Įeiti
Publikuota: 2024-04-04. Atnaujinta: 2024-04-04

VERT nustatė AB „Klaipėdos vanduo“ paslaugų kainas


​​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) perskaičiavo AB „Klaipėdos vanduo“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas. Vartotojams, perkantiems paslaugas butuose, bus taikoma 2,16 Eur/m3 (be PVM) geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina. Nauja perskaičiuota geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bazinė kaina nustatyta 0,06 Eur/m3 (2,7 proc.) mažesnė  negu šiuo metu galiojanti 2,22 Eur/m3.

Bendrovės galiojančios bazinės ir perskaičiuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos vartotojams, perkantiems paslaugas bute, Eur/m3​​

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina keičiasi dėl infliacijos, energetinių išteklių, technologinių medžiagų kainų pokyčio, gamtos išteklių ir aplinkos taršos mokesčių pokyčio, įsigyto ir pradėto eksploatuoti ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudų pokyčio, investicijų grąžos, įgyvendinus investicinius projektus, išaugus skolinto kapitalo kainai bei nuosavo kapitalo grąžai, pokyčio, darbo užmokesčio fondo pokyčio, papildomai gautų pajamų sugrąžinimo pasikeitus elektros tarifams ir kitų neišvengiamų būtinųjų sąnaudų.

VERT nustatytos kainos bus pradėtos taikyti nuo 2024-06-01.

Gyventojų, atsiskaitančių už paslaugas bute, mokama suma už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas sudarys 1,07 proc. vidutinių šeimos pajamų, tai yra neviršys 4,0 proc. vidutinių šeimos pajamų.

 
Išsamiai susipažinti su VERT 2024-04-04 posėdžio medžiaga galite čia.