Įeiti
Publikuota: 2024-04-03. Atnaujinta: 2024-04-03

VERT pratęsė Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninių užduočių galiojimą


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) patvirtino nutarimus, susijusius su Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninėmis užduotimis.

VERT nutarė pratęsti Elektros energetikos ir gamtinių dujų įmonių reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties galiojimą 2024 m. ataskaitinio laikotarpio įmonių reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikroms ir 2024–2025 m. ataskaitinio laikotarpio reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikroms, kai įmonių finansiniai metai nesutampa su kalendoriniais metais.

Taip pat VERT nutarė pratęsti 2019 m. rugsėjo 2 d. nutarimo Nr. O3E-386 „Dėl Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties patvirtinimo“ (toliau – Techninė užduotis) galiojimą ir patvirtino Techninės užduoties pagrindinius pakeitimus:

  • Atsižvelgiant į pakeistą Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašo pavadinimą į Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo taisyklių ir susijusių reikalavimų sąvadą ir jame atliktus atitinkamus pakeitimus, atlikti Techninės užduoties 4, 6 punktai ir 3.8, 8.1.6 papunkčiai bei Techninės užduoties 1 ir 6 priedai pakeitimai
  • Papildytas patikros procedūrų sąrašas, patikslintas Techninės užduoties 2 priedas bei atlikti redakcinio pobūdžio taisymai Techninės užduoties 3 ir 6 prieduose.

 

Išsamiai susipažinti su VERT 2024-04-02 posėdžio medžiaga galite čia.