įstatyme ir Šilumos kainų nustatymo metodikoje įtvirtintos nuostatos, t. y. per 30 kalendorinių dienų nenustatant pajamų bazinio lygio šilumos gamybos ir (ar) tiekimo pajamų bazinio lygio.

Įvertinus UAB Gren Švenčionys pateiktą projektą, VERT nustatė pastoviąją ir kintamąją pajamų lygio dalis, taip pat nuspręsta 12 mėnesių laikotarpiui paskirstyti 116,33 tūkst. Eur sumą nepadengtų sąnaudų.

Išsamiai susipažinti su VERT 2024-04-19 posėdžio medžiaga galite čia