Įeiti
Publikuota: 2024-04-11. Atnaujinta: 2024-04-11

VERT pakoregavo ESO elektros apskaitos prietaiso rodmenų nuskaitymo įkainių taikymo tvarką


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) ketvirtadienio posėdyje pakoregavo AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) elektros apskaitos prietaiso rodmenų, taip pat vadinamų elektros skaitikliais, nuskaitymo įkainių taikymą.

Vadovaujantis naująja tvarka įkainis, siekiantis 17,98 Eur, bus taikomas:

  1. Kiekvienam vartotojo objektui, kai elektros skaitiklių nurašymas vykdomas elektros energijos tiekėjo prašymu, tokiame prašyme nurodyta apimtimi ir terminais;
  2. Kiekvienam vartotojo objektui, kai vartotojas ilgiau kaip vienus kalendorinius metus (skaičiuojant nuo 2024 m. vasario 10 d.) yra nepateikęs duomenų apie elektros skaitiklių rodmenis, faktinis suvartotas elektros energijos kiekis nėra paaiškėjęs vykdant elektros energijos tiekėjo prašymą nurašyti skaitiklių rodmenis arba operatoriui atliekant elektros energijos kiekio perskaičiavimą, sutrikus elektros skaitikliui;
  3. Kiekvienam vartotojo objektui, nepriklausomai nuo objekte įrengtų elektros skaitiklių skaičiaus.

Ankstesnėje tvarkoje buvo numatyta, jog įkainiai taikomi visiems vartotojams, išskyrus buitinius vartotojus, iki sutartyje numatytos dienos nedeklaravusiems elektros skaitiklių duomenų.

Išsamiai susipažinti su VERT 2024-04-11 posėdžio medžiaga galite čia.​