Įeiti
Publikuota: 2024-04-04. Atnaujinta: 2024-04-04

Skelbiama viešoji konsultacija dėl LITGRID AB Pasinaudojimo elektros perdavimo tinklais tvarkos aprašo


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) viešajai konsultacijai teikia projektą dėl LITGRID AB pasinaudojimo elektros perdavimo tinklais tvarkos aprašo. Pastabos ir pasiūlymai priimami iki 2024 m. balandžio 22 d.

Projekto tikslas – atnaujinti LITGRID AB pasinaudojimo elektros perdavimo tinklais tvarkos aprašą, kad jis atitiktų LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo, LR elektros energetikos įstatymo ir kitų teisės aktų pakeitimus, taip pat išspręsti praktikoje kylančias problemas.

Esminiai pakeitimai:

  • Optimizuotas elektros energijos perdavimo tinklo pralaidumo galimybių nustatymo, rezervavimo, prijungimo vietos ir tinklo plėtros parinkimo procesas;
  • Patobulinta elektros perdavimo tinklo pralaidumų rezervavimo tvarka;
  • Patikslinti elektros energijos priėmimo ir persiuntimo elektros perdavimo tinklais principai (detalizuojami galimi generacijos ribojimai ir atvejai, kada ribojimai gali būti taikomi);
  • Numatytos nuostatos dėl prievolių įvykdymo užtikrinimo dydžio, kai prie veikiančių atsinaujinančius išteklius naudojančių įrenginių, papildomai numatoma įrengti kitus atsinaujinančius išteklius naudojančius įrenginius ir (ar) kaupimo įrenginius, įrengiant hibridines elektrines;
  • Koreguotos nuostatos dėl LITGRID AB pasinaudojimo gamintojo pateiktu prievolių įvykdymo užtikrinimu apimties;
  • Apibrėžiama kitų praktikoje kylančių neaiškumų dėl ketinimų protokolų sudarymo, prijungimo sąlygų išdavimo ir kitų prijungimo procesų, sprendimo tvarka.

 

• Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje (TAIS) ir VERT interneto svetainėje www.vert.lt.

• Pastabas ir pasiūlymus prašome pateikti LITGRID AB el. paštu [email protected] bei VERT el. paštu [email protected] arba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą, o neturint tokios galimybės - paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223.

• Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".