Įeiti
Publikuota: 2024-04-19. Atnaujinta: 2024-04-19

VERT nustatė UAB „Kupiškio vandenys“ paslaugų kainas


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) perskaičiavo UAB „Kupiškio vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas. Vartotojams, gaunantiems paslaugas butuose, bus taikoma 4,26 Eur/m3 (be PVM) geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina. Nauja perskaičiuota bazinė kaina nustatyta 0,45 Eur/m3 (11,8 proc.) didesnė nei dabar galiojanti.

 

Bendrovės galiojančios bazinės ir perskaičiuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos vartotojams, perkantiems paslaugas bute, Eur/m3


UAB „Kupiškio vandenys“ teikiamų paslaugų kaina keičiasi dėl: infliacijos, pradėto eksploatuoti ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų, energetinių išteklių kainų pokyčio, gamtos išteklių ir aplinkos taršos mokesčių dydžių, darbo užmokesčio padidėjus minimaliajai mėnesinei algai, investicijų grąžos, įvykdžius investicijų projektus, išaugus skolinto kapitalo kainai ir nuosavo kapitalo grąžai bei kitų neišvengiamų būtinųjų sąnaudų, reikalingų užtikrinti nepertraukiamą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą.

VERT nustatytos kainos bus pradėtos taikyti nuo 2024-06-01.

Gyventojų, atsiskaitančių už paslaugas bute, mokama suma už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas sudarys 1,44 proc. vidutinių šeimos pajamų, t. y. neviršys 4,0 proc. vidutinių šeimos pajamų.

Išsamiai susipažinti su VERT 2024-04-19 posėdžio medžiaga galite čia.


​​​​